Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  žagrenio mediena

Šakoto dekoratyvinio krūmo arba medžio su raudonais vaisiais mediena.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2011 01 26).

Termino atitikmuo užsienio kalba

sumac wood anglų kalba