• XX a. pr. lietuviškų JAV draugijų ženklai

   XX a. pr. lietuviškų JAV draugijų ženklai

   Seimas, atsižvelgdamas į 70 metų sukaktį, kai buvo paskelbta Lietuvių Charta, kuria įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė, 2019-uosius paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Buvo iškelti penki uždaviniai: sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojams palaikyti kokybiškai naujus ryšius su užsienio lietuviais, jų bendruomenėmis; ugdyti istorinę sąmonę ir plėsti istorinį žinojimą; skatinti tautinės tapatybės apmąstymą, sklaidą ir įprasminimą; palaikyti lituanistinį švietimą, lietuvių kultūros tąsą, kultūros paveldo perėmimą ir šiuolaikinį jo interpretavimą; telkti Lietuvos diasporą veiklai, kuri reikšminga Lietuvos valstybingumui, nepriklausomos ir demokratinės valstybės tęstinumui.
   Pasak Dalios Henke, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkės, suvokimą, kad esi pasaulio lietuvis, greičiausiai suteikia žinojimas savo šaknų ir valstybės istorijos, ir tai suteikia jausmą pilnaverčio pasaulio žmogaus, pasaulio lietuvio. Trakų istorijos muziejus savo rinkiniuose yra sukaupęs nemažą Pasaulio lietuvių diasporos – pasaulyje gyvenančių lietuvių ir lietuvių kilmės asmenų – paveldo dalį
   Pasaulio lietuvių metams muziejus parošė XX a. pradžioje JAV veikusiu lietuvių draugijų ženklų – juostų parodą.

Parodos objektai

   
 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių Šv. Vincento draugijos. Gamintojas „W. F. RYNKIEWICZ“, JAV, XX a. 2-3 deš. Gamintojo dėžutėje.

  Viršutinėje dalyje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje polichrominis širdies ir sukryžiuotų už jos kryžiaus ir inkaro vaizdas. Kitoje pusėje priesagas-žiogelis ir kilputė, kurioje įtvirtinta stačiakampė dvipusė juosta. Priekinės pusės juosta išilginių geltonos, žalios, raudonos dryžių. Aukso spalva atspausta: „ŠV. VINCENTO/ DRAUGIJA/ ĮSTEIGTA 1 BIRŽELIO/ 1897 M/ TORRINGTON, CONN.“ Kita pusė juodo audinio, sidabro spalva atspaustas kryžius ir toks pat tekstas, koks yra priekinėje pusėje. Priekinės pusės juostą pridengia balta atlaso juosta su aukso spalva atspaustu kryžiumi. Jos gale skydelio formos rėmeliuose ženklas-medalionas - plastiko plokštelė su juodai baltu Šv. Vincento atvaizdu. Juostelės viršuje sidabro spalvos kanitelės kutai ant virvelių, pakraščiu sidabro spalvos kanitelės apvadas, gale kutai. Stačiakampėje kartoninėje vyšninės spalvos dėžutėje. Dangtyje: „W. F. RYNKIEWICZ, Agent,/ Mahanoy City, Pa.“

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių Aušros Vartų šv. Marijos draugijos. JAV, Vanamas,  XX a. 2-3 deš.

  Viršuje dviguba rozetė iš klostyto balto ir žydro audinio. Jos centre daugiakampė žvaigždė iš aukso spalvos žalvario plokštelių ir kanitelės. Rozetė pritvirtinta prie stačiakampės dvipusės juostos. Priekinė pusė žydro audinio. Aukso spalva atspaustas Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdas bei tekstas: „DR-TE BROLISZKOS/ PASZELPOS MOTINOS/ Sz. Asztraus Bromo/ Insteigta 8 d. Balanzio/ 1901 m./ Wanamie, Pa.“ Pakraščiu aukso spalvos galiono apvadas, gale kutai. Kita pusė juodo audinio. Sidabro spalva atspaustas tas pats vaizdas ir tekstas, kaip priekinės pusės juostoje. Viršutinėje dalyje sidabro spalvos penkiakampės žvaigždės formos rozetė iš kanitelės. Juostos viršuje abipus po aukso spalvos kanitelės kutą ant vytos virvutės. Juostos viršuje balto metalo ąselė kabinimui.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių Aušros Vartų šv. Marijos draugijos. JAV, Šenandoa,  XX a. 2-3 deš.

  Viršuje stačiakampiai žalvariniai reljefu ornamentuoti rėmeliai. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje polichrominis rankos, spaudžiančios ranką, vaizdas. Kitoje pusėje 2 priesagai-žiogeliai. Vienas segimui prie rūbo, kitas laiko stačiakampę dvipusę juostą. Priekinė pusė vertikaliai raudonos, baltos ir žydros spalvų. Sidabro spalva atspaustas Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdas ir tekstas: „DRAUGISTE/ AŠTRAUS BROMOS/ VILNIAUS./ UŠ. 26 GRD., 1908/ Shenandoah, Pa.“ Kita pusė juodo audinio. Sidabro spalva atspaustas kryžius ir tekstas: „DRAUGISTE/ AŠTRAUS BROMOS/ VILNIAUS./ UŠ. 26 GRD., 1908/ Shenandoah, Pa. Juostos apačioje geltono audinio kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių Aušros Vartų šv. Marijos draugijos. JAV, Šenandoa,  XX a. 2-3 deš.

  Viršuje stačiakampiai žalvariniai reljefu ornamentuoti rėmeliai. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje polichrominis rankos, spaudžiančios ranką, vaizdas. Kitoje pusėje 2 priesagai-žiogeliai. Vienas segimui prie rūbo, kitas laiko stačiakampę dvipusę juostą. Priekinė pusė vertikaliai raudono, balto ir mėlyno dryžių. Sidabro spalva atspaustas Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdas ir tekstas: „DRAUGISTE/ AŠTRAUS BROMOS/ VILNIAUS./ UŠ. 26 GRD., 1908/ Shenandoah, Pa.“ Kita pusė juodo audinio. Sidabro spalva atspaustas kryžius ir tekstas: „DRAUGISTE/ AŠTRAUS BROMOS/ VILNIAUS./ UŠ. 26 GRD., 1908/ Shenandoah, Pa. Juostos apačioje geltono audinio kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, 1921 m.

  Ženklas-juosta. Lietuvių - Vyčių IX Seimo delegato, JAV, Čikaga, 1921 m.

  Viršuje stačiakampiai žalvariniai reljefu ornamentuoti rėmeliai. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė. Joje atspausdinta: „DELEGATE“. Kitoje pusėje 2 priesagai-žiogeliai. Vienas segimui prie rūbo, kitas laiko stačiakampę audinio juostą. Ji lygių dalių geltono, žalio, raudono dryžių. Priekinėje pusėje aukso spalvos Vytis skyde. Tekstas: „LIET. VYČIŲ/ IX/ SEIMAS/ LIEPOS 5-6-7/ 1921/ LA SALLE HOTEL/ CHIKAGO, ILL.“ Apačioje aukso spalvos kanitelės kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių šv. Vardo draugijos, JAV, Niuarkas, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje stačiakampiai žalvariniai, dantytu šoniniu kraštu, rėmeliai. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje atspausdinta: „MEMBER" (narys). Kitoje pusėje 2 priesagai-žiogeliai. Vienas segimui prie rūbo, kitas laiko stačiakampę dvipusę audinio juostą. Priekinė pusė juodos spalvos. Sidabro spalva atspausta: „LIETUWISKOS/ Sw. WARDO/ DRAUGISTES/ SW. TREYBOS/ NEWARK, N. J./ USIDEIUS/ 6 SPALIO D 1919 M“. Kita pusė raudono audinio. Aukso spalva tas pats tekstas anglų kalba: „LITHUANIAN/ HOLY NAME/ SOCIETY/ OF/ HOLY TRINITY/ R. C. CHURCH/ NEWARK, N. J./ EST. SEPT. 6, 1919“. Juostos gale aukso spalvos kanitelės kutai

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių Šv. Jurgio draugijos, JAV, Šenandoa, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje polichrominis rankos, spaudžiančios ranką, vaizdas. Kitoje pusėje 2 priesagai-žiogeliai. Vienas segimui prie rūbo, kitas laiko dvipusę stačiakampę audinio juostą. Priekinė pusė lygiomis dalimis baltos ir žydros spalvų. Sidabro spalva atspaustas Šv. Jurgis, tekstas: „LITHUANIAN/ ST. GEORGE/ BENEFICIAL/ SOCIETY/ SHENANDOAH,/ PENN'A.“ Pakraščiu aukso spalvos galiono apvadas, gale - kutai. Kita pusė juodo audinio. Atvaizdas ir tekstas, toks, koks priekinėje pusėje.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių šv. Dominyko draugijos, JAV, Šenandoa, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balta plastikinė plokštelė, kurioje polichrominis rankos, spaudžiančios ranką, vaizdas. Kitoje pusėje 2 priesagai-žiogeliai. Vienas segimui prie rūbo, kitas laiko dvipusę stačiakampę audinio juostą. Priekinė juosta violetinė. Sidabro spalva atspausta: „LIETU. DR. BR./ PAGEL. PO VARDU/ BROSTVOS/ ŠV. DOMININKO/ SHENANDOAH, PA.“ Kita pusė juodo audinio, sidabro spalva atspaustas kryžius ir tekstas toks pats, koks ir priekinėje pusėje. Priekinėje pusėje juostą pridengia raudonos, baltos ir mėlynos spalvų juostelė, kurios gale ženklas-medalionas. Medaliono rėmai variniai su vytos vielos apvadu. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė su polichrominiu šv. Dominyko atvaizdu. Juostos gale aukso spalvos kanitelės kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių šv. Pranciškaus draugijos, JAV, Atholas, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balta plastikinė plokštelė, kurioje polichrominis spinduliuojančio kryžiaus vaizdas. Kitoje pusėje 2 priesagai-žiogeliai. Vienas segimui prie rūbo, kitas laiko stačiakampę dvipusę audinio juostą. Priekinė juosta mėlyna. Aukso spalva atspausta: „Šv. PRANCIŠKAUS/ PARAPIJINĖ/ DRAUGYSTĖ/ ĮSTEIGTA 15, LAPKRIČIO/ 1914 M./ ATHOL, MASS.“ Kita pusė juodo audinio. Sidabro spalva atspaustas kryžius ir tekstas, toks pat, koks priekinėje juostoje. Priekinėje pusėje prie balto audinio juostelės su atspaustu aukso spalvos kryžiumi, apvalus medalionas žalvariniais rėmeliais. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė su polichrominiu šv. Pranciškaus atvaizdu. Juostos gale sidabro spalvos kanitelės kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių šv. Kazimiero draugijos, JAV, Niujorkas, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balta plastikinė plokštelė, kurioje atspausdinta „MEMBER“. Kitoje pusėje 2 priesagai-žiogeliai. Vienas segimui prie rūbo, kitas laiko stačiakampę dvipusę audinio juostą. Priekinė pusė žydros spalvos. Sidabro spalva atspausta: „DRAUGISTE/ LIETUVISZKA/ ST. KAZIMIARO/ 13. GRU 1891/ ELIZABETH, N. J.“ Kita pusė juodo audinio. Joje sidabro spalva atspausta: „In Memoriam“, kryžius, apjuostas vainiku ir tekstas toks pats, koks ir priekinėje pusėje. Priekinėje pusėje ant raudonos, baltos ir mėlynos spalvų trikampės audinio juostelės pritvirtintas apvalus medalionas žalvariniais rėmeliais. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė, kurioje polichrominis kryžiaus su inkaru, apjuostu heraldiniu diržu, vaizdas. Juostos pakraščiu aukso spalvos galiono apvadas, gale aukso spalvos kanitelės kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių šv. Kazimiero draugijos, JAV, Laurensas, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balta plastikinė plokštelė, kurioje polichrominis liepsnojančios širdies, kryžiaus ir inkaro bei rožės šakelės vaizdas. Kitoje pusėje 2 priesagai-žiogeliai. Vienas segimui prie rūbo, kitas laiko stačiakampes juostas. Priekinė pusė mėlyno audinio. Joje aukso spalva atspaustas šv. Kazimieras prie altoriaus, tekstas: „LAWRENCE, MASS.“ Kita pusė juodo audinio. Sidabro spalva atspaustas kryžius bei tekstas, toks pat, koks yra priekinėje pusėje. Priekinės puses juostelės viršutinę dalį pridengia žalios, geltonos, raudonos spalvų juostelė. Joje aukso spalva atspausta: „ŠV. KAZIMIERO/ DRAUGIJA/ UŽDETA 1, SAUSIO 1920 M.“ Visų juostelių galuose aukso spalvos kanitelės kutai.

 • Ženklas-juosta

  Ženklas-juosta, XX a. 2 deš. – XX a. 3 deš.

  Ženklas-juosta. JAV lietuvių šv. Onos draugijos, JAV, Atolas, XX a. 2-3 deš.

  Viršuje daugiakampiai žalvariniai rėmeliai. Į juos įstatyta balta plastikinė plokštelė, kurioje polichrominis spinduliuojančio kryžiaus atvaizdas. Kitoje pusėje 2 priesagai-žiogeliai. Vienas segimui prie rūbo, kitas laiko stačiakampę dvipusę audinio juostelę. Rėmelių apatinėje dalyje grandelėmis pritvirtintas apvalus medalionas žalvariniais rėmeliais. Į juos įstatyta balto plastiko plokštelė su juodai baltu, šv. Onos su mergele šv. Marija, atvaizdu. Priekinės pusės juostelė žydra. Joje aukso spalva: „DRAUGISTE/ SZWENTOS ONOS/ Uždeta 1die. Sausio/ 1911 M./ ATHOL, MASS“ Kitos pusės juostelė juodo audinio. Sidabro spalva atspaustas kryžius ir tekstas, toks pat, koks yra priekinėje pusėje. Juostelės gale sidabro ir aukso spalvų kanitelės kutai.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta...

Sukurta virtuali paroda "Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas"

Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo...

Sukurta virtuali paroda "Sakralinio meno paroda"

Sakralinio meno paroda Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio...