Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  fotoobjektyvas

Fotoaparato dalis: skaidrus optinis įtaisas, nukreipiantis nuo objekto atsispindinčią šviesą į šviesai jautrų paviršių.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 02 02).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=lens&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300022665 (žiūrėta 2012 02 02).

Termino atitikmuo užsienio kalba

photographic lens; camera lens anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=lens&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300022665 (žiūrėta 2012 02 02).