• Atvirukai su žemėlapiais ir planais

   Atvirukai su žemėlapiais ir planais

   Atvirukai su žemėlapiais ir planais
   Filokartija (kitas tarptautinis nuo XX a. 4 deš. pr. vartojamas terminas – deltiologija) – mokslas apie atvirukus, jų studijavimas ir kolekcionavimas. Pagal kolekcionavimo objektų populiarumą, po pinigų ir pašto ženklų, atvirukų rinkimas yra trečioje vietoje. Atvirukų paklausumą lemia ne tik jų priimtinas formatas ir prieinama kaina, bet ir sąsaja su daugeliu žmogaus gyvenimo reiškinių. Naudodami atvirukus mes galime leistis į kelionę ir akimirksniu atsidurti bet kuriame pasaulio kampelyje, aplankyti muziejų neišeidami iš namų, studijuoti tautų gyvenimą, istoriją ar priartėti prie bet kurios meno šakos: tapybos, skulptūros, muzikos, kino. Atvirukai – istorinių įvykių liudininkai, metraštininkai. Jie svarbūs kaip istorijos šaltinis, atlieka pažintinę, komunikacinę, propagandinę, reklaminę funkcijas, ugdo meninį skonį. Filokartijoje nusistovėję šie atvirukų tipai: iliustruoti (tiražiniai), fotoatvirukai (išleisti ant fotopopieriaus), originalūs (autoriniai netiražuojami, mediniai, šilkiniai ir kt.), atvirlaiškiai. Sisteminant iliustruotus atvirukus labiausiai remiamasi vaizduojamu objektu. Dažniausiai turinys klasifikuojamas pagal mokslo šakas. Esant labai gausiai kolekcijai klasifikacija smulkinama ir tobulinama.
   Šioje virtualioje parodoje pristatome atvirukus su kartografiniais kūriniais (žemėlapiais, kartoschemomis, topografiniais planais. Atvirukų, kuriuose istoriniai įvykiai vaizduojami satyriškai, paskirtis – agitacinė, propagandinė. Geografinių ar istorinių žinių išplėtimui buvo leidžiami atvirukai, kuriuose šalia valstybės žemėlapio pateikiama informacija apie valdovus, valstybės simbolius, demografiniai duomenys. Atvirukas, vaizduojantis lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per Atlantą, buvo piniginės rinkliavos šiam skrydžiui paremti priemonė. Kartais atvirukai veikė kaip „reklamos agentai“, kai šalia žemėlapio buvo spausdinama kokio nors produkto, pvz., skalbimo miltelių, reklama. Atvirukai su vietovės ar miesto planais buvo ir yra populiarūs tarp savarankiškų keliautojų, nes yra po ranka, nereikia naudotis dideliais žemėlapiais ar knygomis. Komunikacinę funkciją atliko atvirukai su karo veiksmų žemėlapiais ar užimtų miestų planais. Juos siuntė kariai su trumpu laiškučiu nugarinėje atviruko pusėje savo artimiesiems.
   Šie eksponatai datuojami XX a. pirmąja puse. Išleisti Belgijoje, JAV, Lenkijoje, Lietuvoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Vokietijoje.

Parodos objektai

   
 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 4 deš.

  Atvirukas. "LATVIJA" (latvių k., žemėlapis).  
  Išleistas Rygoje, XX a. 4 deš.
  Averse, Latvijos žemėlapis, papuoštas valtybiniu herbu ir buitiniais piešiniais.
  Reverse - informacinis tekstas apie Latviją ir atvirlaiškis.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. pr.

  Atvirukas "Plan von RIGA". Žemėlapis, M1:75000. Vokiečių kalba. Išleido E. Diezmann. Ryga, Latvija. XX a. pr.
  Averse, Rygos miesto planas ir svarbių objektų mieste sarašas.
  Reverse nurodytas leidėjas ir išleidimo vieta.
   

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Atvirukas "Kieszonkowy plan wielkiego Krakowa". Žemėlapio autorius M. Jakob. Krokuva, Lenkija, XX a. 3-4 deš.
  Averse, Krokuvos miesto planas.
  Reverse - trumpas informacinis tekstas.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. pr.

  Atvirukas. "Das deutche Land an der Memel".
  Leidėjas Vilhelmas Mioleris. Berlynas, XX a. pr.
  Atviruko piešinyje, kairėje - Mėmelio miesto ir aplinkinių teritorijų žemėlapis, dešinėje -geografiniai ir demografiniai duomenys.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 4 deš. II p.

  Atvirukas. Dailininkas Alfred Žmuda "Marszalek Jozef Pilsudski". Išleido spaustuvė "SZTUKA". Krokuva,  XX a. 4 deš. antra pusė.
  Atviruko piešinyje maršalas J. Pilsudskis ant žirgo, po kurio kojomis Rusijos imperijos sieną žymintis stulpas. Antrame plane, Lenkijos teritorijos žemėlapis.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XIX a. pab. – XX a. pr.

  Atvirukas "RUSIE (RUSLAND)".  Prancūzija, XIX a. pab. - XX a. pr.
  Atviruko paveikslėlyje Rusijos europinės dalies žemėlapis ir trys piešiniai su buitiniais vaizdais
  Užrašai prancūzų ir olandų kalbomis, reklamuojantys "REMY" firmos skalbimo miltelius.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1900 m.

  Atvirukas "EUROPE (Europa)".  Belgija, 1900 m.
  Atviruko paveikslėlio kairėje, krėsle sėdinti deivė Nikė, simbolizuojanti mokslo ir technikos pažangą. Dešinėje - Europos žemėlapis. Užrašai prancūzų ir olandų kalbomis, reklamuojantys "REMY" firmos skalbimo miltelius.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 19
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...