• Šventasis Dominykas

   Šventasis Dominykas

   „Mylintis visus ir visų mylimas. Jis visada kalbėjo su Dievu ir nuo Dievo.“ Palaimintasis Jordanas Saksonietis
   Dominykas (Domingo de Guzmán, 1170–1221) gimė Kaleruegoje (Ispanijos Burgoso provincija). Taip pavadintas buvo šv. Dominyko Siliečio, kurio abatija buvo visai netoli gimtojo miesto, garbei. Dominyko Guzmano kelias į šventumą prasidėjo dar jam negimus. Ankstyvuosiuose šaltiniuose apie šventąjį, Dominyko tėvai minimi šykščiai. Jo įpėdinis, šv. Jordanas Saksonietis, pažinojęs dominikonų ordino įkūrėją nuo 1219 m., pasakoja, kad Dominyko motina Joana buvusi nevaisinga, todėl keliavo į piligriminę kelionę į Silos abatiją melsti užtarimo. Bekeliaujant ji susapnavusi sapną – jog jai iš įsčių iššoka šuo, nešinas liepsnojančiu deglu, ir tarsi padega žemę. Po to jai gimė sūnus – Dominykas, kuris vėliau tapo šventuoju ir dominikonų ordino įkūrėju – Domini Canis, lietuviškai reiškiančiu „Viešpaties šuo”. Ne veltui pagrindiniu šventojo atributu vėliau tapo šuo, laikantis nasruose liepsnojantį deglą. Apie šventojo tėvą taip pat nėra daug informacijos: praėjus šimtmečiui po Dominyko gimimo, vietinis autorius teigė, kad Dominyko tėvas buvo „vir venerabilis et dives in populo suo“ (liet. garbingas ir turtingas žmogus savo kaime), (Rodrigo de Cerrato, Vita S. Dominici). Sulaukusio septynerių berniuko išsilavinimas buvo pavestas dėdės kunigo globai. Būdamas keturiolikos metų, Dominykas buvo išsiųstas į Ispaniją, Santa María de La Vid premonstrantų vienuolyną, vėliau perkeltas tolimesnėms studijoms į Palensijos mokyklas. Palensijoje jis šešerius metus skyrė menui, o ketverius – teologijai. 1196 metais priėmė kunigystės šventimus, tapo Osmos kapitulos kanauninku, o 1201 metais – prepozito pavaduotoju. 1203 m. ar 1204 m. Dominykas, Kastilijos karaliaus Alfonso VIII pavedimu, lydėjo Osmos vyskupą Diegą di Acebesą (Diego di Acebes) diplomatinėje misijoje Danijoje. Misijos metu pažino to meto krikščionybės problemas Baltijos regione. Grįždami misionieriai susitiko su vienuoliais cisterciečiais, kuriuos popiežius Inocentas III pasiuntė pamokslauti prieš katarus – krikščionių religinę sektą, turinčią gnostinius ir dualistinius įsitikinimus, Katalikų Bažnyčios laikytus eretiškais. Matydamas jų nesėkmes, vyskupas ir Dominykas savo ganytojišką darbą pradėjo vykdyti nauju būdu – pamokslaudami tiek žodžiu, tiek asmeniniu pavyzdžiu: keliaudami liudijo evangelinį gyvenimą – neturtą ir paprastumą. Po vyskupo Diego mirties, Dominykas vienas tęsė savo „atvertimo“ misiją. Netrukus atsirado pasekėjų, iš kurių susiformavo būsimos naujos vienuolių bendruomenės užuomazga. Pirmoji Pamokslininkų ordino bendruomenė buvo įkurta, kai Tulūzoje nusistovėjo taika po katarams 1209 m. paskelbto kryžiaus žygio, Dominykas apsisprendė suburti brolių pamokslininkų bendruomenę. Tai buvo padaryta 1215 m. balandžio mėn. 25 dieną. Nauja vienuolija oficialiai patvirtinta 1216 metais – popiežius Honorijus III bule suteikė Dominyko bendruomenei popiežiaus globos teises ir patvirtino pačių pamokslininkų bendru nutarimu pasirinktą vienuolinio gyvenimo – šv. Augustino – regulą.
   Bene labiausiai minimas bei vaizduojamas šv. Dominyko atributas – žydinti lelija dešinėje rankoje, kaip aliuzija į šventojo skaistumą. Viena legenda pasakoja, kad šv. Dominyko krikšto metu jo krikštamotė išvydo žvaigždę ant kaktos, todėl kitas įprastas atributas – ant šventojo kaktos esanti žvaigždė. Šv. Dominykui niekaip nesisekė krikščioniška kova su eretiškaisiais katarais, todėl jis maldavo Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimo. Apsireiškusi Mergelė Marija įteikė Šv. Dominykui rožančių, kurį liepė naudoti skelbiant Evangeliją – nuo to laiko rožinis tapo dar vienu šventojo atributu. Kiti atributai – knyga ir lazda: būtent šiuos daiktus, kad juos turėtų skelbdamas Kristaus žodį, „Auksinėje legendoje“ šventajam įteikė Petras ir Povilas.
   „Palaidokite mane po brolių kojomis“ – taip šv. Dominykas kalbėjo savo mirties akivaizdoje: šventajam sunkiai sergant, broliai dominikonai jį nuvedė į vietinę benediktinų abatiją, tikėdamiesi, kad jis galės pailsėti ir atgaus gyvybines jėgas. Sveikatai vis prastėjant, benediktinų viršininkas užsiminė, kad jam būtų labai malonu palaidoti Dominyką čia pat, abatijoje – šventam žmogui būtų suteikta kripta, kurioje tilptų daugybė piligrimų. Visgi šventasis paprieštaravo benediktinų vyresniojo pasiūlymui ir paprašė savo brolių po mirties jį palaidoti dominikonų vienuolyne, nežymėtame kape – „po brolių kojomis“… Dominykas mirė Bolonijoje, 1221 metais, sulaukęs vos penkiasdešimt vienerių. Neilgai trukus, praėjus trylikai metų po jo mirties, 1234-aisiais popiežius Grigalius IX jį paskelbė šventuoju.
   Informacija parengta remiantis naujausia lietuvių kalba apie šv. Dominyko gyvenimą išleista studija: Jean-René Bouchet, „Šv. Dominykas“, vertė E. Klimenka, Vilnius, „Aidai“, 2010.

Parodos objektai

   
 • Graviūra. Šv. Dominykas

  Graviūra. Šv. Dominykas, XIX a.

  Šventasis vaizduojamas paveikslėlio centre, viršutinėje graviūros dalyje, stilizuotame rožės žiedo rėmelyje. Kairėje per alkūnę sulenktoje rankoje jis laiko atverstą knygą. Kairėje pusėje – šuo, laikantis nasruose deglą. Šventasis vilki vienuolių dominikonų baltą abitą, ant viršaus juoda kokulė su gobtuvu, priekyje škaplierius. Veidas apvalus, viršugalvyje iškirpta tonzūra, aplink galvą - spindulių aureolė. Po paveikslu - užrašas prancūzų kalba - "S. Dominiqve. le 4. ".

 • Graviūra. Šv. Dominykas

  Graviūra. Šv. Dominykas, XVII a.

  Šventasis vaizduojamas paveikslėlio centrinėje dalyje, stovintis. Rankos neryškiai sulenktos per alkūnes, dešinėje laiko atverstą knygą, kairėje - lelijos žiedą. Šventajam iš dešinės vaizduojamas šuo, nasruose laikantis liepsnojantį deglą.  Šventasis vilki vienuolių dominikonų abitą, ant viršaus juoda kokulė su gobtuvu. Veidas apvalus, viršugalvyje iškirpta tonzūra, aplink galvą - aureolė. Šventasis stovi žalioje pievoje. Viršutiniame kairiajame kampe vaizduojama saulė su spinduliais bei mėlynas dangus. Paveikslėlio apačioje užrašas - " S. Dominiqve Le. 4". Nugarinėje pusėje tekstas prancūzų kalba.

 • Atvirukas. Šv. Dominykas

  Atvirukas. Šv. Dominykas, XX a. pr.

  Šventasis vaizduojamas klūpintis priešais Šv. Mergelę Mariją ant rankų laikančią kūdikėlį Jėzų. Šventoji vaizduojama stilizuotuose debesyse, geltonos spalvos fone. Kūdikėlis Jėzus įteikia Šv. Dominykui rožinį. Šv. Dominykas - priklaupęs, vaizduojamas su vienuolio drabužiais, dešinę ranką spaudžia sau prie krūtinės, kairę tiesia į priekį. Virš šventųjų galvų - gelsvos spalvos aureolės.  Paveikslėlio viršuje - "La cerevisine - Purifica il sangue. Casa VIAL Paris. Apačioje paveikslėlio, centruotai - "S. Dominico riceve il rosario".  Nugarinėje pusėje tekstas italų kalba.

 • Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas

  Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas, ~1890 m.

  Šventasis vaizduojamas stovintis paveikslėlio centre, laikantis knygą bei lelijos žiedą. Šventasis vilki vienuolių dominikonų abitą, ant viršaus kokulė su gobtuvu. Veidas - pailgas, galva šiek tiek palenkta į kairę. Viršugalvis su tonzūra. Aplink galvą - aureolė bei 6-kampe žvaigžde centre. Kompozicija vaizduojama puslankio arkos fone, dengta aukso spalvos dažais, su neogotikinio stiliaus augalinėmis detalėmis viršuje kampuose. Viršuje paveikslo užrašas aukso spalvos - Saint Dominique. Apačioje - Sanctus Domenicos Confessor. Apačioje smulkiomis raidėmis - Societė St. Augustin. Visas paveikslėlis dengtas aukso spalvos dažais.

 • Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas

  Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas, ~1930 m.

  Šventasis vaizduojamas stovintis paveikslėlio centre, rankas iškėlęs į viršų, kairėje laikantis kryžių. Veidas - pailgas, galva šiek tiek pasukta į kairę. Viršugalvis su tonzūra. Aplink galvą - geltonos spalvos aureolė. Šventasis vaizduojamas debesų fone. Kairėje - neryškiai matomi stilizuoti angelai, centre viršuje - Šv. Mergelė Marija su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų. Apačioje paveikslėlio spausdintas mėlynos spalvos užrašas vokiečių - H. Dominikus, Vorbild vollkommener Liebe, erflehe uns die heiligung der Seele. Žemiau pakraščiu - L. Turgis & fills, pl. 37 depose. edit. imp. Paris.

 • Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas

  Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas, XX a. pr.

  Šventasis vaizduojamas stovintis paveikslėlio centre. Dešinė ranka šiek tiek sulenkta per alkūnę, pakelta į viršų, pirštai ištiesti į priekį. Kairėje, taip pat per alkūnę sulenktoje rankoje laiko lelijos žiedą bei knygą raudonais viršeliais. Kairėje a Šv. Dominyko– šuo, laikantis nasruose liepsnojantį deglą. Šventasis vilki vienuolių dominikonų abitą, ant viršaus juoda kokulė su gobtuvu. Veidas - pailgas, su barzda ir ūsais. Viršugalvis su tonzūra. Aplink galvą - aureolė, su gelsvu fonu bei 8-kampe žvaigžde centre. Kompozicija vaizduojama puslankio arkos fone, dengta aukso spalvos dažais, su augalinėmis detalėmis viršuje kampuose bei Art Nouveau stiliaus ornamentais apačioje, kampuose. Apačioje paveikslo užrašas aukso spalvos - ST. DOMINICUS. Nugarinėje pusėje - tekstas vokiečių kalba.

 • Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas

  Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas, XX a. pr.

  Šventasis vaizduojamas stovintis, pasisukęs į dešinę, vilkintis vienuolio drabužiais. Rankos sulenktos per alkūnes, ištiestos į priekį. Kairėje laiko lelijos žiedą, dešinėje - atverstą knygą (vertikaliai). Aplink galvą - aureolė, su geltonu fonu, dantytu pakraščiu. Paveikslėlio viršuje, kampuoe bei centrinėje dalyje - augaliniai ornamentai ( geltonos bei melsvos spalvos). Šventasis vaizduojamas debesų fone. Apačioje jo - ramunių bei žiemių puokštė. Ant jos užrašas - Sancte Dominice ora pro nobis.

  Nugarinėje pusėje tekstas italų kalba ir įrašai ranka, juodu rašalu, iš kurių vienas žymi datą MCMXXI (1921 m.). Paveikslėlio pakraščiai - banguoti.

 • Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas

  Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas, 1886 m.

  Šventasis vaizduojamas centrinėje litografijos centrinėje dalyje - stovintis, rankos neryškiai sulenktos per alkūnes. Kairėje rankoje laiko lelijos žiedą. Dešinėje - knygą su rožiniu. Šv. Dominykas vaizduojamas vilkintis vienuolio drabužiais. Virš galvos - aureolė su šešiakampe žvaigžde centre, raudonos spalvos. Šventasis vaizduojamas stovintis ant stilizuotos žolės, žalios spalvos. Fonas - mėlynos spalvos, dekoruotas pasikartojančiais saulės bei debesų ornamentais. Bendras fonas - aukso spalvos, dekoruotas pasikartojančiais spalvotais augaliniais ornamentais.Apatinėje dalyje užrašas - S. DOMINICUS.

 • Akvatinta. Šv. Dominykas

  Akvatinta. Šv. Dominykas, XIX a.

  Šventasis vaizduojamas kartu su nežinomu šventuoju, sudėjęs rankas maldai, sklandantis virš žemės rutulio. Debesyse matomas Jėzus Kristus, jam iš kairės - Šv. Kotryna Senietė. Aplink debesis - angelai. Virš paveikslo užrašas - 4. agosto (lt. rugpjūtis). Apačioje, smulkiomis raidėmis kairėje - "Fil,. Bigioli inv. e dis." . Dešinėje - graviūros autoriaus inicialai - "Greg. Cleter inc.". Apačioje - S. Domenicos. Fondatore dell Ord. de Predicatori.

 • Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas

  Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas, XIX a. II p.

  Šv. Dominykas vaizduojamas gulintis mirties patale, galva pakelta į viršų, rankos taip pat - neryškiai sulenktos per alkūnes, su ištiestais pirštais. Šalia šventojo klūpi nežinomi šventieji, vienas iš jų vaizduojamas labai blankiai. Viršuje, dešiniajame kampe, debesų fone - Šv. Mergelė Marija su Kūdikėliu Jėzumi. Virš paveikslo užrašas vokiečių kalba - " Tod des Hl,. Dominicus" (lt. Šv. Dominyko mirtis). Apačioje paveikslėlio iš kairės į dešinę - Bouasse - Lebel, imp. Edit. 2610 26 rue St. Sulpice. Paris. (spaustuvė). Kiek žemiau, centruotai - tekstas vokiečių kalba. Nugarinėje pusėje taip pat tekstas vokiečių kalba (biografija apie Šv. Dominyką). Paveikslėlio pakraščiai dekoruoti pasikartojančių augalinių ornamentų rėmeliu.

   

 • Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas

  Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas, XX a. pr.

  Šventasis vaizduojamas pasisukęs į dešinę žiūri į Nukryžiuotąjį. Rankos sudėtos maldai. Kairėje - lelijos žiedas.  Šventasis vilki vienuolių dominikonų gelsvą abitą, ant viršaus žalsva kokulė su gobtuvu. Veidas - pailgas. Viršugalvis su tonzūra. Aplink galvą -  aureolė su žvaigžde centre. Apačioje užrašas - SANCTUS DOMINICUS. Nugarinėje pusėje, apačioje - AVE Pd. in Italy. Paveikslėlio kraštai banguoti.

 • Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas

  Devocinis paveikslėlis. Šv. Dominykas, XX a. pr.

  Šventasis vaizduojamas stovintis paveikslėlio centre, pasisukęs į kairę, galva šiek tiek nulenkta į apačią. Rankos sulenktos per alkūnes, laiko knygą bei leliją. Dešinėje Šv. Dominyko– šuo, laikantis nasruose liepsnojantį deglą. Šventasis vilki vienuolių dominikonų baltą abitą, ant viršaus juoda kokulė su gobtuvu. Veidas - pailgas. Viršugalvis su tonzūra. Aplink galvą - aureolė su žvaigžde centre. Apačioje paveikslo užrašas - Sanctus Dominicus. Virš užrašo, dešinėje - leidyklos logotipas. Nugarinėje pusėje - tekstas italų kalba.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...