Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  klumpė

Apavas (daugiausia valstiečių) iš medžio. Dėvėtos daugelio Vakarų Europos tautų. Mažojoje Lietuvoje klumpes pradėta avėti XVIII a. (atvežė kolonistai iš Prancūzijos ir Šveicarijos), XIX a. paplito Užnemunėje ir Žemaitijoje. Klumpės dirbtos vien iš medžio arba jų keltis daryta iš odos. Skirtoms bristi per gilų sniegą ar žvejybai būdavo prikalami aulai. Su klumpėmis kartais šokami kai kurie lietuvių liaudies šokiai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 10, p. 295.

Šalutiniai terminai

klumbis; klumpa; klumpas; šliumpė; tupelė; tupilė lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2010 12 10).

tupelis lietuvių kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sisitema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/ (žiūrėta 2010 07 27).

dibka; kadukas, kadulis; kaltikas; kaukė; kaukis; klumbė; klumpis; žąselė
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

clog anglų kalba

Collins English Dictionary Complete And Unabridged, 9th ed., Harper Collins Publishers, 2007, p. 321.