• Sakralinio meno paroda

    Sakralinio meno paroda

    Sakralinio meno paroda kviečia Jus susipažinti su Lietuvos kultūrai savo sakraline ir menine verte svarbiais bažnytinio paveldo kūriniais: liturginiais indais, religinio turinio skulptūrėlėmis, tapybos darbais, kitais sakralinio meno objektais.

    Parodą pristato Trakų istorinis muziejus. Jis buvo įkurtas 1948 metais vaizdingoje gamtos vietovėje – garsiausiame Lietuvos gynybinės architektūros komplekse – Salos ir Pusiasalio pilyse. Muziejuje ir jam priklausančiuose padaliniuose – Medininkų pilyje, Serajos Šapšalo karaimų tautos muziejuje ir Sakralinio meno ekspozicijoje – eksponuojami unikalūs archeologiniai radiniai, vaizduojamosios ir taikomosios dailės meno darbai.
    Pusiasalio pilį, kurioje šiandien veikia Sakralinio meno ekspozicija, XIV amžiaus pabaigoje pastatė Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis. Ji buvo viena didžiausių Lietuvos gardinio tipo pilių bei viena iš didžiojo kunigaikščio rezidencijų. Netekusi rezidencijos statuso, tapo kalėjimu, o XVI amžiaus pabaigoje čia buvo įkurta Trakų vaivadijos teismo būstinė. XVII amžiaus pabaigoje pusiasalio pilis buvo atiduota dominikonams, tačiau dėl vaivadų ir bajorų nepritarimo vienuoliai pilyje apsigyveno beveik šimtmečiu vėliau.
    Po 1831 ir 1863 metų sukilimų dauguma katalikiškų vienuolynų buvo uždaryta, o vienuoliai išvaikyti. Dominikonų vienuolyno pastatai atiteko rusų kariuomenei. Vėliau, XX amžiuje, lenkų okupacijos laikotarpiu, čia buvo dislokuotas pasienio policijos dalinys. Antrojo pasaulinio karo metais šiuose mūruose įsikūrė slaptoji nacistinės Vokietijos policija – gestapas, o dar vėliau – Sovietų Sąjungos specialioji tarnyba KGB. Karų ir suiručių metais miesto pusiasalio pilis buvo daug kartų niokota.
    XX amžiaus 6 dešimtmetyje, susirūpinus Trakų kultūros objektų paveldo išsaugojimu, imta domėtis ir dominikonų vienuolyno statiniais. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 metais buvusio dominikonų vienuolyno pastatai atiteko Trakų istorijos muziejui ir buvo restauruoti. Koplyčioje atkurti sieniniai altoriai, dailininkai Daina ir Artūras Rimkevičiai langus išpuošė vitražais su arkangelo Mykolo, šventųjų Dominyko, Kazimiero, Jono Nepomuko figūromis, po koplyčia restauruotas rūsys. Sakralinio meno ekspozicija atidaryta 2005 metais, o 2012-aisiais atnaujinta.

    Nors buvusioje dominikonų koplyčioje jau seniai nebeaukojamos šventos Mišios, tačiau muziejaus dėka šiam kultūros ir istorijos paminklui, daug kartų niokotam ir praradusiam pirminę savo reikšmę, vėl sugrąžinta sakralinė dvasia. Sakralinio meno kūrinių vaizdinė ir fizinė išraiška turi simbolinę, užkoduotą prasmę. Gilaus tikėjimo inspiruotuose vaizduojamosios, taikomosios dailės kūriniuose, kurių ištakos – Šventasis Raštas, slypi meninės, kultūrinės, istorinės ir sakralinės vertės.

Aktualios parodos

« Atgal

Virtuali paroda „Šventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lietuvos globėjas“

Balandžio 23 dieną minime šventąjį Jurgį (275 – 303), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją. Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta bažnyčia buvo lankoma maldininkų nuo IV a. Tikra yra tik tai, kad jis buvo krikščionis kareivis, nukankintas Palestinoje. Legenda pasakoja, kad jis buvęs Kapadokijos didikų krikščionių sūnus, narsus karys, dėl savo kariškų dorybių patekęs į Romos imperatoriaus Gajaus Aurelijaus Valerijaus Diokletiano (284 – 305) asmens gvardiją. Šio imperatoriaus laikais, prasidėjus krikščionių persekiojimui, Jurgis dėl savo tikėjimo buvo nužudytas. Pasakojimas, kad jis išlaisvino karalaitę nuo slibino, yra mitinis motyvas. Jurgio kultas, prasidėjęs Bizantijoje, paplito po visus Rytus nuo Gruzijos iki Abisinijos.

V a. šventasis Jurgis yra įtrauktas į Jaronimo Martirologiją greta žymiausių karžygių kankinių, šalia Demetrijaus, Mauricijaus, Martyno, Sebastijono. VI a. jis minimas Grigaliaus Sakramentariume. Apie šventąjį rašė popiežius Gelasijus (492 – 496). XIV a. ,,Aukso legendoje" šventasis Jurgis vaizduojamas ant balto žirgo kovojantis su slibinu dėl pavergtos karalaitės.

Viduramžių Kryžiaus žygių dalyviai jį buvo pasirinkę savo globėju, taip Jurgio kultą išplatindami po visą Europą. Jis tapo daugeliu valstybių ir miestų globėju: Anglijos, Etiopijos, Juodkalnijos, Katalonijos, Aragonijos, Gruzijos, Lietuvos, Portugalijos, Rusijos, Serbijos, Ligūrijos, Genujos, Venecijos, Maskvos ir daugelio kitų miestų. Šventasis Jurgis globoja karius, žemdirbius, ūkininkus, arkliaganius. Jis rūpinasi gyvuliais, ypač žirgais, juos saugo nuo visokių ligų, nelaimių, vilkų, vagių, blogų akių. Jurgio šventė, įgavusi folklorinį atspalvį, pakeitė senovės pagonių pavasarinę šventę. Tradiciškai per Jurgines žilvičio šakele paglostomi gyvuliai, šventinami laukai, pasėliai, ūkio padargai.

1969 m. Romoje, pertvarkant šventųjų kalendorių, buvo nuspręsta iš Martirologijos šventųjų sąrašų į kalendorių įrašyti tik tuos šventuosius, apie kuriuos išlikę dokumentinių liudijimų. Pritaikant šį principą, iškilo klausimų dėl šventojo Jurgio įtraukimo į kalendorių, kadangi apie jį nuo VI a. liudija tik gausybė legendų. Tačiau šventojo Jurgio populiarumas lėmė, kad jam buvo padaryta išimtis. Šventojo Jurgio minėjimo šventė liko balandžio 23 d.

Mene Jurgis vaizduojamas su kario apranga, sėdintis ant balto žirgo ir smeigiantis ietį į slibiną – blogio simbolį, kuris besirango po jo kojomis. Kartais jis vaizduojamas su ištrauktu kalaviju, rankoje laikantis skydą arba vėliavą su raudonu kryžiumi. Kartais vaizduojamas kartu su šventaisiais Florijonu, Lionginu ar Sebastijonu.

Žiūrėti parodą.