Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  prekubistinis laikotarpis

Remtasi Paulio Cézanne'o kūryba. Darbai apibendrintų, ritmiškų formų, supaprastintos ir išryškintos plastinės sąrangos.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 230.

Šalutiniai terminai

sezaninis kubizmas lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 230.

facet cubism; cezanne cubism anglų kalba

Calter, P. A., Squaring the Circle: Geometry in Art and Architecture, Vermont Technical College, 2008, http://www.dartmouth.edu/~matc/math5.geometry/unit16/unit16.html#Cubism (žiūrėta 2011 07 27).

Termino atitikmuo užsienio kalba

pre-cubist; pre-cubism; pre cubist; pre cubism anglų kalba