• Atvirukai su žemėlapiais ir planais

   Atvirukai su žemėlapiais ir planais

   Atvirukai su žemėlapiais ir planais
   Filokartija (kitas tarptautinis nuo XX a. 4 deš. pr. vartojamas terminas – deltiologija) – mokslas apie atvirukus, jų studijavimas ir kolekcionavimas. Pagal kolekcionavimo objektų populiarumą, po pinigų ir pašto ženklų, atvirukų rinkimas yra trečioje vietoje. Atvirukų paklausumą lemia ne tik jų priimtinas formatas ir prieinama kaina, bet ir sąsaja su daugeliu žmogaus gyvenimo reiškinių. Naudodami atvirukus mes galime leistis į kelionę ir akimirksniu atsidurti bet kuriame pasaulio kampelyje, aplankyti muziejų neišeidami iš namų, studijuoti tautų gyvenimą, istoriją ar priartėti prie bet kurios meno šakos: tapybos, skulptūros, muzikos, kino. Atvirukai – istorinių įvykių liudininkai, metraštininkai. Jie svarbūs kaip istorijos šaltinis, atlieka pažintinę, komunikacinę, propagandinę, reklaminę funkcijas, ugdo meninį skonį. Filokartijoje nusistovėję šie atvirukų tipai: iliustruoti (tiražiniai), fotoatvirukai (išleisti ant fotopopieriaus), originalūs (autoriniai netiražuojami, mediniai, šilkiniai ir kt.), atvirlaiškiai. Sisteminant iliustruotus atvirukus labiausiai remiamasi vaizduojamu objektu. Dažniausiai turinys klasifikuojamas pagal mokslo šakas. Esant labai gausiai kolekcijai klasifikacija smulkinama ir tobulinama.
   Šioje virtualioje parodoje pristatome atvirukus su kartografiniais kūriniais (žemėlapiais, kartoschemomis, topografiniais planais. Atvirukų, kuriuose istoriniai įvykiai vaizduojami satyriškai, paskirtis – agitacinė, propagandinė. Geografinių ar istorinių žinių išplėtimui buvo leidžiami atvirukai, kuriuose šalia valstybės žemėlapio pateikiama informacija apie valdovus, valstybės simbolius, demografiniai duomenys. Atvirukas, vaizduojantis lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per Atlantą, buvo piniginės rinkliavos šiam skrydžiui paremti priemonė. Kartais atvirukai veikė kaip „reklamos agentai“, kai šalia žemėlapio buvo spausdinama kokio nors produkto, pvz., skalbimo miltelių, reklama. Atvirukai su vietovės ar miesto planais buvo ir yra populiarūs tarp savarankiškų keliautojų, nes yra po ranka, nereikia naudotis dideliais žemėlapiais ar knygomis. Komunikacinę funkciją atliko atvirukai su karo veiksmų žemėlapiais ar užimtų miestų planais. Juos siuntė kariai su trumpu laiškučiu nugarinėje atviruko pusėje savo artimiesiems.
   Šie eksponatai datuojami XX a. pirmąja puse. Išleisti Belgijoje, JAV, Lenkijoje, Lietuvoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Vokietijoje.

Parodos objektai

   
 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. pr.

  Atvirukas. "La main dans la main (ranka rankon)". Paryžius, XX a. pr.
  Atviruko piešinyje Europos žemėlapis, ant kurio stovėdami vienas kitam ranką tiesia Prancūzijos ir Rusijos kariškiai.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1921 m.

  Atvirukas "Taikos vaizdas, taika brolių baisi Vokiečiui, Maskoliui". Lietuva, 1921 m.
  Atviruko paveikslėlyje, karikatūra, atspindinti Lietuvos - Lenkijos santykius 1921 m.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1915–1916 m.

  Atvirukas "Stadtplan von Schaulen" (Šiaulių miesto planas, M 1:22.500) . 1915-16 m.
  Atviruke, Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių sudarytas kartografinis ŠŠiaulių miesto planas su vokišškais gatvių
  pavadinimais, vienuolikos svarbiausių objektų pažymėjimu jame  ir jų įvardinimu apačioje.
  Antroje pusėje atvirlaiškis vokiečių kalba.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1952 m.

  Atvirukas "Frazės ir bazės" (rusų k.). Dail. V. Govorkov. Poligrafkombinat, Kalininas (TSRS), 1952 m.
  Atviruke, JAV kariškis smaigstantis vėliavėles į Vakarų Europos žemėlapį. Jam už nugaros, sėdintis pistoleto dėkle - mažas agitatorius "už taiką".

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 7 deš.

  Atvirukas "Chrusjtjov kommer!". Stokholmas, Švedija. XX a. 7 deš.
  Averse, skandinaviškas drakaras su N. Chruščiovu ir sovietiniu "elitu" jame, burliokų tempiamas per Baltijos jūrą.
  Viršuje, kairėje pašto ženklas su užrašu "FIGHT COMMUNISM" (JAV, 1949).
  Reverse, trys įvairūs spaudai ir 4 cnt. vertės JAV pašto ženklas su diližanu.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1914 m.

  Atvirukas "Europos žemėlapis veiduose Didžiojo karo pradžioje" (rusų k.,žemėlapis). Leidykla "DIXI", Maskva, Rusija, 1914 m.
  Averse, žemėlapyje - satyrinis Europos šalių pavaizdavimas, suteikiant joms žmogaus arba gyvūno pavidalą. Reverse - satyrinis eilėraštis rusų kalba ir atvirlaiškis.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Atvirukas "Lenkija ir Pabaltė". Išleido VVS Kauno paštininkų skyr. Vykd. Komitetas. Lietuva, XX a. 3-4 deš.
  Atvirukas spalvotas. Jame vidurio Europos teritorijos žemėlapis nuo SSSR ir Estijos (kairėje) iki Čekoslovakijos (dešinėje), kuriame, tamsiai nuspalvintos Lenkijos okupuotos įvairių kraštų teritorijos.
  Kairėje, apačioje, atviruko pavadinimas lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis, dešinėje inicialai: "R.A".

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 2 deš. pab.

  Atvirukas " Atlyginimas (Reward)". Išleido A. Laukžemis. Niujorkas (JAV), XX a. 2 deš. pab.
  Averse, rusų valstietis mušantis lenkų erelį ir lietuviškas vytis kertantis ereliui sparną. Šią sceną stebi ukrainietis ir vakarų atstovas.
  Reverse - atvirlaiškis ir apvalus spaudas.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 5 deš.

  Atvirukas "SSSR LIQUIDATED 550,000 LITHS". JAV, XX a. 5 deš.
  Atviruko piešinyje senyvas žmogus, skaitantis knygą mažam berniukui. Ant sienos Baltijos šalių žemėlapis. Iš gretimos sienos kyšo pjautuvu ir kūju pažymėta juoda ranka.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Atvirukas "THE MOST DEMOCRATIC ARRANGMENT IN THE WORLD". XX a. 3-4 deš.
  Atviruko piešinio viršuje Estijos, Latvijos ir Lietuvos žemėlapis, apačioje - piešinys, simbolizuojantis karo žiaurumo pasekmes.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 5 deš.

  Atvirukas. XX a. 5 deš.
  Paveikslėlyje, Estijos, Latvijos ir Lietuvos žemėlapis už kalėjimo lango grotų. Apačioje, citata iš Atlanto chartijos (1941.08.14) teksto anglų kalba.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1933 m.

  Atvirukas. Dailininkas Jonas Subačius (1904-1973) "Orlaivio "Lithuanicos" kelias iš New Yorko į Kauną". JAV, 1933 m.
  Atviruko piešinyje, stilizuotas, S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą žemėlapis.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...