Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kamparas

Kamparmedžio (Cinnamonum camphora), augančio Kinijoje, Vietname, Taivane ir kitose Azijos šalyse, skaidrūs, savito kvapo sakai. Naudojamas medicinoje, technikoje, kosmetikoje ir kt.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvių kalbos žodynas, http://www.lkz.lt/startas.htm (žiūrėta 2011 01 12).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių kalbos žodynas, http://www.lkz.lt/startas.htm (žiūrėta 2011 01 12); Lukšėnienė J., Makuška R., Gamtinės kilmės rišikliai ir plėvėdariai dailės kūrinių ir restauravimo technologijose, Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 420.

Termino atitikmuo užsienio kalba

camphor anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=amber&logic=AND&note=&subjectid=300013017 (žiūrėta 2011 01 12).