• Atvirukai ir pašto ženklai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

   Atvirukai ir pašto ženklai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

   Vasario 16-ąją Lietuva mini ypatingą progą – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Šią dieną, 1918 metais, dvidešimties asmenų Lietuvos Taryba, kurią sudarė pagrindinių to meto lietuvių politinių srovių atstovai, pirmininkaujama Jono Basanavičiaus, vienbalsiai priėmė ir paskelbė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Aktą pasirašė visi dvidešimt Lietuvos Tarybos narių. Dokumente paskelbta, kad atkuriama Lietuvos Valstybė, ir atsižadama nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tolimesnį valstybės likimą bei santvarką pavesta kurti Steigiamajam Seimui.
   Šį kartą muziejaus fonduose atrinkome atvirukų ir pašto ženklų, skirtų paminėti Lietuvos valstybes atkūrimo dieną. Pašto ženklai yra svarbūs visai šaliai – jie ne tik reprezentuoja šalį, bet ir neretai atspindi mums visiems svarbius istorinius įvykius.
   Parodoje eksponuojami atvirukai iš 1998 m. išleisto rinkinio „1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signatarai“ bei pašto ženklai, išleisti vasario 16-ajai paminėti: 1920 m. išleista „Antrųjų Nepriklausomybės metinių laida“; 1922 m. išleista „De jure“ laida, kuri skirta paminėti faktą, jog daugelis pasaulio valstybių oficialiai pripažino Lietuvos nepriklausomybę; 1928 m. išleista „Nepriklausomybės dešimtųjų metinių“ bei 1939 m. išleista „Dvidešimtųjų Nepriklausomybės metinių“ laidos.
   Sveikiname kiekvieną su Lietuvos valstybės atkūrimo švente! Branginkime Nepriklausomybės akto signatarų palikimą, būkime drąsūs ir ryžtingi kurdami savo šalies ateitį bei švęskime laisvę!

Parodos objektai

   
 • Atvirukas

  Atvirukas, 1998-12-15

  Atvirukas iš rinkinio „1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto SIGNATARAI“. Išleista Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio minėjimo komisijos lėšomis. Sudarė Neringa Dranginienė, dailininkas Gediminas Pempė. Išleido Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998 m.

  Ant atviruko Saliamono Banaičio portretas ir jo autografas po nuotrauka. Nuotrauka iš kn. „Lietuvos albumas“ (Kaunas, 1921).

  Kitoje pusėje aprašymas: „1918 m. vasario 16-osios/ Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras/ SALIAMONAS BANAITIS/ Gimė 1866 07 15 Šakių aps., Sintautų vls., Vaitiekupių k./ <...>/ Mirė 1933 05 04 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.“ Aprašyme nurodyta kokiais metais ir kokias veiklas vykdė.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1998-12-15

  Atvirukas iš rinkinio „1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto SIGNATARAI“. Išleista Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio minėjimo komisijos lėšomis. Sudarė Neringa Dranginienė, dailininkas Gediminas Pempė. Išleido Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998 m.

  Ant atviruko Jono Basanavičiaus portretas ir jo autografas po nuotrauka. M. Šlapelienės išleistas atvirukas.

  Kitoje pusėje aprašymas: „1918 m. vasario 16-osios/ Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras/ JONAS BASANAVIČIUS/ Gimė 1851 11 23 Naumiesčio aps., Bartininkų vls., Ožkabalių k./ <...>/ Mirė 1927 02 16 Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse.“ Aprašyme nurodyta kokiais metais ir kokias veiklas vykdė.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1998-12-15

  Atvirukas iš rinkinio „1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto SIGNATARAI“. Išleista Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio minėjimo komisijos lėšomis. Sudarė Neringa Dranginienė, dailininkas Gediminas Pempė. Išleido Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998 m.

  Ant atviruko Mykolo Biržiškos portretas ir jo autografas po nuotrauka. Nuotrauka iš kn. „Lietuvos albumas“ (Kaunas, 1921).

  Kitoje pusėje aprašymas: „1918 m. vasario 16-osios/ Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras/ MYKOLAS BIRŽIŠKA/ Gimė 1882 08 24 Mažeikių aps., Viekšniuose/ <...>/ Mirė 1962 08 24 Los Andžele, palaidotas Čikagos lietuvių kapinėse (JAV).“ Aprašyme nurodyta kokiais metais ir kokias veiklas vykdė.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1998-12-15

  Atvirukas iš rinkinio „1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto SIGNATARAI“. Išleista Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio minėjimo komisijos lėšomis. Sudarė Neringa Dranginienė, dailininkas Gediminas Pempė. Išleido Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998 m.

  Ant atviruko Kazio Bizausko portretas ir jo autografas po nuotrauka. Nuotrauka iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. ir P. Galaunių namų.

  Kitoje pusėje aprašymas: „1918 m. vasario 16-osios/ Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras/ KAZYS BIZAUSKAS/ Gimė 1892 02 15 Kuldygos aps., Pavilostoje (Latvija)/ <...>/ Sušaudytas 1941 06 26 Polocko rajone, prie Bigosovo stoties (Baltarusija).“ Aprašyme nurodyta kokiais metais ir kokias veiklas vykdė.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1998-12-15

  Atvirukas iš rinkinio „1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto SIGNATARAI“. Išleista Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio minėjimo komisijos lėšomis. Sudarė Neringa Dranginienė, dailininkas Gediminas Pempė. Išleido Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998 m.

  Ant atviruko Prano Dovydaičio portretas ir jo autografas po nuotrauka. Nuotrauka iš kn. „Lietuvos albumas“ (Kaunas,1921).

  Kitoje pusėje aprašymas: „1918 m. vasario 16-osios/ Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras/ PRANAS DOVYDAITIS/ Gimė 1886 12 02 Marijampolės aps., Višakio Rūdos vls., Runkių k./ <...>/ Sušaudytas 1942 11 04 Severouralsko lageryje (Rusija).“ Aprašyme nurodyta kokiais metais ir kokias veiklas vykdė.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1998-12-15

  Atvirukas iš rinkinio „1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto SIGNATARAI“. Išleista Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio minėjimo komisijos lėšomis. Sudarė Neringa Dranginienė, dailininkas Gediminas Pempė. Išleido Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998 m.

  Ant atviruko Stepono Kairio portretas ir jo autografas po nuotrauka. Nuotrauka iš kn. „Lietuvos albumas“ (Kaunas,1921).

  Kitoje pusėje aprašymas: „1918 m. vasario 16-osios/ Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras/ STEPONAS KAIRYS/ Gimė 1879 01 03 Ukmergės aps., Kurklių vls., Užunevėžio k./ <...>/ Mirė 1964 12 16 Niujorke (JAV) ir ten palaidotas. 1996 07 19 perlaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.“ Aprašyme nurodyta kokiais metais ir kokias veiklas vykdė.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1998-12-15

  Atvirukas iš rinkinio „1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto SIGNATARAI“. Išleista Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio minėjimo komisijos lėšomis. Sudarė Neringa Dranginienė, dailininkas Gediminas Pempė. Išleido Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998 m.

  Ant atviruko Petro Klimo portretas ir jo autografas po nuotrauka. Nuotrauka iš kn. „Lietuvos albumas“ (Kaunas,1921).

  Kitoje pusėje aprašymas: „1918 m. vasario 16-osios/ Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras/ PETRAS KLIMAS/ Gimė 1891 02 23 Marijampolės aps., Kalvarijos vls., Kušliškių k./ <...>/ Mirė 1969 01 16 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.“ Aprašyme nurodyta kokiais metais ir kokias veiklas vykdė.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1998-12-15

  Atvirukas iš rinkinio „1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto SIGNATARAI“. Išleista Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio minėjimo komisijos lėšomis. Sudarė Neringa Dranginienė, dailininkas Gediminas Pempė. Išleido Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998 m.

  Ant atviruko Donato Malinausko portretas ir jo autografas po nuotrauka. Nuotrauka iš Kauno technologijos universiteto bibliotekos.

  Kitoje pusėje aprašymas: „1918 m. vasario 16-osios/ Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras/ DONATAS MALINAUSKAS/ Gimė 1869 03 07 Latgalos Krėslaukyje (Latvija)./ <...>/ 1941 06 14 ištremtas į Sibirą (Altajaus kraštas, netoli Bijsko). Mirė 1942 11 30 tremtyje. Perlaidotas 1993 06 14 Trakų raj., Onuškio bažnyčios šventoriuje.“ Aprašyme nurodyta kokiais metais ir kokias veiklas vykdė.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1998-12-15

  Atvirukas iš rinkinio „1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto SIGNATARAI“. Išleista Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio minėjimo komisijos lėšomis. Sudarė Neringa Dranginienė, dailininkas Gediminas Pempė. Išleido Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998 m.

  Ant atviruko Vlado Mirono portretas ir jo autografas po nuotrauka. Nuotrauka iš kn. „Lietuvos albumas“ (Kaunas, 1921).

  Kitoje pusėje aprašymas: „1918 m. vasario 16-osios/ Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras/ VLADAS MIRONAS/ Gimė 1880 06 22 Rokiškio aps., Panemunio vls., Kuodiškių k./ <...>/ Mirė 1953 02 17 Vladimiro kalėjime, palaidotas kalėjimo kapinėse (Rusija).“ Aprašyme nurodyta kokiais metais ir kokias veiklas vykdė.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1998-12-15

  Atvirukas iš rinkinio „1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto SIGNATARAI“. Išleista Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio minėjimo komisijos lėšomis. Sudarė Neringa Dranginienė, dailininkas Gediminas Pempė. Išleido Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998 m.

  Ant atviruko Stanislovo Narutavičiaus portretas ir jo autografas po nuotrauka. Nuotrauka iš kn. „Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas 1917-1922 m.“ (Vilnius, 1998).

  Kitoje pusėje aprašymas: „1918 m. vasario 16-osios/ Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras/ STANISLOVAS NARUTAVIČIUS/ Gimė 1862 09 02 Telšių aps., Alsėdžių vls., Brevikų k./ <...>/ Mirė 1932 12 31 Kaune, palaidotas Plungės raj., Alsėdžių kapinėse.“ Aprašyme nurodyta kokiais metais ir kokias veiklas vykdė.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1998-12-15

  Atvirukas iš rinkinio „1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto SIGNATARAI“. Išleista Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio minėjimo komisijos lėšomis. Sudarė Neringa Dranginienė, dailininkas Gediminas Pempė. Išleido Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998 m.

  Ant atviruko Alfonso Petrulio portretas ir jo autografas po nuotrauka. Nuotrauka iš Kauno technologijos universiteto bibliotekos.

  Kitoje pusėje aprašymas: „1918 m. vasario 16-osios/ Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras/ ALFONSAS PETRULIS/ Gimė 1873 08 04 Biržų aps., Vabalninko vls., Kateliškių k./ <...>/ Mirė 1928 06 28 Musninkuose, palaidotas bažnyčios šventoriuje.“ Aprašyme nurodyta kokiais metais ir kokias veiklas vykdė.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1998-12-15

  Atvirukas iš rinkinio „1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto SIGNATARAI“. Išleista Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio minėjimo komisijos lėšomis. Sudarė Neringa Dranginienė, dailininkas Gediminas Pempė. Išleido Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998 m.

  Ant atviruko Antano Smetonos portretas ir jo autografas po nuotrauka. Nuotrauka iš kn. „Lietuvos albumas“ (Kaunas, 1921).

  Kitoje pusėje aprašymas: „1918 m. vasario 16-osios/ Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras/ ANTANAS SMETONA/ Gimė 1874 08 10 Ukmergės aps., Taujėnų vls., Užulėnio k./ <...>/ Žuvo 1944 01 09 gaisre Klivlende, palaidotas lietuviškose Kalvarijų kapinėse, vėliau perkeltas į Knolvudo mauzoliejų (JAV).“ Aprašyme nurodyta kokiais metais ir kokias veiklas vykdė.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 5
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...