Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Paduobės pilkapynas (3444)

Unikalus objekto kodas: 3444.

Pilapyne daugiau nei 100 smėlio sampilų, išsidėsčiusių nuo 1–2 m iki 10–20 atstumu vienas nuo kito. Sampilai nuo 6–10 m iki 14 m, o vienas net 18 m, skersmens, nuo 0,4–0,6 m iki 0,8–1 m, o vienas 1,2 m, aukščio. Dalis žemo suploto pusrutulio pavidalo, o dalis paplokščiu viršumi.  Dalis pilkapių sulėkštėję, kai kurie – gerokai, pora apardyti čia buvusio keliuko.

Švenčionių r. sav., Švenčionėlių sen., Garnio k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Šaltaliūnės pilkapynas lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.