• Sakralinio meno paroda

     Sakralinio meno paroda

   Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio turinio skulptūrėlėmis, tapybos darbais, kitais sakralinio meno objektais.

   Parodą pristato Trakų istorinis muziejus. Jis buvo įkurtas 1948 metais vaizdingoje gamtos vietovėje – garsiausiame Lietuvos gynybinės architektūros komplekse – Salos ir Pusiasalio pilyse. Muziejuje ir jam priklausančiuose padaliniuose – Medininkų pilyje, Serajos Šapšalo karaimų tautos muziejuje ir Sakralinio meno ekspozicijoje – eksponuojami unikalūs archeologiniai radiniai, vaizduojamosios ir taikomosios dailės meno darbai.
   Pusiasalio pilį, kurioje šiandien veikia Sakralinio meno ekspozicija, XIV amžiaus pabaigoje pastatė Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis. Ji buvo viena didžiausių Lietuvos gardinio tipo pilių bei viena iš didžiojo kunigaikščio rezidencijų. Netekusi rezidencijos statuso, tapo kalėjimu, o XVI amžiaus pabaigoje čia buvo įkurta Trakų vaivadijos teismo būstinė. XVII amžiaus pabaigoje pusiasalio pilis buvo atiduota dominikonams, tačiau dėl vaivadų ir bajorų nepritarimo vienuoliai pilyje apsigyveno beveik šimtmečiu vėliau.
   Po 1831 ir 1863 metų sukilimų dauguma katalikiškų vienuolynų buvo uždaryta, o vienuoliai išvaikyti. Dominikonų vienuolyno pastatai atiteko rusų kariuomenei. Vėliau, XX amžiuje, lenkų okupacijos laikotarpiu, čia buvo dislokuotas pasienio policijos dalinys. Antrojo pasaulinio karo metais šiuose mūruose įsikūrė slaptoji nacistinės Vokietijos policija – gestapas, o dar vėliau – Sovietų Sąjungos specialioji tarnyba KGB. Karų ir suiručių metais miesto pusiasalio pilis buvo daug kartų niokota.
   XX amžiaus 6 dešimtmetyje, susirūpinus Trakų kultūros objektų paveldo išsaugojimu, imta domėtis ir dominikonų vienuolyno statiniais. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 metais buvusio dominikonų vienuolyno pastatai atiteko Trakų istorijos muziejui ir buvo restauruoti. Koplyčioje atkurti sieniniai altoriai, dailininkai Daina ir Artūras Rimkevičiai langus išpuošė vitražais su arkangelo Mykolo, šventųjų Dominyko, Kazimiero, Jono Nepomuko figūromis, po koplyčia restauruotas rūsys. Sakralinio meno ekspozicija atidaryta 2005 metais, o 2012-aisiais atnaujinta.

   Nors buvusioje dominikonų koplyčioje jau seniai nebeaukojamos šventos Mišios, tačiau muziejaus dėka šiam kultūros ir istorijos paminklui, daug kartų niokotam ir praradusiam pirminę savo reikšmę, vėl sugrąžinta sakralinė dvasia. Sakralinio meno kūrinių vaizdinė ir fizinė išraiška turi simbolinę, užkoduotą prasmę. Gilaus tikėjimo inspiruotuose vaizduojamosios, taikomosios dailės kūriniuose, kurių ištakos – Šventasis Raštas, slypi meninės, kultūrinės, istorinės ir sakralinės vertės.

Parodos objektai

   
 • Skulptūra. Šv. Jonas nepomukas

  Skulptūra. Šv. Jonas nepomukas, XIX a.

  Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas. Trakų r., Daugirdiškių km. XIX a. Meistras nežinomas. Šventojo veidas proporcingas, susimąstęs. Šv. Jonas Nepomukas vaizduojamas su kunigo drabužiais, kamža ir birietu, kuris  padeda atpažinti šventąjį. Šv. Jonas Nepomukas yra  Trakų miesto ir skęstančiųjų globėjas. Šventajam aplink galvą trūksta nimbo iš penkių žvaigždučių , kurios neva pasirodžiusios ant vandens toje vietoje, kur paskendo šventasis. Skulptūrai trūksta ir individualių šv. Jono Nepomuko atributų - krucifikso ir palmės šakelės, rankų plaštakos aplūžusios. Restauruota.

 • Votas

  Votas, XIX a. II p.

  Votas. Vilnius, XIX a. II p. Meistras D. Daniševskis. Votas kvadrato formos, jo plokštėje pavaizduotos profiliu reljefinės  4 klūpančios, maldai sudėtomis rankomis,  figūros: 3 jaunuoliai ir viena mergina. Šalia jų iškaltos didžiosios raidės A. W. ir J. Voto apačioje meistro ir sidabro prabos įspaudai.

 • Skulptūrinė kompozicija

  Skulptūrinė kompozicija "Paskutinė vakarienė", XVIII a.

  Skulptūrinė kompozicija "Paskutinė vakarienė". Lietuva?, XVIII a. Viena rečiausių kompozicijų lietuvių liaudies mene. Ji vaizduoja vieną svarbiausių Jėzaus Kristaus gyvenimo epizodų. Prie ilgo stalo sėdi trylika figūrų: svarbiausias asmuo Kristus, likusieji - dvylika apaštalų. Prie Kristaus prigludęs šv. Jonas evengelistas, kairėje mokytojo pusėje sėdi šv. Petras. Skulptūrinė  kompozicija restauruota 2004 m. 

 • Nešiojamojo altorėlio paveikslas

  Nešiojamojo altorėlio paveikslas, XVII a. II p.

  Dvipusis paveikslas iš nešiojamojo procesijų altorėlio. "Šv. Ona pati trečioji" ir "Šv. Pranciškaus stigmos". Lietuva, XVII a. II p. Vienoje paveikslo pusėje vaizduojamas kūdikėlis Jėzus, stovintis tarp sėdinčių Marijos ir Onos, kuri laiko ant kelių knygą. Kitoje paveikslo pusėje - Pranciškaus Asyziečio vizija, kurioje jis pamatė žmogų, panašų į Serafimą, su šešiais sparnais, išskėstomis rankomis ir sukryžiuotomis kojomis. Ant Pranciškaus kūno atsiradusios žaizdos tokios pat ir tose pačiose vietose, kaip ir nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus. Paveikslas restauruotas 2007 m.

 • Šv. Kazimieras

  Šv. Kazimieras, XIX a. pab.

  Skulptūra. Šv. Kazimieras. Lietuva, XIX a. pab. Šventasis vilki karališką šermuonėlių mantiją, ant galvos kunigaikščio mitrą. Kadangi ranka nulūžusi, tai nėra tradicinio atributo - lelijos. Medis vietomis įskilęs.

 • Šv. Florijonas

  Šv. Florijonas, XVIII a.

  Skulptūra. Šv. Florijonas. Vokietija, XVIII a. Skulptūra išdrožta iš vientiso medžio gabalo. Šventasis stovi ant žemo, keturkampio postamento. Jo apatinėje pusėje išraižyti meistro inicialai : A. S. T.  Šv. Florijonas pavaizduotas romėnų kario apranga, avintis sandalus, šalmas puoštas keturiomis stručio plunksnomis. Vienoje rankoje laiko ietį - vėliavą, kita - iš medinio kibiro lieja vandenį ant degančio namo, esančio ant postamento.

 • Rodomi įrašai nuo 25 iki 30
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...