• Laikinųjų banknotų projektai

   Laikinųjų banknotų projektai

   1990 m. kovo 11 d. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, be kitų svarbių darbų, buvo imtasi diskusijų dėl nacionalinės valiutos priėmimo. Ekonominė situacija buvo sudėtinga, vyravo baimės dėl naujos, savarankiškos valiutos nuvertėjimo, todėl 1991 m. rugpjūčio 5 d. buvo įvesta laikina valiuta – bendrieji talonai (visuomenėje taip pat vadinti „vagnorkėmis“ – pagal tuometinį Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką Gediminą Vagnorių (pareigas ėjo 1991-1992 m). Kadangi tuo metu Lietuvoje dar cirkuliavo rubliai, bendrieji talonai buvo įvesti priedas šalia rubliais mokėtų algų, tam tikra kuponų forma prekių įsigijimui (tokia praktika galiojo iki 1992 m. gegužės 11 d). Tų pačių metų rugsėjo 16 d. Lito komitetas priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos laikinųjų pinigų – talonų įvedimo ir rublių išėmimo iš apyvartos“. Nutarimu buvo nustatyta, kad nuo 1992 m. spalio 1 d. Lietuvoje kaip piniginis vienetas galioja tik laikinieji talonai. Rubliai į talonus buvo keičiami santykiu 1:1.
   Buvo dvi talonų laidos; 1991 ir 1992 m. Pirmojoje laidoje, smulkaus nominalo talonų (0.1, 0.25 ir 0.5 talono) aversas buvo vienodo dizaino – geltonos spalvos, su Lietuvos herbu ir valstybės pavadinimu. Reverse, dailininkas Kazimieras Paškauskas vaizdavo šalavijo šakas ir banknoto nominalą skaičiais. Skirtingai nei aversų, reversų spalvos buvo skirtingos, priklausomai nuo banknoto. Stambesnių nominalų (1, 2 ir t.t. talonų) reversuose buvo vaizduojami Lietuvoje gyvenantys gyvūnai ir banknoto nominalas (dėl šios priežasties, talonai dar kartais buvo vadinami „žvėriukais“). Be abejo, projektuojant šią laikiną valiutą, galvota ir apie apsaugą nuo padirbinėjimo. Vandens ženklai, serijos numeris ir abejose banknoto pusėse atspausdintas giljošas (sudėtingas linijinis ornamentas). Deja, minėtas giljošas buvo primityviai atspausdintas ir neapsaugodavo nuo klastojimo, kaip ir įspėjimai apie bausmes už tai.
   Antrosios laidos (1992 m.) talonai iš esmės tą pačią schemą: averso centre – banknoto nominalas ir skirtingų augalų šakos (priklausomai nuo nominalo) averse, bei gyvūnai ir paukščiai reverse. Galima paminėti, kad antrosios laidos talonai jau turėjo sudėtingesnės struktūros giljošą averse ir reverse.
   Trakų istorijos muziejuje yra saugoma ne tik pačių „vagnorkių“, bet ir jų projektų pavyzdžių. Projektuose atskirai vaizduojami tam tikri banknotų komponentai, kaip nominalas, averso ir reverso piešiniai, giljošas. Šioje virtualioje parodoje galima susipažinti su minėtais projektais.

Parodos objektai

   
 • Laikinojo talono projektas

  Laikinojo talono projektas

  Projektas, laikinųjų talonų, nespalvotas. Pavaizduotas skaičius „5“ ir ąžuolo lapai su gilėmis. Virš iliustracijos priklijuota juostelė su užrašu „LIETUVOS RESPUBLIKA TALONAS“. Kitoje lapo pusėje yra ranka rašyta informacija apie projektą, nurodytas spalvos kodas (41 No. spalva), yra antspaudas su užrašu „Valstybinė vertybinių popierių leidybos įmonė“.

  Bendrieji talonai (šnek. kalba – dažniausiai vagnorkės, retai žvėriukai) – Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę SSRS rublius 1991 m. rugpjūčio 5 dieną.

 • Laikinojo talono projektas

  Laikinojo talono projektas

  Projektas, laikinųjų talonų, nespalvotas. Pavaizduotas giljošas (linijinis ornamentas) – horizontalios banguotos linijos (5 talonų banknoto aversas). Kitoje lapo pusėje yra pieštuku rašyta informacija apie projektą, nurodytas spalvos kodas (51 Nr. spalva). taip pat yra antspaudas su užrašu „Valstybinė vertybinių popierių leidybos įmonė“.

  Bendrieji talonai (šnek. kalba – dažniausiai vagnorkės, retai žvėriukai) – Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę SSRS rublius 1991 m. rugpjūčio 5 dieną.

 • Laikinojo talono projektas

  Laikinojo talono projektas

  Projektas, laikinųjų talonų, nespalvotas. Pavaizduoti skaičiaus „10“ kontūrai ir lazdyno lapai su riešutais (10 talonų banknoto aversas). Virš iliustracijos priklijuota juostelė su užrašu „LIETUVOS RESPUBLIKOS OBLIGACIJA“. Lapo viršuje yra ranka rašyta informacija apie projektą, nurodytas spalvos kodas (Spalva No. 76). Dešinėje pusėje yra pieštuku nubraižyti skydo kontūrai. Kitoje lapo pusėje yra antspaudas su užrašu „Valstybinė vertybinių popierių leidybos įmonė“.

  Bendrieji talonai (šnek. kalba – dažniausiai vagnorkės, retai žvėriukai) – Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę SSRS rublius 1991 m. rugpjūčio 5 dieną.

 • Laikinojo talono projektas

  Laikinojo talono projektas

  Projektas, laikinųjų talonų, nespalvotas. Pavaizduoti skaičiaus „10“ kontūrai ir juodos spalvos lazdyno lapai su riešutais (10 talonų banknoto aversas). Kitoje lapo pusėje yra antspaudas su užrašu „Valstybinė vertybinių popierių leidybos įmonė“.

  Bendrieji talonai (šnek. kalba – dažniausiai vagnorkės, retai žvėriukai) – Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę SSRS rublius 1991 m. rugpjūčio 5 dieną.

 • Laikinojo talono projektas

  Laikinojo talono projektas

  Projektas, laikinųjų talonų, nespalvotas. Pavaizduotos dvi ūdros, apatiniuose lapo kampuose yra skaičiai „10“. Kitoje lapo pusėje yra pavaizduoti tų pačių ūdrų kontūrai, tik juodos spalvos. Taip pat yra antspaudas su užrašu „Valstybinė vertybinių popierių leidybos įmonė“. Abi iliustracijos yra 10 talonų banknoto reverso projektai.

  Bendrieji talonai (šnek. kalba – dažniausiai vagnorkės, retai žvėriukai) – Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę SSRS rublius 1991 m. rugpjūčio 5 dieną.

 • Laikinojo talono projektas

  Laikinojo talono projektas

  Projektas, laikinųjų talonų, nespalvotas. Pavaizduoti dviejų ūdrų kontūrai, juodos spalvos (10 talonų banknoto reversas). Lapo viršuje yra ranka rašyta informacija apie projektą. Kitoje lapo pusėje yra antspaudas su užrašu „Valstybinė vertybinių popierių leidybos įmonė“.

  Bendrieji talonai (šnek. kalba – dažniausiai vagnorkės, retai žvėriukai) – Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę SSRS rublius 1991 m. rugpjūčio 5 dieną.

 • Laikinojo talono projektas

  Laikinojo talono projektas

  Projektas, laikinųjų talonų, nespalvotas. Pavaizduotas skaičius „25“, už skaičiaus – eglės šakos. Virš iliustracijos yra priklijuota juostelė su užrašu „LIETUVOS RESPUBLIKOS OBLIGACIJA“ (25 talonų banknoto aversas). Dešinėje pusėje – pieštuku nubrėžti skydo (herbo) kontūrai. Lapo viršuje yra ranka rašyta informacija, nurodytas spalvos kodas. Kitoje lapo pusėje yra antspaudas su užrašu „Valstybinė vertybinių popierių leidybos įmonė“.

  Bendrieji talonai (šnek. kalba – dažniausiai vagnorkės, retai žvėriukai) – Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę SSRS rublius 1991 m. rugpjūčio 5 dieną.

 • Laikinojo talono projektas

  Laikinojo talono projektas

  Projektas, laikinųjų talonų, nespalvotas. Pavaizduotas skaičius „25“ ir eglės šakų siluetai (25 talonų banknoto aversas). Viršuje – ranka rašyta informacija. Kitoje lapo pusėje yra antspaudas su užrašu „Valstybinė vertybinių popierių leidybos įmonė“.

  Bendrieji talonai (šnek. kalba – dažniausiai vagnorkės, retai žvėriukai) – Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę SSRS rublius 1991 m. rugpjūčio 5 dieną.

 • Laikinojo talono projektas

  Laikinojo talono projektas

  Projektas, laikinųjų talonų, nespalvotas. Pavaizduota lūšis (25 talonų banknoto reversas). Apatiniuose lapo kampuose yra skaičius „25“. Viršuje – ranka rašyta infomacija, nurodytas spalvos kodas. Kitoje lapo pusėje yra antspaudas su užrašu „Valstybinė vertybinių popierių leidybos įmonė“.

  Bendrieji talonai (šnek. kalba – dažniausiai vagnorkės, retai žvėriukai) – Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę SSRS rublius 1991 m. rugpjūčio 5 dieną.

 • Laikinojo talono projektas

  Laikinojo talono projektas

  Projektas, laikinųjų talonų, nespalvotas. Pavaizduotas lūšies siluetas (25 talonų banknoto reversas). Viršuje – ranka rašyta informacija, nurodytas spalvos kodas. Kitoje lapo pusėje yra antspaudas su užrašu „Valstybinė vertybinių popierių leidybos įmonė“.

  Bendrieji talonai (šnek. kalba – dažniausiai vagnorkės, retai žvėriukai) – Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę SSRS rublius 1991 m. rugpjūčio 5 dieną.

 • Laikinojo talono projektas

  Laikinojo talono projektas

  Projektas, laikinųjų talonų, nespalvotas. Pavaizduotas giljošas (linijinis ornamentas) – banguotos, įstrižai sudėliotos linijos. Viršuje yra ranka rašyta informacija. Kitoje lapo pusėje yra antspaudas su užrašu „Valstybinė vertybinių popierių leidybos įmonė“.

  Bendrieji talonai (šnek. kalba – dažniausiai vagnorkės, retai žvėriukai) – Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę SSRS rublius 1991 m. rugpjūčio 5 dieną.

 • Laikinojo talono projektas

  Laikinojo talono projektas

  Projektas, laikinųjų talonų, nespalvotas. Pavaizduotas skaičius „50“ ir zundos lapai. Virš iliustracijos priklijuota juostelė su užrašu „LIETUVOS RESPUBLIKOS OBLIGACIJA“. Viršuje pieštuku užrašyta informacija apie projektą, nurodytas spalvos kodas (Sp. Nr. 56). Kitoje lapo pusėje yra antspaudas su užrašu „Valstybinė vertybinių popierių leidybos įmonė“.

  Bendrieji talonai (šnek. kalba – dažniausiai vagnorkės, retai žvėriukai) – Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę SSRS rublius 1991 m. rugpjūčio 5 dieną.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...