• J. Zikaro darbai atvirukuose

   J. Zikaro darbai atvirukuose

   Šiais metais minimos 140-osios skulptoriaus Juozo Zikaro gimimo metinės, todėl LR Seimas 2021-uosius paskelbė Zikaro metais.
   Profesionaliu skulptoriumi J. Zikaras tapo 1916 m., baigęs Peterburgo Dailės akademiją. „...Lietuvių tauta įgijo pirmąjį tikrą, sistemingai išėjusį visą dailės mokslą, lipdytoją“, – rašė J. Tumas-Vaižgantas straipsnyje „Lietuvos balse“. Dešimt metų besimokydamas Peterburge, J. Zikaras susiformavo kaip dailininkas realistas, kurio darbuose ryškiai pasireikšdavo psichologinis, emocinis pradas.
   Būdamas studentu, aktyviai įsitraukė į Lietuvos meninį gyvenimą: dalyvavo pirmosiose lietuvių dailės parodose, kūrė žymių lietuvių inteligentų, pasitraukusių iš Lietuvos į Rusiją nuo Pirmo pasaulinio karo, biustus, bareljefus. Studijų laikotarpiu be skulptūrų Zikaras sukūrė daug grafikos darbų, iliustracijų elementoriams. Peterburge susibūrė gausi lietuvių pabėgėlių kolonija, todėl jų vaikams buvo spausdinami lediniai, kuriuos leido Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti. Leidybine veikla šioje draugijoje užsiėmė pedagogas Kl. Skabeika. Jis J. Zikaro, kaip ir kitų jaunųjų lietuvių dailininkų P. Rimšos, P. Galaunės, V. Bičiūno, daug grafikos darbų reprodukcijų išleido atvirukais, kurių dalis pristatoma šioje virtualioje parodoje. Minimas leidybinis darbas pradedantiems menininkams buvo labai reikšmingas: smulkūs grafikos kūriniai padėjo atsiskleisti ir užsidirbti pragyvenimui.
   Spausdino atvirukus „Lietuvių spaustuvė“, 1916–1918 m. veikusi Peterburge. J. Zikaro darbus atvirukuose (17 vnt.) leido ir privatus leidėjas „S. Jackevičiaus ir M. Steigvilos bendrovė“ Maskvoje. Pirmo pasaulinio karo metais Rusijoje leisti atvirukai pabėgėliams iš Lietuvos buvo reikalingi kaip bendravimo priemonė su Tėvynėje likusiais artimaisiais. Lietuvos pirmosios nepriklausomybės laikotarpiu J. Zikaro darbų atvirukus leido Lietuvos Dailės draugija, J. A. Kunskio knygynas Klaipėdoje. Dažniausiai tuose leidiniuose – skulptūros, pasižymėjusių žmonių bareljefai, medalionai.
   Vitalija Narvidienė, rinkinio saugotoja

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...