• Medalikėliai ir ženklai su Šv. Kristoforo atvaizdu

   Medalikėliai ir ženklai su Šv. Kristoforo atvaizdu

   Viduramžiais atsirado ir išpopuliarėjo legenda, kaip šv. Kristoforas per upę nešė Kristų. Pasak šios legendos, šventasis buvęs milžiniško ūkio, tvirtas ir nepaprastai stiprus vyras. Savo jėgą jis norėjo išnaudoti tarnaudamas galingiausiam valdovui. Iš pradžių šv. Kristoforas tarnavo vietiniam karaliui, bet kartą išgirdo, kad šis valdovas bijo velnio. Tuomet šv. Kristoforas nusprendė, kad karalius nėra pats galingiausias ir išvyko ieškoti velnio. Netrukus jis sutiko plėšikų būrį, kurio vadas teigė esąs velnias. Šv. Kristoforas sutiko tarnauti jam, bet labai greitai pamatęs, kad velnias bijo kryžiaus ir nėra galingiausias, tarnystės atsisakė. Stipruolis, toliau ieškodamas galingiausio valdovo, atvyko pas pamaldų atsiskyrėlį. Atsiskyrėlis įtikino jį, kad galingiausias valdovas yra Jėzus Kristus. Šv. Kristoforas klausė, kaip galėtų tarnauti Kristui. Atsiskyrėlis jam aiškino, kad tam užtenka melstis ir pasninkauti. Šv. Kristoforui to buvo maža – jis, tarnaudamas Kristui, vis tiek norėjo išnaudoti savo fizinę jėgą. Atsiskyrėlis tuomet pasiūlė jam pernešinėti keliaujančius žmones per šalia tekančią sraunią upę. Vieną kartą mažas vaikelis paprašė šv. Kristoforo pernešti per upę. Nešdamas jį šv. Kristoforas pajuto, kad vaikelis darosi vis sunkesnis. Negana to, prasidėjo stipri audra. Upės viduryje vaikelis tapo nepaprastai sunkus, tačiau stipruolis šv. Kristoforas nepalūžo ir sėkmingai pernešė jį į kitą krantą. Tuomet vaikelis pasakė, kad jis yra Kristus ir su savimi neša viso pasaulio sunkumus. Šv. Kristoforas suprato, kad už fizinę jėgą kur kas stipresnė dvasinė jėga. Jis atvyko į Likiją ir čia pradėjo skelbti Dievo žodį. Sužinojęs apie nepaprastą šv. Kristoforo jėgą, jį nusamdyti panoro imperatorius, tačiau stipruolis atsisakė, kadangi jau surado galingiausią valdovą – Kristų. Imperatorius tuomet nusiuntė pas šv. Kristoforą dvi gražias moteris, kad šios jį suviliotų. Šv. Kristoforas netik nepasidavė gundymams, bet ir abi moteris atvertė į Krikščionybę. Galiausiai supykęs imperatorius šv. Kristoforą liepė suimti, įkalinti ir kankinti. Ištvėręs visus kankinimus ir neišsižadėjęs savo įsitikinimų, šv. Kristoforas galiausiai buvo nužudytas. Nors tikrų istorinių faktų apie šv. Kristoforą nėra daug, žinoma, kad pats tapęs krikščioniu, šv. Kristoforas Dievo žodį skelbė pagonių tarpe ir kad už apaštalavimą Likijoje (Mažojoje Azijoje), buvo nukankintas imperatoriaus Decijaus įsakymu apie 251 m. po Kristaus.
   Šventasis Kristoforas katalikų yra laikomas keliautojų, vairuotojų, jūrininkų, tiltininkų, keltininkų, taip pat sodininkų ir knygrišių globėju. Taip pat šv. Kristoforas yra ir Vilniaus globėjas – jis pavaizduotas Lietuvos sostinės herbe. Pats vardas Kristoforas, išvertus iš graikų kalbos, reiškia Kristaus nešėjas. Šv. Kristoforo kultas žinomas nuo V amžiaus.
   Šios legendos motyvas matomas ir ikonografijoje – tradiciškai Šv. Kristoforas vaizduojamas kaip aukštas, tvirto sudėjimo vyras, pasiramsčiuodamas lazda brendantis per upę ir ant pečių nešantis vaikelį Jėzų. Jėzus vienoje rankoje laiko valdžios rutulį, o kita ranka laimina. Šioje virtualioje parodoje pristatome Trakų istorijos muziejaus faleristikos rinkinio eksponatus su Šv. Kristoforo atvaizdu. Tai įvairių metalų devociniai medalikėliai ir ženklai, pagaminti Europos valstybėse XX amžiuje. Kai kuriuose iš jų, kartu su Šv. Kristoforu yra vaizduojami ir kiti šventieji, popiežiai, katedros, religiniai siužetai. Kadangi Šv. Kristoforas laikomas vairuotojų globėju, medalikėliuose ir ženkluose dažnai vaizduojami ir automobilių, vairavimo, kelionių motyvai.

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...