• XX a. pr. lietuviškų JAV draugijų ženklai

   XX a. pr. lietuviškų JAV draugijų ženklai

   Seimas, atsižvelgdamas į 70 metų sukaktį, kai buvo paskelbta Lietuvių Charta, kuria įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė, 2019-uosius paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Buvo iškelti penki uždaviniai: sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojams palaikyti kokybiškai naujus ryšius su užsienio lietuviais, jų bendruomenėmis; ugdyti istorinę sąmonę ir plėsti istorinį žinojimą; skatinti tautinės tapatybės apmąstymą, sklaidą ir įprasminimą; palaikyti lituanistinį švietimą, lietuvių kultūros tąsą, kultūros paveldo perėmimą ir šiuolaikinį jo interpretavimą; telkti Lietuvos diasporą veiklai, kuri reikšminga Lietuvos valstybingumui, nepriklausomos ir demokratinės valstybės tęstinumui.
   Pasak Dalios Henke, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkės, suvokimą, kad esi pasaulio lietuvis, greičiausiai suteikia žinojimas savo šaknų ir valstybės istorijos, ir tai suteikia jausmą pilnaverčio pasaulio žmogaus, pasaulio lietuvio. Trakų istorijos muziejus savo rinkiniuose yra sukaupęs nemažą Pasaulio lietuvių diasporos – pasaulyje gyvenančių lietuvių ir lietuvių kilmės asmenų – paveldo dalį
   Pasaulio lietuvių metams muziejus parošė XX a. pradžioje JAV veikusiu lietuvių draugijų ženklų – juostų parodą.

Parodos objektai

   
 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių šv. Šeimynos draugijos, JAV, Vorčesteris, XX a. 3-4 deš.

  Viršuje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balta plastikinė plokštelė, kurioje polichrominis spinduliuojančios širdies, kryžiaus, inkaro ir dviejų rožės šakelių vaizdas. Kitoje pusėje 2 priesagai-žiogeliai. Vienas segimui prie rūbo, kitas laiko juosteles iš dvipusio stačiakampio audinio. Priekinėje žydros spalvos juostoje aukso spalva: „ŠV. ŠEIMYNOS/ DRAUGIJA/ Įsteigta Gegužės 4,/ 1927 M./ WORCESTER, MASS.“ Kita pusė juodo audinio. Kitoje pusėje sidabro spalva atspaustas angelas, palinkęs prie kapo kryžiaus bei tekstas, toks, koks yra ir priekinėje pusėje. Priekinėje pusėje, ant balto audinio juostelės su aukso spalva atspaustu kryžiumi, pritvirtintas skydo formos rėmeliuose medalionas. Balto plastiko plokštelėje juoda spalva atvaizduota šv. Šeimyna. Juostos pakraščiu aukso spalvos galiono apvadas, gale - kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių šv. Stanislavo draugijos, JAV, Šenandoa, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balta plastikinė plokštelė, kurioje polichrominis rankos, spaudžiančios ranką, vaizdas. Kitoje pusėje 2 priesagai-žiogeliai. Vienas segimui prie rūbo, kitas laiko rozetę ir juosteles su dvipusiu audiniu. Juostelių viršuje rozetę ir balto ir juodo audinio sudėstyto klostėmis. Juostelėse sidabro spalvos tekstas, kairiojoje: „DR. WARDAN JAUNUMENIES./ PO. APIEKA. ST. STANISLOWO,/ SHENANDOAH, PA.“; dešiniojoje: „ST. STANISLOWO/ BENEFICIAL SOCIETY,/ SHENANDOAH, PA.“ Juostelių galuose aukso spalvos kanitelės kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių Jėzaus Širdies draugijos, JAV, Bostonas , XX a. 2-3 deš.

  Viršuje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balta plastikinė plokštelė, kurioje baltame fone polichrominis Vytis skyde, abipus kurio JAV ir Lietuvos vėliavų vaizdas. Kitoje pusėje 2 priesagai-žiogeliai. Vienas segimui prie rūbo, kitas laiko stačiakampę dvipusę audinio juostą. Priekinė juosta raudonos spalvos. Aukso spalva atspausta: „DR-TE BROL PAŠELPOS/ SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V./ JEZAUS/ UŽD. 29 BALANDZIO 1906 M,/ SOUTH BOSTON, MASS.“ Kitos pusės juosta juoda. Sidabro spalva atspausta Liepsnojanti Širdis, ranka, spaudžianti ranką bei tekstas, toks, koks ir priekinėje pusėje. Priekinėje pusėje mėlyno audinio juostelė su joje įtvirtintu medalionu. Juostelėje aukso spalva atspaustas kryžius ir prisiūtos 2 sukryžiuotos vėliavos - JAV ir Lietuvos. Medalionas skydelio formos, žalvariniais, puoštais erelių galvomis, rėmeliais. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje polichrominis Laiminančio Jėzaus vaizdas. Juostos pakraščiu aukso spalvos galiono apvadas, gale aukso spalvos kanitelės kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV Lietuvos Brolių draugijos, JAV, Branfordas, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balta plastikinė plokštelė, kurioje polichrominis širdies bei sukryžiuotų inkaro ir kryžiaus vaizdas. Kitoje pusėje priesagas-žiogelis ir kilputė dvipusei stačiakampei audinio juostai. Jos viršuje prisiūta rozetė iš klostyto balto ir žydro audinio. Jos centre penkiakampė žvaigždė, apsiūta aukso spalvos kanitele. Abipus rozetės po aukso spalvos kanitelės kutą ant vytos virvutės. Juosta audinio, stačiakampė, trikampe užbaiga, dvipusė. Priekinė pusė lygiomis dalimis juodos, baltos ir raudonos spalvų. Aukso spalva atspausta ranka, spaudžianti ranką, Vytis herbe bei tekstas: „DRAUGYSTE/ LIETUVOS BROLIU/ UŽD. 26, RUGPIUCZIO/ 1900 MIATJA/ BRANFORD, CONN.“ Kitos pusės juosta juodo audinio. Viršuje penkiakampė žvaigždė, apsiūta sidabro spalvos kanitele. Atspaustas sidabro spalvos kryžius ir tekstas toks, koks yra priekinėje pusėje. Gale aukso ir sidabro spalvų kanitelės kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių Jėzaus Širdies draugijos, JAV, Šanandoa, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balta plastikinė plokštelė, kurioje polichrominis rankos, spaudžiančios ranką, vaizdas. Kitoje pusėje priesagas-žiogelis ir kilputė stačiakampei dvipusei audinio juostai. Priekinė pusė žydros ir baltos spalvų vertikalių dryžių. Sidabro spalva atspausta: „DR. B. P. L. R. K./ SALDŽIAUSIOS/ ŠIRDIES JĖZAUS/ Užd. 30d JULY 1911/ SHENANDOAH, PA.“ Centre 2 žalvariniais smeigtukais pritvirtintas ženklas-medalionas. Rėmeliai aplvalūs žalvariniai, į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje polichrominis Laiminančio Jėzaus atvaizdas. Kitos pusės juosta juodo audinio. Sidabro spalva atspaustas kryžius ir tekstas toks, koks ir priekinėje pusėje. Juostos gale aukso spalvos kanitelės kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių Apaštalystės Maldos draugijos, JAV, Bostonas, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje stačiakampiai ornamentuoti žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje atspausdinta: „Šv. Petro Parapija/ So. Boston, Mass.“ Kitoje pusėje priesagas-žiogelis ir kilputė stačiakampei šilko audinio juostai. Joje aukso spalva atspausta: „APAŠTALYSTĖS/ MALDOS/ DRAUGIJA“. Ant juostos uždėta raudono audinio juostelė, kurioje įtvirtintas skydelio formos ženklas-medalionas žalvariniuose ornamentuotuose rėmeliuose. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje Laiminančio Jėzaus atvaizdas.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, 1916 m.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių aljanso 29 kongreso Pitsburge delegato. JAV, Pitsburgas, 1916 m.

  Lygiomis dalimis žydro ir balto dryžių stačiakampė audinio juosta. Jos viršutinėje dalyje prisiūtas JAV vėliavos spalvų kaspinas. Priekinėje pusėje aukso spalva atspausta: „DELEGATE/ BIENNIAL CONVENTION/ (29TH)/ LITHUANIAN ALLIANCE/ OF AMERICA/ (S. L. A.)/ PITSBURG, PA./ JUNE 4, 1916“. Centrinėje juostelės dalyje prisiūtos 2 sukryžiuotos vėliavos: kairioji - mėlynos ir baltos spalvų, dešinioji - JAV. Priesagas - kitoje pusėje prisiūtas metalinis segtukas-žiogelis.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių Šv. Juozapo draugijos. JAV, Kembridžas, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje polichrominis kryžiaus ir rankos, spaudžiančios ranką, vaizdas. Kitoje pusėje priesagas-žiogelis, laikantis stačiakampę dvipusę juostą. Priekinės pusės juosta mėlyno audinio. Aukso spalva atspausta: „DRAUGYSTE/ SV. JUOZAPO/ UZDETA 29, SAUSIO/ 1909 M./ CAMBRIDGE, MASS.“ Kita pusė juodo audinio. Sidabro spalva atspaustas kryžius bei tekstas toks, koks ir priekinėje pusėje. Priekinės pusės juostą pridengia balto šilko juostelė su sidabro spalva atspaustomis 2 sukryžiuotomis ietimis. Gale įtvirtintas skydelio formos ženklas-medalionas. Rėmeliai dekoruoti 2 erelių galvomis. Į rėmelius įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje polichrominis Šv. Juozapo su kūdikėliu Jėzumi atvaizdas. Abipus rėmelio po kanitelės kutą ant virvelių. Juostos pakraščiu aukso spalvos galiono apvadas, gale kanitelės kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių Šv. Kazimiero draugijos. JAV, Bostonas, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje Vytis mėlynos spalvos herbiniame skyde. Kitoje pusėje priesagas-žiogelis, laikantis stačiakampę dvipusę audinio juostą. Priekinė pusė mėlynos spalvos. Aukso spalva atspausta: „DRAUGYSTE/ Šv. KAZIMIERO/ S. L. A./ Isteigta 4d. Liepos/ 1889 M/ BOSTON, MASS.“ Kitos pusės juosta juodos spalvos. Sidabro spalva atspaustas kryžius vainike ir tekstas, toks, koks ir priekinėje pusėje. Nuo rėmelių priekinę pusę pridengia balto šilko juostelė su skydelio formos ženklu-medalionu. Juostelėje prisiūti 3 rožinio stiklo karoliukai, imituojantys rubinus, ir aukso spalva atspaustos 2 sukryžiuotos ietys. Medaliono rėmeliai žalvariniai, viršutinėje dalyje puošti 2 erelių galvomis. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje polichrominis Šv. Kazimiero su lelija atvaizdas. Juostos viršuje 2 aukso spalvos kanitelės kutai ant vytų virvelių, pakraščiu galiono apvadas, gale aukso spalvos kanitelės kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių Šv. Petro ir Povilo draugijos. JAV, Šenandoa, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje polichrominis rankos, spaudžiančios ranką, vaizdas.Kitoje pusėje priesagas-žiogelis ir kilputė, laikanti dvipusę audinio juostą. Priekinė pusė violetinės spalvos. Viršuje kraštuose po aukso spalvos kanitelės kutą ant vytų virvelių. Juostos viršutinėje dalyje aukso spalvos rozetė, apsiūta kanitele. Aukso spalva atspausta: 2 sukryžiuoti raktai, tekstas: „DRAUGISTE BROLISZKOS/ PAGELBOS/ Szv. PETRO IR POVILO/ Uzdeta diena 7. Spalu/ 1888 METOSE/ SHENANDOAH, PA.“ Kita pusė juodos spalvos, jos viršutinėje dalyje penkiakampės žvaigždės formos rozetė, apsiūta sidabro spalvos kanitele. Sidabro spalva atspaustas kryžius ir tekstas, toks, koks ir priekinėje pusėje. Juostelės pakraščiu aukso spalvos galiono apvadas, gale - kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių Šv. Petro ir Povilo draugijos. JAV, Šenandoa, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje metalinis smeigtukas su ąsele, laikantis stačiakampę dvipusę juostą. Priekinė pusė violetinės spalvos. Viršuje kraštuose po aukso spalvos kanitelės kutą ant vytų virvelių. Juostos viršutinėje dalyje aukso spalvos rozetė, apsiūta kanitele. Aukso spalva atspausta: 2 sukryžiuoti raktai, tekstas: „DRAUGISTE BROLISZKOS/ PAGELBOS/ Szv. PETRO IR POVILO/ Uzdeta diena 7. Spalu/ 1888 METOSE/ SHENANDOAH, PA.“ Kita pusė juodos spalvos, jos viršutinėje dalyje penkiakampės žvaigždės formos rozetė, apsiūta sidabro spalvos kanitele. Sidabro spalva atspaustas kryžius ir tekstas, toks, koks ir priekinėje pusėje. Juostelės pakraščiu aukso spalvos galiono apvadas, gale - kutai

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių Šv. Juozapo draugijos. JAV, Vukiganas, XX a. 2-3- deš.

  Viršuje daugiakampiai ornamentuoti žalvario rėmeliai. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje polichrominis Šv. Marijos su Kūdikėliu atvaizdas. Kitoje pusėje priesagas-žiogelis ir kilputė, laikanti dvipusę stačiakampę audinio juostą trikampiu galu. Viršutinėje dalyje, ant violetinio aksomo kaspino, aukso spalvos rozetė, apsiūta kanitele. Abipus kaspino po aukso spalvos kanitelės kutą ant vytų virvelių. Kraštai apsiūti galionu, gale kutai. Aukso spalva atspaustas Šv. Juozapo su Kūdikiu atvaizdas ir tekstas: „DRAUGISTIE/ SW. JUZEPO/ PAR. Sz. BARTLOMIEJAUS/ UZDIETA 16. GIEGUZIES m./ 1901 m./ WAUKIGANIE, ILL.“ Kita pusė juodo audinio. Viršuje penkiakampės žvaigždės formos rozetė, apsiūta sidabro spalvos kanitele. Sidabro spalva atspaustas kryžius ir tekstas, toks, koks yra priekinėje pusėje.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...