Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  fotograma

Fotografijos technika: atvaizdo kūrimas be fotoaparato, apšviečiant daiktus, išdėliotus ant šviesai jautraus fotopopieriaus. Gaunama abstrakti ar pusiau abstrakti nuotrauka. Techniką įtvirtino menininkai Man Ray ir László Moholy-Nagy XX a. 3 dešimtmetyje.

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.

Šalutiniai terminai

rajografas
Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.

Termino atitikmuo užsienio kalba

photogram; cameraless photography; rayogram; Rayography; Schadogram; Schadography anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.