Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kainynas

Normatyvinis ar informacinis leidinys, kuriame pateikiamas gaminių, medžiagų, prekių bei paslaugų sąrašas su kainomis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Knygotyra: enciklopedinis žodynas, red. S. Dubauskas [ir kt.], Vilnius: Alma littera, 1997, p. 151.

Šalutiniai terminai

kainoraštis lietuvių kalba

Knygotyra: enciklopedinis žodynas, red. S. Dubauskas [ir kt.], Vilnius: Alma littera, 1997, p. 151.