Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  J. Misima spektaklio „Markizė de Sad“ premjera

J. Misima. „Markizė de Sad“. 3 veiksmų pjesė. Iš anglų k. vertė I. Balčiūnienė. Rež. J. Vaitkus, dail. Z. Gustienė, rež. asist. A. Gineitis. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Teatro fojė.
Markizė Renė de Sad – E. Mikulionytė; Ponia de Montrėj, Renė motina – A. Janušauskaitė; Ana, Renė jaunesnioji sesuo – D. Michelevičiūtė; Baronienė de Simian – R. Arbačiauskaitė, E. Šakalytė; Grafienė de Sen Fon – I. Kriauzaitė, R. Valiukaitė; Šarlotė, ponios de Montrėj kambarinė – J. Vilūnaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.