• Vilnius Jano Bulhako nuotraukose

   Vilnius Jano Bulhako nuotraukose

   Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876-1950) buvo lenkų fotografas, ilgą laiką gyvenęs Vilniuje (1912-1939 m) ir yra laikomas žymiausiu XX a. I pusės Vilniaus fotografu. Bulhakas taip pat buvo knygų ir straipsnių apie fotografiją autorius, dėstė Vilniaus Universitete (tuometiniame Stepono Batoro universitete). Fotografija susidomėjo ne iš karto, kurį laiką studijavo filosofiją Jogailos universitete, Krokuvoje, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių turėjo mesti mokslus ir imtis žemės ūkio. Fotografuoti Vilnių Janas Bulhakas pradėjo XX a. pradžioje, kuomet dailininko Ferdinando Ruščico ir tuometinio Vilniaus burmistro sutarimu buvo įkurtas Vilniaus fotografijos archyvas ir jo vadovu paskirtas Bulhakas. Jam buvo paskirta užduotis inventorizuoti miestą – fotografuoti architektūros paminklus, bendrus vaizdus ir kitas detales. Apskritai, Ferdinandas Ruščicas turėjo didelės įtakos Bulhakui ir jo kūrybai ir buvo vienas esminių veiksnių, pastūmėjusių Bulhaką aktyviai imtis fotografuoti Vilnių. Fotografas stažavosi Vokietijoje, Italijoje, Austrijoje. Iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos, Bulhakas išleido du fotografijų rinkinius (15 tomų rinkinį su beveik 500 fotografijų ir 14 tomų, su daugiau kaip 600 fotografijų). Nuo 1919 m. dėstė Vilniaus Universiteto Dailės fakulteto meninės fotografijos skyriuje, vėliau tapo minėto skyriaus vadovu, nuo 1939 m. – universiteto docentas. 1927 m. įkūrė Vilniaus fotografijos klubą, jam vadovavo iki 1939 m. 1921-1936 m. dalyvavo 174 tarptautinėse parodose su 382 darbais. Janas Bulhakas taip pat išleido ne vieną fotografijos albumą, kelias atsiminimų knygas, taip pat eilėraščių ir novelių rinkinius. 1945 m. persikėlė į Varšuvą, ten 1947 m. įkūrė Lenkijos fotomenininkų sąjungą, kuriai vadovavo iki mirties.
   Fotografo darbuose Vilnius ir jo apylinkės (Trakai, Medininkai, Nemėžis) vaizduojamos iki Pirmojo pasaulinio karo, jo metu ir tarpukariu, taip pat ir Antrojo pasaulinio karo metu. Šalia fotografijos, Bulhakas taip pat užrašinėjo savo kelionių įspūdžius. Jo nuotraukose galima išvysti miesto vaizdus, architektūros paminklus, tokius kaip įvairios Vilniaus miesto bažnyčios, ar kiti žymūs statiniai, taip pat ir karo padarinius Vilniui ir jo apylinkėms, ypač prie pabaigos artėjant Antrajam pasauliniam karui, kuomet Raudonosios Armijos užsakymu turėjo fiksuoti miestui ir apylinkėms padarytą žalą.
   Trakų istorijos muziejus turi nemažai atvirukų, vaizduojančių Jano Bulhako fotografijų reprodukcijas. Šioje virtualioje parodoje galite pamatyti kai kurias iš jų.

Parodos objektai

   
 • Atvirukas

  Atvirukas

  Atvirukas, nespalvotas. Pavaizduotas Vilniaus miesto panoramos fragmentas. Centre – Arkikatedra ir varpinė. Kitoje atviruko pusėje pavadinimas prancūzų kalba. Atviruką spausdino „Spindulys“, išleido Gediminas Orentas, nuotraukos autorius – Janas Bulhakas.

 • Atvirukas

  Atvirukas

  Atvirukas, nespalvotas. Pavaizduotas Vilniaus miesto panoramos fragmentas. Kitoje atviruko pusėje pavadinimas prancūzų kalba. Atviruką spausdino „Spindulys“, išleido Gediminas Orentas, nuotraukos autorius – Janas Bulhakas.

 • Atvirukas

  Atvirukas

  Atvirukas, nespalvotas. Pavaizduota Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje žiemą. Pirmame plane yra koplytėlė (dabar toje vietoje jos nebėra). Kitoje atviruko pusėje pavadinimas prancūzų kalba. Atviruką spausdino „Spindulys“, išleido Gediminas Orentas, nuotraukos autorius – Janas Bulhakas.

 • Atvirukas

  Atvirukas

  Atvirukas, nespalvotas. Pavaizduota Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika. Kitoje atviruko pusėje pavadinimas lietuvių ir prancūzų kalbomis. Atviruką spausdino „Spindulys“, išleido Gediminas Orentas, nuotraukos autorius – Janas Bulhakas.

 • Atvirukas

  Atvirukas

  Atvirukas, nespalvotas. Pavaizduota Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia ir gatvė, kuria vaikšto žmonės. Kitoje atviruko pusėje pavadinimas lietuvių ir prancūzų kalbomis. Atviruką spausdino „Spindulys“, išleido Gediminas Orentas, nuotraukos autorius – Janas Bulhakas.

 • Atvirukas

  Atvirukas

  Atvirukas, nespalvotas. Pavaizduota Vilniaus Arkikatedra ir varpinės bokštas. Kitoje atviruko pusėje yra lenkų kalba rašytas tekstas. Atvirukas išleistas Vilniuje, pagal Jano Bulhako nuotrauką.

 • Atvirukas

  Atvirukas

  Atvirukas, nespalvotas. Pavaizduotas Vilniaus Universiteto centrinių rūmų pastatų komplekso fragmentas. Atviruką išleido T. Jankovskis, Vilniuje, pagal Jano Bulhako nuotrauką.

 • Atvirukas

  Atvirukas

  Atvirukas, nespalvotas. Pavaizduota Trijų Kryžių skulptūra, Vilniuje, Kalnų parke. Atviruką išleido T. Jankovskis, Vilniuje, pagal Jano Bulhako nuotrauką.

 • Atvirukas

  Atvirukas

  Atvirukas, nespalvotas. Pavaizduota Vilniaus Šv. Kryžiaus (buv. Bonifratrų) bažnyčia. Kitoje atviruko pusėje yra lenkų kalba rašytas tekstas. Atviruką išleido T. Jankovskis, Vilniuje, pagal Jano Bulhako nuotrauką.

 • Atvirukas

  Atvirukas

  Atvirukas, nespalvotas. Pavaizduotas Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje interjero fragmentas. Nuotraukos autorius – Janas Bulhakas. Kitoje atviruko pusėje nurodytas pavadinimas ir leidybinė informacija lenkų kalba. Atviruką išleido „Vilniaus rajono mokyklų valdybos ekskursijų komisija“, Vilniuje. Spausdintas Varšuvoje.

 • Atvirukas

  Atvirukas

  Atvirukas, nespalvotas. Pavaizduota šv. Onos bažnyčia Vilniuje. Kitoje atviruko pusėje yra įrašai ranka, lenkų kalba. Atvirukas išleistas pagal Jano Bulhako nuotrauką, leidėjas – St. Turskis,  spaustuvė „Grafika“.

 • Atvirukas

  Atvirukas

  Atvirukas, nespalvotas. Pavaizduota Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia, esanti Vilniaus Universiteto teritorijoje. Atviruko averso apačioje yra pavadinimas lenkų kalba. Kitoje atviruko pusėje yra informacija apie atviruko leidimą lenkų kalba. Išleistas Vilniuje, pagal Jano Bulhako nuotrauką.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...