• Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas

     Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas

   Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo teologiją ir kanonų teisę. 1380 m. įšventintas į kunigus. Vėliau apsigynė kanonų teisės daktaro vardą ir pradėjo darbą Prahos arkivyskupijoje. 1389 m. paskirtas Prahos šv. Vito katedros kanauninku, ėjo Prahos vyskupijos generalvikaro pareigas, buvo Čekijos karaliaus Vaclovo IV Liuksemburgiečio (1378-1419) žmonos Joanos nuodėmklausiu. Kilus ginčui tarp karaliaus Vaclovo IV ir Prahos arkivyskupo Jano Jenšteino (1350-1400) dėl bažnyčios įtakos valstybei, palaikė arkivyskupo pusę. Už pasipriešinimą karaliui Jonas Nepomukas buvo suimtas, tardomas, kankinamas ir pasmerktas myriop. Karaliui įsakius, 1393 m. kovo 19 d. Naktį buvo surištas ir nuo tilto įmestas į Vltavos upę.

   Popiežius Inocentas XIII (1721-1724) 1721 m. gegužės 31 d. Joną Nepomuką paskelbė palaimintuoju. Po aštuonerių metų popiežius Benediktas XIII (1724-1730) 1729 m. kovo 19 d. Joną Nepomuką kanonizavo. Gegužės 16 diena tapo šv. Jono Nepomuko diena. Šis šventasis laikomas Čekijos, kunigų, upeivių, sielininkų, malūnininkų, tiltų globėju, saugančiu nuo potvynių ir visų vandens nelaimių, be to, tikima, kad globoja visus neteisingai apkaltintuosius..

   Šventasis dažnai vaizduojamas su kunigo drabužiais, jį pažinti taip pat padeda balta kamža arba rochetė ir biretas ant galvos. Kiti atributai – krucifiksas, palmės šakelė, kartais knyga ar nimbas su penkiomis žvaigždutėmis, primenančiomis legendą apie Vltavos upėje sužibusias žvaigždes, kai Jonas Nepomukas buvo numestas nuo tilto. Kitas, retesnis simbolis – raudonas liežuvis.

   1702 m. Vilniaus jėzuitų spaustuvėje išleidžiama knyga apie šv. Jono Nepomuko gyvenimą. Lietuvos – Lenkijos valdovas Augustas II (1709-1733) šv. Joną Nepomuką pasirinko valstybės patronu, greta šv. Stanislovo ir šv. Kazimiero. XVIII a. antroje pusėje į Lietuvos – Lenkijos valstybę šio šventojo kultą atnešė jėzuitai. Vilniuje prie Trinitorių vienuolyno veikė šv. Jono Nepomuko brolija. Greitai šv. Jonas Nepomukas tapo vienu populiariausiu šventųjų.

   Trakų mieste, Vytauto ir Karaimų g. pradžioje stovi koplytstulpis, kuris pirmą kartą paminėtas 1622 m. Su šv. Jono Nepomuko vardu ir šiuo koplytstulpiu susiję daug Trakų miesto legendų. Viena legenda byloja, kad XVIII a. Užutrakio savininkas Laurynas Odinecas plaukė Galvės ežeru, kai staiga kilo audra, ir jis pradėjo skęsti. Dvarininkas pradėjo nuoširdžiai melstis ir prašyti šv. Jono Nepomuko pagalbos. Staiga prasidėjusi audra, staiga ir nurimo. Išsigelbėjęs L. Odinecas užsakė skulptūrą šventajam ir įkėlė ją į koplytstulpį. Turgaus aikštėje koplytstulpis su šv. Jonu Nepomuku stovėjo iki 1863 m. sukilimo. Po sukilimo pralaimėjimo caro valdžia įsakė nuversti šventąjį nuo kolonos. Nors buvo pasiūlyta nemaža pinigų suma, niekas iš vietinių gyventojų nesutiko vykdyti šio įsakymo. Tačiau atsirado toks vienas, kuris sutiko imtis šio darbo, pasistatė kopėčias, paėmė kirvį. Staiga kopėčios lūžo, o nenaudėlis nukrito ir sulaužė koją. Tada Trakų policijos viršininkas iškvietė kazokus, kurie ir nuvertė šventojo skulptūrą. Tik 1935 m. šv. Jono Nepomuko skulptūra, sukurta Vilniaus skulptoriaus Stanislovo Horno – Poplavskio (1902-1997), atstatyta į senąją vietą. Šventasis savo vietoje išstovėjo iki 1960 m., kai uolūs ateistai nukėlė skulptūrą ir įmetė į Lukos ežerą. Muziejaus darbuotojai ištraukė skulptūrą iš ežero ir saugojo muziejaus fonduose iki 1990 m. Tais pačiais metais skulptūra buvo restauruota Prano Gudyno restauravimo centre. Restauruota šv. Jono Nepomuko skulptūra gražinta Trakų miestui ir vėl grįžo į senąją vietą.

   2015 metais sukanka 25 metai, kai Trakuose įvyko pirmoji šv. Jonui Nepomukui skirta miesto šventė.

Parodos objektai

   
 • Biustas. Šv. Jonas Nepomukas

  Biustas. Šv. Jonas Nepomukas, XIX a.

  Biustas šv. Jonas Nepomukas. Šventasis vaizduojamas su kunigo drabužiais, vienplaukis. Biustas stovi ant nedidelės pakylos.

 • Biustas. Šv. Jonas Nepomukas

  Biustas. Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a.

  Biustas šv. Jonas Nepomukas. Šventasis vaizduojamas su kunigo drabužiais ir juodu biretu.

 • Graviūra. Šv. Jonas Nepomukas

  Graviūra. Šv. Jonas Nepomukas, 1849 m.

  Pranciškus Smuglevičius, Antonis Oleščinskis, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Graviūra. Šv. Jonas Nepomukas. Raižinys sukurtas pagal Vilniaus katedroje buvusį Pranciškaus Smuglevičiaus tapytą paveikslą. Iš Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“ (1846–1856). Serija IV, 2 sąs., Nr. 16. Graveris Antonis Oleščinskis (1794–1879).

 • Graviūra. Šv. Jonas Nepomukas

  Graviūra. Šv. Jonas Nepomukas, XIX a.

  Graviūra. Šv. Jonas Nepomukas.Centre ovale šv. Jonas Nepomukas kunigo rūbais ir biretu. Rankoje laiko nukryžiuotąjį ir palmės šakelė. Aplink galvą septynios žvaigždutės. Apačioje užrašas vokiečių kalba „Der h. Nepomuk“.

 • Graviūra. Šv. Jonas Nepomukas

  Graviūra. Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a.

  Graviūra. šv. Jonas Nepomukas. Dailininkas - graveris Johan Renard. Centre ties pastatu einantis vienplaukis šv. Jonas Nepomukas. Graviūros viršutiniam kairiajame kampe švč. Marija su kūdikiu. Apačioje užrašas vokiečių kalba: „S. Johannes Nepomuck Wallfart vor seinem Toldz zur Mutter Gottes nach Bunslau“.

 • Graviūra. Šv. Jonas Nepomukas Passau miesto globėjas

  Graviūra. Šv. Jonas Nepomukas Passau miesto globėjas, 1720 m.

  Graviūra. Šv. Jonas Nepomukas. Graveris Gabriel Bodenehr Vyresnysis (1634-1727). Graviūra stačiakampė. Virš Passau miesto panoramos Šv. Jonas Nepomukas kunigo rūbais ir biretu. Rankose palmės šakelė ir nukryžiuotasis. Virš šventojo galvos penkios žvaigždės. Aplinkui scenos iš šventojo gyvenimo ir dviejų stulpelių tekstas vokiečių kalba.

 • Šventas paveikslėlis. Šv. Jonas Nepomukas

  Šventas paveikslėlis. Šv. Jonas Nepomukas, XIX a.

  Šventas paveikslėlis Šv. Jonas Nepomukas. Centre ovale šv. Jonas Nepomukas kunigo rūbais ir biretu. Rankoje laiko nukryžiuotąjį. Aplink galvą penkios žvaigždutės. Apačioje užrašas prancūzų  „st. Jean Nepomucene“ ir ispanų „st. Juan Nepomuceno“ kalbomis.

 • Graviūra. Šv. Jonas Nepomukas

  Graviūra. Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a.

  Graviūra. Šv. Jonas Nepomukas.  Graviūra stačiakampė. Centre Šv. Jonas Nepomukas kunigo rūbais ir biretu. Rankose laiko palmės šakelė ir nukryžiuotąjį. Už šventojo tiltas, nuo kurio jis buvo numestas. Apačioje dviejų eilučių užrašas lotynų kalba „Beate IOANNES NEPOMUCENE/ orapronobis fama perieliteantibus“.

 • Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas

  Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a.

  Medalikėlis šv. Jonas Nepomukas. Bohemija. Averse: centre šv. Jonas Nepomukas aplinkui užrašas „S. IO. NEPOMVC. MAR“.

  Reverse: centre šventojo liežuvis. Aplink ji spinduliai ir penkios žvaigždės. Apačioje penkių angeliukų galvos. Viršuje tekstas „L. S. IOAN. NEPOMVC. M“.

 • Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas

  Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a.

  Medalikėlis šv. Jonas Nepomukas. Averse: centre šv. Jonas Nepomukas. Aplinkui užrašas „S. IOHANNES. NEPOMUCENE. ORA. P . N“. Reverse: centre nukryžiuotasis prie jo du šventieji. Aplinkui užrašas „CRVCIFIXVS. ET CI AM. PRO. NO. B.“.

 • Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas

  Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a.

  Medalikėlis šv. Jonas Nepomukas. Širdelės formos. Averse: centre šv. Jonas Nepomukas.  Aplinkui užrašas „IOAN NEPO“. Reverse:  švč. mergelė Marija su kūdikiu.

 • Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas

  Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a.

  Medalikėlis šv. Jonas Nepomukas. Averse: centre šv. Jonas Nepomukas aplinkui užrašas „S. IO. NE. POMVC. M.“. Reverse pavaizduota šv. Jono Nepomuko nužudymo scena, jis metamas nuo tilto. Aplinkui užrašas „S. IO. NEPOM. M.“

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...