Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kaimas

Planingai išdėstytas gyvenamųjų ir socialinės paskirties pastatų kompleksas, kurio centre (dažniausiai) yra bažnyčia, o jos šventoriusje arba netoli bažnyčios – varpinė, kapinės. Lietuvoje bažnytkaimiai dažnai vadinami miesteliais.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Buračas A., „Lietuvos gyvenviečių grupavimas“, Vilniaus universiteo elektroninis leidinys, prieiga internete: http://ausis.gf.vu.lt/, http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2000/11/11gyv.html (žiūrėta 2011-08-12).