• Šv. Hiacintas

   Šv. Hiacintas

   Rugpjūčio 17 d. minime šv. Hiacintą, lietuvių liaudies tradicijoje vadinamą šv. Jackumi. Šv. Hiacintas gimė 1185 m. Lankos pilyje, Kamień Śląski mieste, Silezijoje (Lenkija), kilmingoje Eustachijaus Konskio šeimoje. Studijavo teisę ir teologiją Krokuvoje, taip pat mokėsi Prahoje, Bolonijoje, kur įgijęs teisės ir teologijos daktaro laipsnį – grįžo į Lenkiją, tapo kunigu ir Vavelio katedros kanauninku Krokuvoje. 1220 m. Hiacintas lydėjo Krokuvos vyskupą Iwo Odrowąż į Romą, kur susitiko su šventuoju Dominyku ir vienas iš pirmųjų, tiesiai iš Šv. Dominyko rankų, gavo naujai įsteigto dominikonų ordino abitą. Po trumpos viešnagės Santa Sabinoje jis grįžo į Lenkiją. Pakeliui Hiacintas Fryče mieste, Karintijoje įkūrė dominikonų vienuolyną. 1220 m. jis apsigyveno Krokuvos Šventosios Trejybės bažnyčioje, kur įkūrė pirmąjį dominikonų vienuolyną Lenkijoje. Per kelerius metus nauji dominikonų vienuolynai iškilo Prahoje, Olomouce, Vroclave, kituose Lenkijos bei Čekijos miestuose. Dominikonų vienuolynus taip pat įkūrė Kijeve (1223) bei Dancige (1226). Aptinkama teiginių, kad šv. Hiacintas taip pat skleidė evangelijos tiesas bei pamokslavo Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Prūsijoje, Škotijoje, Rusijoje, Turkijoje ir Graikijoje. Tačiau šios kelionės yra labai ginčijamos ir jų nepalaiko ankstyviausios Hiacinto hagiografijos. Mirė 1257 m. rugpjūčio 15 dieną Krokuvoje. Prie jo karsto budėjęs Krokuvos vyskupas regėjęs, kaip šv. Stanislovo lydimas Hiacintas pakilo į dangų. 1557 m. popiežius Klemensas VII paskelbė Hiacintą palaimintuoju, o Klemensas VIII 1594 m. – šventuoju. 1686 metais popiežiaus Inocento XI šv. Hiacintas paskirtas ir Lietuvos globėju.
   Ikonografijoje šv. Hiacintas dažniausiai vaizduojamas dominikonams priklausančių bažnyčių ar vienuolynų fone, tamsaus gymio, vilkintis dominikonų ordino drabužiais – baltu abitu, juosiamu rudu odiniu diržu, prie kairiojo šono segintis rožinį, škaplierių, apsisiautęs juodu apsiaustu su gobtuvu. Yra daug legendų, susijusių su Šv. Hiacintu. Vienas iš jų paaiškina, kodėl jis labai dažnai vaizduojamas su monstrancija, kurioje yra Švenčiausiasis Sakramentas, ir su akmenine Dievo Motinos statula. Ši legenda byloja, kad per totorių išpuolį prieš Kijevą Hiacintas norėjo užkirsti kelią šventvagiškam sunaikinimui, todėl nuėjo į koplyčią išgelbėti Švenčiausiojo Sakramento. Jam su monstrancija rankose žengiant pro duris, pasigirdęs balsas: „Gelbėji Sūnų, išgelbėk ir jo Motiną“. Hiacintas suprato, kad tai kvietimas išgelbėti ir Marijos statulą. Tačiau alebastro statula buvo sunki, vienas žmogus nebūtų galėjęs jos panešti. Tuomet įvyko stebuklas – statula pasidarė tokia lengva, kad Hiacintas galėjo ją be vargo išgelbėti nuo sunaikinimo ir lydint angelams „pereiti Dneprą“ (ar Dnestrą). Daugiau stebuklų, siejamų su šv. Hiacintu, paliudyta vėlesniais amžiais. Vilniaus dominikono Pauliaus Rušelio XVII a. viduryje pateikiamomis žiniomis, šv. Hiacintas prikėlęs 54 mirusiuosius, 76 merdinčius ištraukęs iš mirties nagų. 1501 m. vienuoliai dominikonai prie buvusių Vilniaus miesto ribų šv. Hiacinto garbei pastatė medinę koplyčią. Šv. Hiacintas vadinamas keliautojų globėju, tad ir pastatyta koplyčia skirta pasimelsti keliautojams, išsirengiantiems iš Vilniaus į tolimą kelią.

Parodos objektai

   
 • Graviūra. Šv. Hiacintas

  Graviūra. Šv. Hiacintas, XIX a. I p.

  Šventasis vaizduojamas klūpintis priešais altorių, rankas sudėjęs maldai, su vienuolio drabužiais - baltu abitu, juodu apsiaustu su gobtuvu, krentančiu ant pečių. Galva pakelta į viršų, su aureole. Žiūri į virš altoriaus apsireiškusią Švč. Mergelę Mariją. Vaizduojama stačiakampyje, bronzos spalvos rėmelyje. dekoruotame augaline bei geometrine ornamentika. Apačioje - tektas prancūzų kalba - St. Hyacinthe, Sn. Jacinto. Spausdinta - Paris, chez. Mme Voe Turgis, editeur rue Serpente 10.

 • Graviūra. Šv. Hiacintas

  Graviūra. Šv. Hiacintas, XIX a. I p.

  Šventasis vaizduojamas stovintis, dešinėje rankoje laiko iškėlęs Šv. Mergelės Marijos bei Jėzaus skulptūrą, dešinėje - ciboriumą. Galvą palenkęs į apačią, pasukęs į dešinę. vaizduojamas vilkintis vienuolio drabužiais - baltu abitu bei juodu apsiaustu su gobtuvu. Ant galvos - aureolė. Vaizduojamas basas, stovintis ant žemės. Apačioje - tekstas italų kalba (17. Agost S. Giacinto Confes). Dar žemiau - In Roma presso Agapito - Franzetti alle Convertite.

 • Devocinis paveikslėlis. Šv. Hiacintas

  Devocinis paveikslėlis. Šv. Hiacintas, XX a. pr.

  Šventasis vaizduojamas stovintis upėje ant vandens, vilkintis dominikonų drabužiais, dažnai su tonzūra, vienoje rankoje laikantis monstranciją arba Mišių taurę, kitoje – Dievo Motinos su Kūdikiu skulptūrėlę. Virš galvos - aureolė. Fone matoma ryškiai stilizuota totorių invazijos į Kijevą scena - deganti gotikinė bažnyčia bei pilis. Detalės išryškintos bronza. Rėmėlis - stačiakampio formos, taip pat bronzinis. Po paveikslėliu užrašas italų kalba - S. GIACINTO CONFESSORE. Nugarinėje pusėje - taip pat tekstas italų kalba.

 • Devocinis paveikslėlis. Šv. Hiacintas

  Devocinis paveikslėlis. Šv. Hiacintas, XX a. pr.

  Šventasis vaizduojamas stovintis upėje ant vandens, vilkintis dominikonų drabužiais, dažnai su tonzūra, vienoje rankoje laikantis monstranciją arba Mišių taurę, kitoje – Dievo Motinos su Kūdikiu skulptūrėlę. Virš galvos - aureolė. Fone matoma ryškiai stilizuota totorių invazijos į Kijevą scena - deganti gotikinė bažnyčia bei pilis. Po paveikslėliu užrašas italų kalba.

 • Litografija. Šv. Hiacintas

  Litografija. Šv. Hiacintas, ~1850 m.

  Šventasis vaizduojamas stovintis, galvą šiek tiek pasukęs dešinę. Apsivilkęs vienuolio drabužiais (dominikonų), su tonzūra virš kurios matoma aureolė su 6- kampežvaigžde. Vaizduojamas vienoje rankoje laikantis monstranciją, o kitoje – Dievo Motinos statulėlę. Ant kaklo - rožinis. Fone - ryškiai stilizuotas totorių puolamas Kijevas. Po paveikslu, kampuose- Paris. I. Turgis Jne. Imp. Editeur. r. des Ecoles, 60, et Maison in New York. Apačioje tekstas - prancūzų bei ispanų kalba - St. Hyacinthe (patron de Yaguachi (Equateur), San Jacinto de Yaguachi. Toliau - smulkus tekstas prancūzų bei ispanų kalbomis.

 • Devocinis paveikslėlis. Šv. Hiacintas

  Devocinis paveikslėlis. Šv. Hiacintas, XIX a. pab.

  Šventasis vaizduojamas stovintis, rankas sulenkęs per alkūnes, kairėje laiko Šv. Mergelės Marijos su Jėzumi skulptūrą, dešinėje - ciboriumą. Vaizduojamas su vienuolio dominikono drabužiais - baltu abitu, perjuostu rudos odos diržu bei juodu apsiaustu su gobtuvu. Galvą pasukęs į kairę, ant galvos - gobtuvas. Aplink šventąjį - neogotikinio stiliaus arka su kolonomis centre, gausiai dekoruota pasikartojančia augaline ornamentika. Apatinėje paveikslėlio dalyje - tekstas olandų kalba. Dominuoja tamsios spalvos - raudona, žalia, mėlyna, išryškintos bronzos detalėmis. Nugarinėje pusėje - tekstas olandų kalba.

 • Graviūra. Šv. Hiacintas

  Graviūra. Šv. Hiacintas, XIX a. I p.

  Šventasis vaizduojamas klūpintis priešais altorių, rankas sudėjęs maldai, su vienuolio drabužiais - baltu abitu, juodu apsiaustu su gobtuvu, krentančiu ant pečių. Galva pakelta į viršų, su aureole. Žiūri į virš altoriaus apsireiškusią Švč. Mergelę Mariją. Vaizduojama stačiakampyje rėmelyje. Apačioje - tektas italų kalba - spaustuvė - Roma al Pozzo delle Cornacchie nr.16 dai A. Banzoine.

 • Graviūra. Šv. Hiacintas

  Graviūra. Šv. Hiacintas, XIX a. I p.

  Šventasis vaizduojamas stovintis, bažnyčioje, kairėje rankoje, priglaudęs prie savęs laiko Švč. Mergelės Marijos statulą, dešinėje - iškėlęs į viršų - monstranciją. Aplinkui - kariai ir miestelėnai. Apačioje užrašas vokiečių kalba - Der heilige Hyacinth. Nugarinėje pusėje - tekstas vokiečių kalba.

 • Graviūra. Šv. Hiacintas

  Graviūra. Šv. Hiacintas, XVIII a.

  Šventasis vaizduojamas stovintis, pasisukęs į kairę, galvą pakėlęs į viršų. Apsivilkęs vienuolio drabužiais (dominikonų), su tonzūra virš kurios matoma spindulių aureolė. Vaizduojamas vienoje rankoje laikantis monstranciją, o kitoje – Dievo Motinos statulėlę. Rėmelis - daugiakampio formos, pastorintu kraštu. Šv. Hiacinto kompozicija vaizduojamas ant postamento, ant kurio kolonos užrašas italų kalba. Nugarinėje pusėje - taip pat tekstas įtalų kalba.

 • Graviūra. Šv. Hiacintas

  Graviūra. Šv. Hiacintas, XIX a. I p.

  Šventasis vaizduojamas stovintis, bažnyčioje, kairėje rankoje, iškėlęs į viršų laiko ciboriumą, dešinėje - Švč. Mergelės Marijos bei Jėzaus statulą. Aplinkui vaizduojami klūpantys bei sergantys gulintys žmonės. vaizduojama stačiakampyje rėmelyje. Apačioje - malda į šventąjį lotynų kalba. Nugarinėje pusėje - biografinis tekstas bei ištrauka iš Šv. Rašto taip pat lotynų kalba.

 • Graviūra. Šv. Hiacintas

  Graviūra. Šv. Hiacintas, XVIII a.

  Šventasis vaizduojamas stovintis, pasisukęs į kairę, galvą pakėlęs į viršų. Apsivilkęs vienuolio drabužiais (dominikonų), su tonzūra virš kurios matoma aureolė. Vaizduojamas vienoje rankoje laikantis monstranciją, o kitoje – Dievo Motinos statulėlę. Rėmelis - apskritimo formos, dekoruotas stilizuotomis kriauklėmis. Po rėmeliu - tekstas įtalų kalba. Nugarinėje pusėje - taip pat tekstas įtalų kalba.

 • Devocinis paveikslėlis. Šv. Hiacintas

  Devocinis paveikslėlis. Šv. Hiacintas, XIX a. pab.

  Šventasis vaizduojamas stovintis. Dešinę ranka sulenkęs per alkūnę, pakėlęs į viršų. Kairėje laikantis ostiją. Šv. Hiasintas vaizduojamas su kunigo drabužiais. Matoma tonzūra, virš kurios - aureolė. Paveikslėlio rėmelis - ažūrinis, neogotikinio stiliaus, dekoruotas gotikai būdingais puošybos elementais. Nugarinėje pusėje tekstas prancūzų kalba.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...