• Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkas demarkacinės linijos sargyboje (1920–1923)

   Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkas demarkacinės linijos sargyboje (1920–1923)

   1919 m. birželio 15 d. Antrojo pėstininkų pulko 1-asis batalionas buvo išskirtas iš pulko sudėties ir pavadintas Atskiruoju Marijampolės batalionu. Lapkričio 20 d. batalionas buvo performuotas į Šeštąjį pėstininkų pulką, lapkričio 5 d. gavusį Pilėnų kunigaikščio Margio vardą.
   1920 m. Šeštasis pulkas dalyvavo konfrontacijoje su Lenkijos kariuomene, kovėsi su „sukilusia“ lenkų gen. mjr. Liucijano Želigovskio vadovaujama grupuote. Lapkričio 29 d. Kaune Lietuvos ir Lenkijos atstovai pasirašė Lietuvos karą dėl nepriklausomybės užbaigusią paliaubų sutartį dėl karinių veiksmų nutraukimo ir 6 km neutraliosios zonos tarp abiejų valstybių nustatymo.
   1920 m. gruodžio 12 d. Šeštajam pulkui buvo įsakyta saugoti barą nuo Jakėnų iki rytinio Ilgio (?) ežero kranto. Gruodžio 27 d. „margiečiai” gavo įsakymą užleisti saugomą barą Devintajam pulkui. 1-asis Šeštojo pulko batalionas buvo perkeltas į Verbyliškių rajoną, 2-asis – į Doškonių kaimo rajoną, 3-asis – į Jiezną. 1922 m. lapkričio 1 d. duomenimis, pulkas saugojo 40 km ilgio neutraliosios linijos ruožą, pastatęs 29 sargybas.
   Daliniui saugant demarkacinę liniją, karinei vadovybei teko spręsti daugybę aktualių problemų. Viena iš jų buvo susijusi su tuo, kad aktyviems kariniams veiksmams pasibaigus dalis karių ėmė prarasti budrumą, todėl kareivių laiškuose namiškiams pasitaikydavo išsamios informacijos apie karines dalis, jų dislokacijos vietas, rengiamus žygius. Svarbus buvo ir pulko aprūpinimo maistu klausimas: 1922 m. gegužės 1 d. buvo suformuota dalinio Ūkio kuopa, kurios kariai privalėjo auginti daržoves ir kitas kultūras specialiai tam išnuomotame žemės sklype. Taip pat buvo stengtasi daugiau dėmesio skirti kareivių švietimui ir mokymui, buvo rengiami patikrinimai ir manevrai, imituojami kariniai veiksmai priešo invazijos sąlygomis. Be to, aktuali ir skaudi buvo tvarkos bei drausmės problema: 1921 m. gruodžio 12 d. dėl finansinės ir kitokios netvarkos pulke kariuomenės vadovybės įsakymu nuo vadovavimo daliniui buvo nušalintas pulkininkas leitenantas Jurgis Butkus, vėliau jam buvo iškelta baudžiamoji byla.
   Šeštajam pulkui teko dalyvauti 1923 m. mūšiuose dėl Valkininkų-Rūdiškių geležinkelio ruožo. Prieš pat lenkų puolimą neutraliąją zoną saugojo pulko 2-asis batalionas (vienai kuopai reikėjo saugoti apie 10 km pločio barą, o vientiso fronto nebuvo). Lenkų pajėgų puolimas prasidėjo vasario 14 dieną. Iš pradžių pažeidėjai užėmė kelis kaimus dalinio saugotame ruože, bet iki vasario 18 d. Šeštajam pulkui pavyko visiškai susigrąžinti iki lenkų invazijos turėtas pozicijas. Lenkams pasitraukus, vienas iš Šeštojo pulko batalionų ir toliau saugojo demarkacinės linijos ruožą nuo Jakėnų iki Daugirdiškių. 1923 m. pavasarį pulkas buvo perkeltas į naują nuolatinės dislokacijos vietą – Alytų.

Parodos objektai

   
 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1920-11-08

  Fotonuotrauka. 6-ojo pėstininkų Pk Margio pulko pozicijos Želigovskio fronte. Karininkai, kariai, ir vietos gyventojai kaimo sodybos kieme. Juozo Barkausko fotonuotrauka. Antokolio (Antakalnio) kaimo apylinkės. 1920.11.08. Fotopopierius "LEONAR". Dešinėje pusėje įrašas ranka

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1920-11-15

  Fotonuotrauka. 6-ojo pėstininkų Pk Margio pulko pozicijos Želigovskio fronte. Kariai kaimo sodybos kieme dalinasi dovanotą medų. Juozo Barkausko fotonuotrauka. Antokolio (Antakalnio) kaimo apylinkės. 1920.11.08. Fotopopierius "LEONAR". Dešinėje pusėje įrašas ranka

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1920-11-12

  Fotonuotrauka. 6-ojo pėstininkų Pk Margio pulko apkasai Želigovskio fronte. Pirmame plane sunkiojo kulkosvaidžio MG 08/15 (Vokietija). pozicija. Antram plane moteris dalina kareiviam iš užnugario atvežtas dovanas. Antokolio (Antakalnio) kaimo apylinkės. 1920.11.20. Fotopopierius "LEONAR".

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1920-11-12

  Fotonuotrauka. 6-ojo pėstininkų Pk Margio pulko pozicijos Želigovskio fronte. Antokolio (Antakalnio) kaimo apylinkės. 1920.11.20. Fotopopierius "LEONAR". Apačioje įrašas ranka

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1920–1921 m.

  Fotonuotrauka. 6-ojo pėstininkų Pk Margio pulko karininkai ir puskarininkiai pozicijose lenkų fronte. Su lazdele pulko vadas pulkininkas leitenantas Jurgis Butkus. Juozo Barkausko fotonuotrauka. 1920-1921 m. Fotopopierius "LEONAR".

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1920–1922 m.

  Fotonuotrauka. 6-ojo pėstininkų Pk Margio pulko karininkas. Juozo Barkausko fotonuotrauka. 1920-1922 m.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1920–1922 m.

  Fotonuotrauka. 6-ojo pėstininkų Pk Margio pulko kariai prie fizinių treniruočių įrenginių. Juos stebi vietiniai berniokai. Juozo Barkausko fotonuotrauka. 1920-1922 m. 

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1920–1922 m.

  Fotonuotrauka. 6-ojo pėstininkų Pk Margio pulko pėstininkų kuopa medinio namo kieme. Centre sėdi kapitonas, kuopos vadas. Juozo Barkausko fotonuotrauka. 1920-1922 m. 

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1920–1922 m.

  Fotonuotrauka. Pamiškėje keli 6-ojo pėstininkų Pk Margio pulko karininkai, kelios moterys, matomai karininkų žmonos ir trys civiliai vyrai, vienas iš jų kunigas (sėdi antras iš kairės). Juozo Barkausko fotonuotrauka. 1920-1922 m. 

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1920–1923 m.

  Fotonuotrauka. 6-ojo pėstininkų Pk Margio pulko kuopa su pilna ekipuote žygiuoja mediniu tiltuku per upelį kažkokio kaimo prieigose. Priekyje raitas kuopos vadas. Juozo Barkausko fotonuotrauka. Tarp 1920 ir 1923 m. Fotopopierius "LEONAR".

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1921-02-09

  Fotonuotrauka. 6-ojo pėstininkų Pk Margio pulko karininkai ir vietos gyventojai pasitinka pulką inspektuot atvykusį Kariuomenės vadą generolą Silvestrą Žukauską. Jieznas. 1921 m. vasario 9 d. Fotopopierius "LEONAR"

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1921-05-19

  Fotonuotrauka. 6-ojo pėstininkų Pk Margio pulko pozicijos prie demarkacijos zonos su Lenkija. Pas naują apkasų linijos kasančius kareivius atvyko lauko virtuvė. Juozo Barkausko fotonuotrauka. 1921-05-19. Dešinėje pusėje įrašas ranka.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...