• Lietuvos tautinės vėliavos iškėlimas Trakų Salos pilies vartų bokšte 1988 m. spalio 27 d.

   Lietuvos tautinės vėliavos iškėlimas Trakų Salos pilies vartų bokšte 1988 m. spalio 27 d.

   Lietuvos tautinės vėliavos iškėlimas Trakų Salos pilies vartų bokšte 1988 m. spalio 27 d.
   1988 m. spalio 27 d. į Trakų Salos pilies istorijos puslapius buvo įrašyta dar viena įžymi data – tą dieną, minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties 558-ąsias metines, pilies įvažiavimo vartų bokšte buvo iškelta Lietuvos tautinė vėliava. Kartu krašto pokario istorijoje tai buvo pirmasis viešas Ldk Vytauto mirties datos paminėjimas.
   Renginio metu viešpatavusios šventinės nuotaikos negalėjo sugadinti nei žvarbus vėjas, nei purškęs lietus. Dar gerokai iki pamaldų pradžios Trakų Švenčiausios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje prie šventyklos ėmė plūsti minios žmonių. Šventąsias mišias koncelebravo iš skirtingų Lietuvos parapijų atvykę kunigai, vadovaudami Vilniaus arkivyskupijos valdytojo – prelato Algirdo Gutausko. Kadangi visi susirinkusieji šventyklos viduje nesutilpo, dalis tikinčiųjų klausėsi mišių šventoriuje. Bažnyčioje buvo pašventinta tautinė vėliava, o baigiantis mišioms šventės dalyviai sugiedojo Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“. Vėliau tautiniais kostiumais pasipuošę Trakų mokyklų mokiniai iškilmingai nunešė vėliavą į Salos pilį.
   Pilies įvažiavimo bokšto vartų link judančią eiseną triukšmingai pasitiko fanfaros. Vėliavos iškėlimo ceremoniją pradėjo prie mikrofono stojęs aktorius ir poezijos skaitovas Laimonas Noreika, kuris perskaitė Maironio eilėraštį „Trakų pilis“. Aktualiai nuskambėjęs eilėraštis dar kartą pabrėžė tuo metu Lietuvos visuomenės išgyvenamo istorinio momento svarbą. Be L. Noreikos, renginyje netrūko ir kitų žinomų svečių. 1988 m. spalio 22–23 d. Vilniaus sporto rūmuose įvykusio Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Steigiamojo suvažiavimo delegatai trakiečiai į iškilmes pakvietė Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto (LKP CK) pirmąjį sekretorių Algirdą Brazauską. A. Brazauskas į Trakus atvyko kartu su Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo sąjungos Centro komiteto (LLKJS CK) pirmuoju sekretoriumi Alfonsu Macaičiu bei LPS Seimo tarybos nariais – profesoriumi Vytautu Landsbergiu, filosofais Arvydu Juozaičiu ir Romualdu Ozolu, rašytoju Vytautu Petkevičiumi. Vėliavos iškėlimo ceremonijoje taip pat dalyvavo Trakų rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto (LDT VK) pirmininkas Saulius Naktinis, Trakų istorijos muziejaus direktorė Irena Čekanauskaitė-Misiūnienė, Trakų bažnyčios klebonas Vytautas Rūkas, lietuvių kilmės poetė iš Australijos Lidija Šimkutė, karaimų tautos atstovas Markas Kozyrovičius ir kiti asmenys. Kiekvienas renginio oratorius buvo sutiktas ir palydėtas plojimais. Kalbėjusieji pabrėžė minėjimo reikšmę, reiškė įsitikinimą, kad nauji vėjai politikoje ir lietuvių tautos atgimimas ateina visiems laikams.
   Vėl nuaidėjo fanfaros ir visų susirinkusiųjų žvilgsniai nukrypo į pilies bokštą, kuriame rudens vėjo plaikstoma palengva iškilo tautinė vėliava. Pasirodžius vėliavai, tūkstantinė minia ėmė entuziastingai šaukti „Valio!“ ir skanduoti „Lie-tu-va!“.
   Pasibaigus vėliavos iškėlimo iškilmėms Pilies saloje ėmė skambėti lietuvių liaudies dainos, kurias užvedė ir visus šventės dalyvius kartu dainuoti kvietė rajono gėlininkų ir rajono vartotojų kooperatyvų sąjungos (Rajkoopsąjungos), Lieponių kultūros namų bei rajono mokyklų etnografinių ansamblių nariai. Vakare Trakų kultūros namuose nuskambėjo baigiamasis šios turiningos dienos akordas – Klaipėdos teatro aktoriai ir Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų studentai ir dėstytojai trakiečiams bei miesto svečiams parodė Maironio dramą „Vytautas pas kryžiuočius“.
   Lietuvos tautinės vėliavos iškėlimas Trakų Salos pilies vartų bokšte tapo vienu įsimintiniausių įvykių miesto istorijoje Atgimimo laikotarpiu.

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...