Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Kuršių pilkapynas (5133)

Unikalus objekto kodas: 5133.

Kelmės r. sav., Tytuvėnų apyl. sen., Kuršių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Milžinkapis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Kačmilžiai
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.