Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kauptukas

Įrankis kaupti, ravėti, purenti. Sudarytas iš geležinės 10x15 cm galvos su geležte ir statmenai į ją įtverto ~1 m ilgio koto. Pagal galvos pavidalą skyrėsi akas (vientisa, kartais suapvalintais ar nusklembtais kampais galva) ir nageliai ( su atskirais 2–5 nagais).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

gervė; kaplė; kaplys; kapstas; kapstukas; knabis; knablys; knaptas; koplė; matikas; vanagutis; akas; nageliai
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.