• Tarpukario Lietuvos pašto ženklų projektai

   Tarpukario Lietuvos pašto ženklų projektai

   Pirmieji pašto ženklai Lietuvoje pasirodė XIX a. kartu su carinės Rusijos pašto ženklais. Mažojoje Lietuvoje tuo pačiu metu buvo naudojami Vokietijos imperijos pašto ženklai. Pirmo pasaulinio karo metu būtent vokiečiai pradėjo štampuoti siunčiamus laiškus žymekliu su žodžiu „Litauen“, taip Lietuva pateko į pasaulinę filateliją.
   Atkuriant Lietuvos Respublikos nepriklausomybę Vyriausybė kreipėsi į Vokietiją su prašymų perspausdinti kai kuriuos vokiškus pašto ženklus su savo Respublikos užrašu, tačiau gavo neigiamą atsakymą. Pirmieji savarankiškos Lietuvos pašto ženklai – vadinamieji „baltukai“ – buvo išleisti per 1918 metų Kalėdas. Jie leisti paskubomis, Vokiečių karinei administracijai pranešus, kad Oberosto paštai nutraukia civilių gyventojų aptarnavimą. Naktį iš gruodžio 25-osios į 26-ąją Vilniuje, Martyno Kuktos spaustuvėje, ant laikraštinio popieriaus kukliai atspausdinti pirmieji lietuviški pašto ženklai pasauliui skelbė apie naujos valstybės – Lietuvos egzistavimą. Dailininko projekto nebuvo, todėl nuspręsta ženklus komponuoti iš spaustuvinio šrifto. Ženklo rėmeliui pritaikyta raidė „o“. Pritrūkus rinkykloje „ų“ raidės, panaudota apversta „h“ bei apversta prancūziška „ń“. Šriftas buvo toks apdaužytas, kad kiekvienas ženklas išėjo labai savitas, skirtingas. Didžiąją tiražo dalį išpirko laiškams siųsti vokiečių kareiviai, taip pat nuovokūs vokiečių prekybininkai. Jau po keliolikos metų šie pašto ženklai tapo didžiule retenybe ir net buvo pradėti klastoti. Vilnijos kraštą okupavus Lenkijai jame buvo naudojami „Vidurio Lietuvos“ (lenk. Litwa Srodkowa) pašto ženklai, o kraštą prijungus prie Lenkijos – Lenkijos pašto ženklai.
   Nepaisant pirmųjų sunkumų, pašto ženklų leidyba Lietuvoje sparčiai plėtojosi. Lietuviškai pašto ženklais pradėjo domėtis Vokietijos filatelijos pirkliai, jais pradėjo prekiauti ir Amerikos lietuviai. Ženklai buvo gana meniški, nedidelio tiražo ir greitai įgijo prestižą pasauliniuose filatelijos kataloguose. Juos kūrė geriausi Lietuvos menininkai A. Varnas, A. Žmuidzinavičius, J. Buračas, A. Galdikas, A. Bučas, J. Burba, V. Dobužinskis, P. Galaunė, V. Jomantas, P. Rimša, J. Steponavičius, K. Šimonis, D. Tarabildienė ir kiti dailininkai. Kai kurių pašto ženklų autoriai nežinomi ir šiandien. Tarpukario Lietuvos susisiekimo ministerijos pašto archyvai buvo labai nuniokoti, kai kas pakliuvo į privačias ranka, kai kas iškeliavo iš Lietuvos. Trakų istorijos muziejuje saugoma apie 40 unikalių tarpukario Lietuvos pašto ženklų projektų. Pagal vienus buvo išleisti pašto ženklai, o dalis taip ir liko tik projektais.

Parodos objektai

   
 • Projektas pašto ženklo

  Projektas pašto ženklo, 1932 m.

  Projektas pašto ženklo. „Lietuvos vaiko“ trečioji oro pašto laida. Kaunas, 1932 m. Nominalas 40 ct. Labdaringa laida skirta našlaičiams ir pamestinukams remti. „Lietuvos Vaiko draugija“ - moterų organizacija - rūpinusis našlaičiais ir pamestinukais, gavo ministro pirmininko ir Ministrų kabineto sutikimą išleisti keturias paprastas ir keturias oro pašto ženklų laidas. Šie ženklai buvo pardavinėjami tik septynias dienas, todėl šios serijos dar vadinamos septyndienėmis. Neparduoti ženklai buvo perduoti draugijai, kuri juos pardavė JAV kolekcininkams, o gautus pinigus panaudojo labdaringiems tikslams. Pavaizduota didžioji kunigaikštienė Birutė.

 • Projektas pašto ženklo

  Projektas pašto ženklo, 1932 m.

  Projektas pašto ženklo. „Lietuvos vaiko“ trečioji oro pašto laida. Kaunas, 1932 m. Nominalas 2 Lt. Labdaringa laida skirta našlaičiams ir pamestinukams remti. „Lietuvos Vaiko draugija“ - moterų organizacija - rūpinusis našlaičiais ir pamestinukais, gavo ministro pirmininko ir Ministrų kabineto sutikimą išleisti keturias paprastas ir keturias oro pašto ženklų laidas. Šie ženklai buvo pardavinėjami tik septynias dienas, todėl šios serijos dar vadinamos septyndienėmis. Neparduoti ženklai buvo perduoti draugijai, kuri juos pardavė JAV kolekcininkams, o gautus pinigus panaudojo labdaringiems tikslams.Pavaizduoti Didieji kunigaikščiai Kęstutis ir Algirdas.

 • Projektas pašto ženklo

  Projektas pašto ženklo, 1933 m.

  Projektas pašto ženklo. „Lietuvos vaiko“ ketvirtoji laida. Kaunas, 1933 m. Nominalas 1 Lt. Labdaringa laida skirta našlaičiams ir pamestinukams remti. „Lietuvos Vaiko draugija“ - moterų organizacija - rūpinusis našlaičiais ir pamestinukais, gavo ministro pirmininko ir Ministrų kabineto sutikimą išleisti keturias paprastas ir keturias oro pašto ženklų laidas. Šie ženklai buvo pardavinėjami tik septynias dienas, todėl šios serijos dar vadinamos septyndienėmis. Neparduoti ženklai buvo perduoti draugijai, kuri juos pardavė JAV kolekcininkams, o gautus pinigus panaudojo labdaringiems tikslams. Laidos dailininkas Antanas Žmuidzinavičius-Žemaitis. Pavaizduota sėdinti moteris su kūdikiu ant kelių.

 • Projektas pašto ženklo

  Projektas pašto ženklo, 1938 m.

  Projektas pašto ženklo „LIETUVA 1918-1938“. Nominalas 15 ct. 1938 m. Pavaizduotas Vytauto Didžiojo karo muziejaus bokštas (tautinės karybos simbolis), tautinės juostos ir koplytstulpiai.

 • Projektas pašto ženklo

  Projektas pašto ženklo, 1938 m.

  Projektas pašto ženklo „LIETUVA 1918-1938“. Nominalas 30 ct. 1938 m. Apačioje dailininko slapyvardis „Mindaugis“.

 • Projektas pašto ženklo

  Projektas pašto ženklo, 1938 m.

  Projektas pašto ženklo „LIETUVA 1918-1938“. Nominalas 15 ct. 1938 m. Pavaizduotas stilizuotas Vytis ir nutrūkusi grandinė.

 • Projektas pašto ženklo

  Projektas pašto ženklo, XX a. 4 deš.

  Projektas pašto ženklo „LIETUVA/ PAŠTAS“. Nominalas 35 ct. XX a. 4 deš. Pavaizduotas Vytautas Didysis. Dailininkas Juozas Zikaras.

 • Projektas pašto ženklo

  Projektas pašto ženklo, 1938 m.

  Projektas pašto ženklo. „LIETUVA/ 1918-1938“, nominalas 35 ct. 1938 m. Pavaizduotas liepsnojantis deglas bei Gediminaičių stulpai. Apačioje dešinėje Vytis skyde.

 • Projektas pašto ženklo

  Projektas pašto ženklo, 1932 m.

  Projektas pašto ženklo. „Lietuvos vaiko“ trečioji oro pašto laida. Kaunas, 1932 m. Nominalas 10 ct. Labdaringa laida skirta našlaičiams ir pamestinukams remti. „Lietuvos Vaiko draugija“ - moterų organizacija - rūpinusis našlaičiais ir pamestinukais, gavo ministro pirmininko ir Ministrų kabineto sutikimą išleisti keturias paprastas ir keturias oro pašto ženklų laidas. Šie ženklai buvo pardavinėjami tik septynias dienas, todėl šios serijos dar vadinamos septyndienėmis. Neparduoti ženklai buvo perduoti draugijai, kuri juos pardavė JAV kolekcininkams, o gautus pinigus panaudojo labdaringiems tikslams. Pavaizduota kunigaikščio Kęstučio statyta Trakų pilis.

 • Projektas pašto ženklo

  Projektas pašto ženklo, 1938 m.

  Projektas pašto ženklo „LIETUVA/ 1918-1938“. Nominalas 35 ct. 1938 m. Pavaizduotas kalavijas, perkirtęs grandines bei kitą kalaviją. Apatiniame dešiniajame kampe stilizuotas Vytis skyde.

 • Projektas pašto ženklo

  Projektas pašto ženklo, 1938 m.

  Projektas pašto ženklo „LIETUVA/ 1918-1938“. Nominalas 35 ct. 1938 m. Pavaizduoti Gedimino stulpai kylančių laiptų fone. Viršuje dailininko slapyvardis „HORUS“.

 • Projektas pašto ženklo

  Projektas pašto ženklo, 1938 m.

  Projektas pašto ženklo „LIETUVA/ 1918-1938“. Nominalas 35 ct. 1938 m. Pavaizduotas Vytauto Didžiojo karo muziejaus bokštas, koplytstulpiai. Viršuje dailininko slapyvardis „HORUS“.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...