• J. Zikaro darbai atvirukuose

   J. Zikaro darbai atvirukuose

   Šiais metais minimos 140-osios skulptoriaus Juozo Zikaro gimimo metinės, todėl LR Seimas 2021-uosius paskelbė Zikaro metais.
   Profesionaliu skulptoriumi J. Zikaras tapo 1916 m., baigęs Peterburgo Dailės akademiją. „...Lietuvių tauta įgijo pirmąjį tikrą, sistemingai išėjusį visą dailės mokslą, lipdytoją“, – rašė J. Tumas-Vaižgantas straipsnyje „Lietuvos balse“. Dešimt metų besimokydamas Peterburge, J. Zikaras susiformavo kaip dailininkas realistas, kurio darbuose ryškiai pasireikšdavo psichologinis, emocinis pradas.
   Būdamas studentu, aktyviai įsitraukė į Lietuvos meninį gyvenimą: dalyvavo pirmosiose lietuvių dailės parodose, kūrė žymių lietuvių inteligentų, pasitraukusių iš Lietuvos į Rusiją nuo Pirmo pasaulinio karo, biustus, bareljefus. Studijų laikotarpiu be skulptūrų Zikaras sukūrė daug grafikos darbų, iliustracijų elementoriams. Peterburge susibūrė gausi lietuvių pabėgėlių kolonija, todėl jų vaikams buvo spausdinami lediniai, kuriuos leido Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti. Leidybine veikla šioje draugijoje užsiėmė pedagogas Kl. Skabeika. Jis J. Zikaro, kaip ir kitų jaunųjų lietuvių dailininkų P. Rimšos, P. Galaunės, V. Bičiūno, daug grafikos darbų reprodukcijų išleido atvirukais, kurių dalis pristatoma šioje virtualioje parodoje. Minimas leidybinis darbas pradedantiems menininkams buvo labai reikšmingas: smulkūs grafikos kūriniai padėjo atsiskleisti ir užsidirbti pragyvenimui.
   Spausdino atvirukus „Lietuvių spaustuvė“, 1916–1918 m. veikusi Peterburge. J. Zikaro darbus atvirukuose (17 vnt.) leido ir privatus leidėjas „S. Jackevičiaus ir M. Steigvilos bendrovė“ Maskvoje. Pirmo pasaulinio karo metais Rusijoje leisti atvirukai pabėgėliams iš Lietuvos buvo reikalingi kaip bendravimo priemonė su Tėvynėje likusiais artimaisiais. Lietuvos pirmosios nepriklausomybės laikotarpiu J. Zikaro darbų atvirukus leido Lietuvos Dailės draugija, J. A. Kunskio knygynas Klaipėdoje. Dažniausiai tuose leidiniuose – skulptūros, pasižymėjusių žmonių bareljefai, medalionai.
   Vitalija Narvidienė, rinkinio saugotoja

Parodos objektai

   
 • atvirukas

  atvirukas, XX a. 2 deš.

  Juozas Zikaras

  Atvirukas. J. Zikaras "Audra". Nespalvota dailininko J. Zikaro piešinio "Audra (karo audrai siaučiant bėga...)" reprodukcija. Išleido S. Jackevičiaus, M. Steigvilos b-vė Maskvoje, Sretenka gatvė 26. Spausdino "Lietuvių spaustuvė", Pirmojo pasaulinio karo metais veikusi Rusijoje. Kitoje pusėje nurodomas atviruko numeris 5 ir užrašas: "Atvirukas - Carte postale".

 • atvirukas

  atvirukas, XX a. 2 deš.

  Juozas Zikaras

  Atvirukas. J. Zikaras "Vakaras". Nespalvota dailininko J. Zikaro piešinio "Vakaras" reprodukcija. Išleido S. Jackevičiaus, M. Steigvilos b-vė Maskvoje, Sretenka gatvė 26. Spausdino "Lietuvių spaustuvė", Pirmojo pasaulinio karo metais veikusi Rusijoje. Kitoje pusėje nurodomas atviruko numeris 18 ir užrašas: "Atvirukas - Carte postale".

 • atvirukas

  atvirukas, XX a. 2 deš.

  Juozas Zikaras

  Atvirukas. J. Zikaras "Kas sėja, o kas pjauna". Nespalvota dailininko J. Zikaro piešinio "Kas sėja, o kas pjauna" reprodukcija. Išleido S. Jackevičiaus, M. Steigvilos b-vė Maskvoje, Sretenka gatvė 26. Spausdino "Lietuvių spaustuvė", Pirmojo pasaulinio karo metais veikusi Rusijoje. Kitoje pusėje nurodomas atviruko numeris 3 ir užrašas: "Atvirukas - Carte postale".

 • atvirukas

  atvirukas, XX a. 2 deš.

  Juozas Zikaras

  Atvirukas. J. Zikaras "Dailininkas". Nespalvota dailininko J. Zikaro piešinio "Dailininkas" reprodukcija. Išleido S. Jackevičiaus, M. Steigvilos b-vė Maskvoje, Sretenka gatvė 26. Spausdino "Lietuvių spaustuvė", Pirmojo pasaulinio karo metais veikusi Rusijoje. Kitoje pusėje nurodomas atviruko numeris 24 ir užrašas: "Atvirukas - Carte postale".

 • atvirukas

  atvirukas, XX a. 2 deš.

  Juozas Zikaras

  Atvirukas. J. Zikaras "Pašaipa". Nespalvota dailininko J. Zikaro skulptūros "Pašaipa, Сатиръ" reprodukcija. Išleido S. Jackevičiaus, M. Steigvilos b-vė Maskvoje, Sretenka gatvė 26. Spausdino "Lietuvių spaustuvė", Pirmojo pasaulinio karo metais veikusi Rusijoje. Kitoje pusėje nurodomas atviruko numeris 12 ir užrašas: "Atvirukas - Carte postale".

 • atvirukas

  atvirukas, XX a. 2 deš.

  Juozas Zikaras

  Atvirukas. J. Zikaras "Pabėgėliai". Nespalvota dailininko J. Zikaro skulptūros "Pabėgėliai" reprodukcija. Išleido S. Jackevičiaus, M. Steigvilos b-vė Maskvoje, Sretenka gatvė 26. Spausdino "Lietuvių spaustuvė", Pirmojo pasaulinio karo metais veikusi Rusijoje. Kitoje pusėje nurodomas atviruko numeris 15 ir užrašas: "Atvirukas - Carte postale".

 • atvirukas

  atvirukas, XX a. 2 deš.

  Juozas Zikaras

  Atvirukas. J. Zikaras "Miškas". Nespalvota dailininko J. Zikaro piešinio "Miškas" reprodukcija. Išleido S. Jackevičiaus, M. Steigvilos b-vė Maskvoje, Sretenka gatvė 26. Spausdino "Lietuvių spaustuvė", Pirmojo pasaulinio karo metais veikusi Rusijoje. Kitoje pusėje nurodomas atviruko numeris 25 ir užrašas: "Atvirukas - Carte postale".

 • atvirukas

  atvirukas, XX a. 2 deš.

  Juozas Zikaras

  Atvirukas. J. Zikaras "Kipšas ropėse". Nespalvota dailininko J. Zikaro piešinio "Kipšas ropėse" reprodukcija. Išleido S. Jackevičiaus, M. Steigvilos b-vė Maskvoje, Sretenka gatvė 26. Spausdino "Lietuvių spaustuvė", Pirmojo pasaulinio karo metais veikusi Rusijoje. Kitoje pusėje nurodomas atviruko numeris 26 ir užrašas: "Atvirukas - Carte postale".

 • atvirukas

  atvirukas, XX a. 2 deš.

  Juozas Zikaras

  Atvirukas. J. Zikaras "Kipšas pypkę dega". Nespalvota dailininko J. Zikaro piešinio "Kipšas pypkę dega" reprodukcija. Išleido S. Jackevičiaus, M. Steigvilos b-vė Maskvoje, Sretenka gatvė 26. Spausdino "Lietuvių spaustuvė", Pirmojo pasaulinio karo metais veikusi Rusijoje. Kitoje pusėje nurodomas atviruko numeris 27 ir užrašas: "Atvirukas - Carte postale".

 • fotoatvirukas

  fotoatvirukas, XX a. 3 deš.

  Juozas Zikaras

  Fotoatvirukas. J. Zikaras "Laisvė." Lietuva  XX a. 3 deš. J. Zikaro skulptūra "Laisvė" juodame fone. Ji sukurta minint Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį. Antroje pusėje fotoatviruko gamintojo foto ateljė "Leonar" logotipas, po juo skaičius : 8672.

 • atvirukas

  atvirukas, XX a. 3 deš.

  Juozas Zikaras

  Atvirukas. J. Zikaras "Už Nepriklausomybę." Lietuva, Klaipėda,  XX a. 3 - 4 deš. J. Zikaro bareljefo "Už Nepriklausomybę" reprodukcija. Šis pavadinimas užrašytas dar trijomis kalbomis: anglų, prancūzų ir vokiečių. Antroje atviruko pusėje leidėjo metrika: J.A. Kunkio knygynas Klaipėdoje. Popierius pagamintas Vokietijoje.

 • atvirukas

  atvirukas, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Juozas Zikaras

  Atvirukas. J. Zikaras "Kristus." Lietuva, Klaipėda,  XX a. 3 - 4 deš. J. Zikaro bareljefo "Kristus" reprodukcija. Šis pavadinimas užrašytas dar dviem kalbomis: prancūzų, vokiečių. Antroje atviruko pusėje leidėjo metrika: J.A. Kunkio knygynas Klaipėdoje. Popierius pagamintas Vokietijoje.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...