Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kaimo gyvenvietė

Pastatų kompleksų gyvenvietė susideda iš kelių pasiturinčių sodybų. Tokioms gyvenvietėms priskiriamos dvarų, palivarkų sodybos.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Buračas A., „Lietuvos gyvenviečių grupavimas“, Vilniaus universiteto elektroninis leidinys, prieiga internete: http://ausis.gf.vu.lt/, http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2000/11/11gyv.html (žiūrėta 2011-08-12).