• Sebastiano Miunsterio „Kosmografija“: tarp legendų ir tikrovės

   Sebastiano Miunsterio „Kosmografija“: tarp legendų ir tikrovės

   Sebastianas Miunsteris (vok. Sebastian Münster) buvo vokiečių mokslininkas, geografas, kartografas, kosmografas, matematikas. Jis gimė 1488 m. sausio 20 d. Ingelheime (Vokietija), ūkininkų šeimoje. 1505 m. jis tapo Pranciškonų vienuolių ordino nariu. 1512 m. įšventintas į kunigus. XVI a. pirmoje pusėje dirbo ir studijavo Heidelbergo, Leveno, Freiburgo, Tiubingeno ir Bazelio universitetuose. 1529 m. paliko Pranciškonų ordiną ir tapo protestantu, pradėjo dirbti protestantų įtakos paveiktame Bazelio (Šveicarija) universitete, kuriame dėstė hebrajų kalbą. Gyvendamas Bazelyje, vedė šiame mieste veikusios Petri spaustuvės savininko našlę. Dirbdamas universitete, XVI a. 4 dešimtmetyje išleido Senąjį Testamentą Biblia Hebraica lotynų kalba. 1540 m. lotynų kalba išleido graikų mokslininko Klaudijaus Ptolemėjaus knygą Geografija, užsiėmė kitų spaudinių leidybos veikla. Vis dėlto, tarptautinį pripažinimą pelnė 1544 m., vokiečių kalba išleidęs knygą Kosmografija, kuri visą likusį XVI a. bei XVII a. pirmąją pusę Europoje buvo laikoma pagrindiniu pasaulio pažinimo šaltiniu.
   S. Miunsterio Kosmografija – vadovėlis, kuriame XVI a. vokiečių mokslininkas pateikia visas turimas žinias apie pasaulį, valstybes, jų istoriją bei valdovus. Tai universali knyga, kuri gali būti laikoma tiek enciklopediniu žinynu, tiek šalių žemėlapių, miestų planų bei vaizdų atlasu. Šios knygos reikšmė ir įtaka buvo tokia svarbi, jog, net po knygos autoriaus mirties 1552 m., ji buvo pakartotinai išleista dar daugybę kartų. 1544-1628 m. laikotarpiu, Kosmografija buvo išleista 40 kartų: 21 kartą vokiečių kalba, 6 kartus prancūzų kalba, 5 kartus lotynų kalba, 4 kartus anglų kalba, 3 kartus italų kalba ir 1 kartą čekų kalba. Dažnai, rengiant naują Kosmografijos leidimą, knyga būdavo papildoma aktualia naujausia informacija, svarbiausiais istoriniais įvykiais bei juos vaizduojančiomis iliustracijomis. Dėl šios priežasties knygos apimtis didėjo. Pirmojo 1544 m. ir paskutiniojo 1628 m. knygos leidimo puslapių skaičius skiriasi beveik tris kartus. Iki S. Miunsterio mirties 1552 m., visi Kosmografijos leidimai buvo ruošiami paties autoriaus, leidžiami Bazelyje, Petri šeimos leidykloje Officina Henricpetrina, kuriai vadovavo S. Miunsterio įsūnis Henrikas Petri ir jo sūnus Sebastianas Henrikas Petri. Autoriaus mirtus, knygos leidybą tęsė ta pati leidykla.
   Trakų istorijos muziejaus raštijos rinkinyje yra saugoma daugiau nei pusantro šimto pavienių lapų iš skirtingų S. Miunsterio knygos Kosmografija leidimų. Šiuose tekstiniuose bei iliustruotuose lapuose yra pateikiama informacija apie XVI a. Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir su ja tiesiogiai susijusias kaimynines valstybes. Šioje parodoje pateikiami 48 lapai iš skirtingų knygos leidimų vokiečių, lotynų, italų bei prancūzų kalbomis. Visi parodoje rodomi Kosmografijos knygos lapai – gausiai iliustruoti, juose pateikti naujausi to meto Europos valstybių žemėlapiai, miestų vaizdai ir žodinė informacija apie valstybes, jų kraštovaizdį, jose gyvenančius žmones bei gyvūnus. Nemažai dėmesio skiriama valstybių istorijai, žymiausiems valstybių valdovams, jų genealogijai. Atskiri knygos skyriai skirti aprašyti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir Lenkijos karalystę. Keliuose lapuose rašoma apie žemėlapių sudarymo metodologijos ir technikos, ilgumos ir platumos, astronominių ir matematinių skaičiavimų teorinius bei praktinius klausimus.
   Rašydamas Kosmografiją, S. Miunsteris surinko milžiniškos apimties informacijos klodus. Vis dėlto, leidžiant knygą, XVI-XVII a. susidurta su patikimos informacijos apie tam tikrus objektus trūkumu. Taip pat, nebuvo galimybių įsitikinti šaltinių, kuriais remtasi rašant knygą, patikimumu. Galiausiai, trūko informacijos apie tam tikrus įvykius ir vietoves. Dėl šios priežasties knygos autorius kartais nukrypdavo nuo tikrosios istorijos ir spragas užpildydavo legendomis ar nuogirdomis pagrįsta informacija. Kai kuriuose Kosmografijos lapuose galima atrasti neįtikėtinų įvykių aprašymų ir iliustracijų. Pavyzdžiui, viename knygos lape, kuriame aprašoma Lenkijos Karalystė, pasakojama apie 1543 arba 1547 m. (skirtinguose knygos leidimuose nurodoma skirtinga data) Krokuvoje gimusį kūdikį su daugybiniais apsigimimais, knygoje vadinamą Krokuvos monstru. Tekstas pagyvintas iliustracija, kurioje vaizduojamas apsigimęs berniukas su šunų galvomis ant kelių, krūtinės ir alkūnių, uodega, žvynuotomis pėdomis, akimis pilvo srityje, ilga nosimi, plaukais apaugusiomis akiduobėmis, ilgomis atlėpusiomis ausimis. Pavarčius knygos lapus, galima rasti ir daugiau legendų ar mitinių pasakojimų bei juos iliustruojančių vaizdų, pavyzdžiui, legendą apie Vavelio slibiną, Krušvicos bokšto apgultį ir kt.
   Šioje parodoje virtualų muziejaus lankytoją kviečiame susipažinti su unikaliu S. Miunsterio kūrybos vaisiumi – Kosmografija, kuri padės nusikelti į mitais ir legendomis apipintą XVI a. pasaulio suvokimą.
   Muziejininkas Darius Deinarovičius

Parodos objektai

   
 • Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija

  Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija", 1552 m.

  Sebastianas Miunsteris

  Lapas iš Sebastiano Miunsterio (1488-1552) knygos „Kosmografija" (lot. Cosmographiae) 1552 m. antrojo leidimo lotynų kalba. Puslapių Nr. 901-902, paginacija arabiškais skaitmenimis. 901 puslapyje atspausdintas tekstas, kuriame aprašoma Lenkijos Karalystės monarchų istorija, minimi karaliai: Vladislovas I Lokietka, Kazimieras III Didysis. Toliau tekste minimos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos ir Lenkijos karalienės Jadvygos vestuvės 1385 m. Puslapio apatiniame dešiniame kampe atspausdintas kustodas: „Vithenes". 902 puslapyje atspausdintas Gediminaičių genealoginis medis. Minimi kunigaikščiai: Gediminas (Gediminus), Algirdas (Olgerdus), Mantvydas (Montiuidus), Narimantas (Narimunt), Jaunutis (Iauunutha), Kęstutis (Keistut), Karijotas (Coriath), Liubartas (Luburd), Jogaila (Iagello), Skirgaila (Skirgello), Koributas (Koribut), Vygantas (Vigunt), Borzisch, Vytautas (Virouudus), Patrikas (Patrikyg), Tautvilas (Thotuil), Žygimantas Kęstutaitis (Sigisd). Toliau tekste aprašomas Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santykis ir Lietuvos krikštas 1387 m. Puslapis iliustruotas graviūra, vaizduojančia krikšto faktą. Apatiniame dešiniame kampe atspausdintas kustodas: „articulos".

 • Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija

  Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija", 1588 m.

  Sebastianas Miunsteris

  Lapas iš Sebastiano Miunsterio (1488-1552) knygos „Kosmografija" (vok. Cosmographey) 1588 m. 18 leidimo vokiečių kalba. Puslapių Nr. 1207-1208, paginacija romėniškais skaitmenimis. 1207 puslapyje aprašomi Lenkijos ir Vengrijos karalysčių santykiai, Jogailos ir Jadvygos vestuvės. Apatiniame dešiniame kampe atspausdintas kustodas. 1208 puslapyje atspausdintas Gediminaičių genealoginis medis. Minimi kunigaikščiai: Gediminas (Gediminus), Algirdas (Olgerdus), Mantvydas (Montiuidus), Narimantas (Narimunt), Jaunutis (Iauunutha), Kęstutis (Keistut), Karijotas (Coriath), Liubartas (Luburd), Jogaila (Iagello), Skirgaila (Skirgello), Koributas (Koribut), Vygantas (Vigunt), Borzisch, Vytautas (Vitowdus), Patrikas (Patrikyg), Tautvilas (Thotuil), Žygimantas Kęstutaitis (Sigisd). Žemiau aprašoma Krėvos unija ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės krikštas. Puslapyje atspausdinta iliustracija, vaizduojanti krikšto faktą. Apatiniame dešiniame kampe atspausdintas kustodas.

 • Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“

  Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“, 1628 m.

  Sebastianas Miunsteris

  Lapas iš Sebastiano Miunsterio (1488-1552) knygos „Kosmografija“ (vok. Cosmographey) 1628 m. 21 leidimo vokiečių kalba. Puslapių Nr. 45-46, paginacija arabiškais skaitmenimis. Lapas iš pirmojo knygos skyriaus, kuriame rašoma kartografijos teorijos bei metodikos temomis. 45 puslapyje tęsiamas ankstesniuose puslapiuose pradėtas poskyris Nr. 29, kuriame aptariamos graikų geografo ir astronomo Klaudijaus Ptolemėjaus (~90-~168) teorijos. 46 puslapyje pradedamas naujas poskyris Nr. 30. Tekstas papildytas iliustracija, kurioje vaizduojamos klimato juostos.

 • Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“

  Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“, 1628 m.

  Sebastianas Miunsteris

  Lapas iš Sebastiano Miunsterio (1488-1552) knygos „Kosmografija“ (vok. Cosmographey) 1628 m. 21 leidimo vokiečių kalba. Puslapių Nr. 31-32, paginacija arabiškais skaitmenimis. Lapas iš pirmojo knygos skyriaus, kuriame rašoma kartografijos teorijos bei metodikos temomis. 31 puslapyje tęsiamas ankstesniuose puslapiuose pradėtas poskyris Nr. 21. Tekstas papildytas iliustracija, kurioje grafiškai vaizduojamas atstumo tarp Bazelio (dab. Šveicarija) ir Kelno (dab. Vokietija) skaičiavimo metodikos taikymas, remiantis Mikalojaus Koperniko (1473-1543) teorija. Toliau tekste pradedamas naujas poskyris Nr. 22. Tekstas papildytas iliustracija, kurioje vaizduojama Žemės planetos ašis ir ašigaliai. 32 puslapyje pradedamas naujas poskyris Nr. 23. Tekstas papildytas iliustracija-astronomine schema, vaizduojančia lygiadienius.

 • Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“

  Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“, 1552 m.

  Sebastianas Miunsteris

  Lapas iš Sebastiano Miunsterio (1488-1552) knygos „Kosmografija“ (lot. Cosmographiae) 1552 m. antrojo leidimo lotynų kalba. Puslapių Nr. 27-28, paginacija arabiškais skaitmenimis. Lapas iš pirmojo knygos skyriaus, kuriame aprašomi teoriniai bei metodiniai kartografijos klausimai. 27 puslapyje pradedamas naujas poskyris Nr. 24, kuriame detaliai aprašomas graikų geografas, astronomas Klaudijus Ptolemėjus (~90-~168), gyvenęs ir dirbęs Aleksandrijoje. Žymiausias jo išleistas veikalas – „Geografija“, kuriame buvo apibendrintos geografijos žinios, suformuluoti žemėlapių sudarymo principai. S. Miunsteris kelis kartus perleido Klaudijaus Ptolemėjaus „Geografija“ ir rėmėsi šia knyga kurdamas savo veikalą „Kosmografija“. Tekstas papildytas iliustracija, kurioje pavaizduotas dangaus kūnų matavimus atliekantis Klaudijus Ptolemėjus. 28 puslapio apatinėje dalyje pradedamas naujas poskyris Nr. 25, kuriame tęsiamas Klaudijaus Ptolemėjaus atliktų darbų aptarimas. Puslapio apatiniame dešiniame kampe atspausdintas kustodas: „quean“.

 • Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“

  Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“, 1628 m.

  Sebastianas Miunsteris

  Lapas iš Sebastiano Miunsterio (1488-1552) knygos „Kosmografija“ (vok. Cosmographey) 1628 m. 21 leidimo vokiečių kalba. Puslapių Nr. 1411-1412, paginacija arabiškais skaitmenimis. Lapas iš šeštojo knygos skyriaus, kuriame aprašoma Lenkijos Karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK). 1411 puslapyje tęsiamas ankstesniuose puslapiuose pradėtas poskyris Nr. 75, kuriame aprašoma Lenkijos žemė ir miestai. Tekstas papildytas iliustracija, kurioje vaizduojamas 1543 m. Krokuvoje gimęs vaikas su apsigimimais: su šunų galvomis ant kojų kelių, krūtinės ir alkūnių, uodega, žvynuotomis pėdomis ir kt. Puslapio apatinėje dalyje pradedamas naujas poskyris Nr. 76, kuriame aprašoma LDK. Poskyris pradedamas šešių eilučių aukščio „L“ raidės inicialu. Tekstas papildytas iliustracija, kurioje vaizduojamas LDK herbas – Vytis. 1412 puslapyje tekstas papildytas iliustracija, kurioje vaizduojamas Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas (~1296-1377). Visos iliustracijos ir inicialai nuspalvinti. Puslapio apatiniame dešiniame kampe atspausdintas kustodas: „Samo“.

 • Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“

  Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“, 1628 m.

  Sebastianas Miunsteris

  Lapas iš Sebastiano Miunsterio (1488-1552) knygos „Kosmografija“ (vok. Cosmographey) 1628 m. 21 leidimo vokiečių kalba. Puslapių Nr. 1405-1406, paginacija arabiškais skaitmenimis. Lapas iš šeštojo knygos skyriaus, kuriame aprašoma Lenkijos Karalystė. 1405 puslapyje tęsiamas ankstesniuose puslapiuose pradėtas poskyris Nr. 71. Tekstas papildytas iliustracija, kurioje vaizduojama karaliaus karūna. Puslapio apačioje pradedamas naujas poskyris Nr. 72, kuriame aprašoma bendra Lenkijos ir Vengrijos karalysčių istorija. Tekstas pradedamas Kazimiero III Didžiojo (1310-1370) ir Lenkijos sosto įpėdinio Liudviko I Didžiojo (1326-1382) valdymo laikotarpių aprašymu. 1406 puslapyje minima Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Pateikiamas Gediminaičių dinastijos genealoginis medis. Puslapio apačioje pradedamas naujas poskyris Nr. 73, kuriame rašoma apie Jogailos (~1351-1434) ir Jadvygos (~1374-1399) santuoką bei Lietuvos krikštą.

 • Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“

  Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“, 1628 m.

  Sebastianas Miunsteris

  Lapas iš Sebastiano Miunsterio (1488-1552) knygos „Kosmografija“ (vok. Cosmographey) 1628 m. 21 leidimo vokiečių kalba. Puslapių Nr. 1403-1404, paginacija arabiškais skaitmenimis. Lapas iš šeštojo knygos skyriaus, kuriame aprašoma Lenkijos Karalystė. 1403 puslapyje tęsiamas ankstesniuose puslapiuose pradėtas poskyris Nr. 68. Puslapio apačioje pradedamas naujas poskyris Nr. 69, kuriame aprašoma Lenkijos valdovų istorija nuo Boleslovo V Droviojo (1226-1279) valdymo laikotarpio 1243-1279 m. Tekstas papildytas iliustracija, kurioje vaizduojami statybas vykdantys žmonės. 1404 puslapyje pradedamas poskyris Nr. 70, kuriame tęsiama Lenkijos istorija po Boleslovo V mirties. Puslapio apačioje pradedamas naujas poskyris Nr. 71, kuriame aprašoma Lenkijos istorija valdant karaliui Pšemislavui II (1257-1296). Tekstas papildytas iliustracija, kurioje vaizduojamas Lenkijos herbas. Puslapio apatiniame dešiniame kampe įterpta dar vieną iliustracija, kurioje vaizduojamas daugybės žmonių apsuptas šarvuotas karys.

 • Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“

  Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“, 1628 m.

  Sebastianas Miunsteris

  Lapas iš Sebastiano Miunsterio (1488-1552) knygos „Kosmografija“ (vok. Cosmographey) 1628 m. 21 leidimo vokiečių kalba. Puslapių Nr. 1399-1400, paginacija arabiškais skaitmenimis. Lapas iš šeštojo knygos skyriaus, kuriame aprašoma Lenkijos Karalystė. 1399 puslapyje pradedamas poskyris Nr. 64, kuriame aprašoma Lenkijos istorija nuo Boleslovo I (966-1025) valdymo laikų. Tekstas papildytas dvejomis iliustracijomis. Pirmojoje pavaizduotas Lenkijos herbas. Antrojoje iliustracijoje pavaizduotas ant sosto sėdintis Boleslovas I. 1400 puslapyje tęsiamas poskyris Nr. 64. Tekstas papildytas iliustracija, kurioje vaizduojamas vienuolis. Toliau pradedamas poskyris Nr. 65, kuriame aprašoma Lenkijos istorija nuo kunigaikščio Kazimiero I (1034-1058) valdymo laikotarpio. Tekstas papildytas iliustracija vaizduojančia kunigaikštį. Puslapio apačioje pradedamas poskyris Nr. 66, kuriame aprašoma Lenkijos istorija nuo karaliaus Boleslovo II Drąsiojo (~1040-1082) valdymo laikotarpio.

 • Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija

  Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija", 1561–1578 m.

  Sebastianas Miunsteris

  Lapas iš Sebastiano Miunsterio (1488-1552) knygos „Kosmografija" (vok. Cosmographey) 1561-1578 m. leidimo vokiečių kalba. Puslapių Nr. 477-478, paginacija romėniškais skaitmenimis. Puslapiuose aprašomas Vokietijos žemių krikštas. 477 puslapis iliustruotas - vaizduojama krikšto scena. 478 puslapyje tekstas papildytas šv. vyskupo Bonifaco (675-754) portretiniu atvaizdu. Apatiniame dešiniame kampe atspausdintas kustodas: „Im gantzen".

 • Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija

  Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija", 1614 m.

  Sebastianas Miunsteris

  Lapas iš Sebastiano Miunsterio (1488-1552) knygos „Kosmografija" (vok. Cosmographey) 1614 m. 20 leidimo vokiečių kalba. Puslapių Nr. 1387-1388, paginacija arabiškais skaitmenimis. Lapas iš šeštojo knygos skyriaus, kuriame aprašoma Lenkijos Karalystė. 1387 puslapyje pradedami du nauji poskyriai Nr. 67-68, kuriuose aprašoma Lenkijos valdovų istorija nuo Boleslovo V Droviojo (1226-1279) valdymo laikų. 1388 puslapyje pradedamas poskyris Nr. 69, kuriame aprašoma Lenkijos istorija valdant karaliui Pšemislavui II (1257-1296). Tekstas papildytas iliustracija, kurioje vaizduojamas Lenkijos herbas. Puslapio apatiniame dešiniame kampe atspausdintas kustodas: „tausent“.

 • Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“

  Lapas S. Miunsterio knygos „Kosmografija“, 1588–1598 m.

  Sebastianas Miunsteris

  Lapas iš Sebastiano Miunsterio (1488-1552) knygos „Kosmografija“ (vok. Cosmographey) 1588-1598 m. leidimo vokiečių kalba. Puslapių Nr. 1233-1234, paginacija romėniškais skaitmenimis. Lapas iš ketvirtojo knygos skyriaus, kuriame aprašoma Lenkijos Karalystė. 1233 puslapyje pradedamas poskyris Nr. 59, kuriame aprašoma Lenkijos istorija, valdant legendinei Krakų (lenk. Krak, vok. Gracuus) dinastijai. Tekstas papildytas dinastijos genealoginiu medžiu, pradedant menamu Krokuvos įkūrėju Kraku I ir baigiant jo vaikais: Kraku II, Lechu ir Vanda. Tekstas taip pat papildytas iliustracija, kurioje profiliu pavaizduotas šarvuotas karys, kairėje rankoje laikantis ietį. Toliau pradedamas naujas poskyris Nr. 60, kuriame tęsiama Lenkijos istorija. 1234 puslapyje tekstas papildytas Lenkijos valdovų sąrašu ir iliustracija, kurioje vaizduojamas Krušvicos (lenk. Kruszwica) pilies bokštas, kuriame remiantis legenda menamas IX a. Lenkijos valdovas Pompilijus (lot. Pompilius) slėpėsi nuo prieš jį sukilusių pavaldinių, kol galiausiai apgulties metu karalius buvo suvalgytas pelių.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...