Sigitas Geda

Vardas Sigitas
Pavardė Geda
Profesija poetas, vertėjas, dramaturgas, eseistas, visuomenės veikėjas, vaikų literatūros kūrėjas
Gimimo data 1943-02-04

Išsami biografija

1966 m. baigė Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1967 m. dirbo savaitraštyje „Kalba Vilnius“, 1967–1976 m. žurnale „Mūsų gamta“, nuo 1992 m. – savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“, 2002–2004 m. – laikraštyje „Lietuvos aidas“. 1988–1991 m. buvo Rašytojų sąjungos valdybos sekretorius.
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės (1988), 1988–1990 m. Sąjūdžio Seimo tarybos narys. 1989–1990 m. Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos (SSRS) liaudies deputatų suvažiavimo ir SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas.
Eilėraščius pradėjo spausdinti 1959 m. Pirmieji S. Gedos kūriniai davė stiprių impulsų poezijos atsinaujinimui, inspiravo diskusijas apie modernaus meno ir oficialios sovietinės estetikos santykį. Jis modernizavo lietuvių lyriką atsigręždamas į seniausius kultūros šaltinius. Poezijos rinkinių „Pėdos“ (1966), „Strazdas“ (1967), „26 rudens ir vasaros giesmės“ (1972) ir kt. tekstai daugiaklodžiai, gausu A. Baranausko, K. Donelaičio, A. Strazdo, H. Boscho, Dante's, F. Vilono gyvenimo ir kūrybos motyvų.
Kūryboje ieškoma universalios minties atminties, kurioje susisietų baltų, krikščioniškoji, senovės Rytų mitologinė sąmonė, teigiamas žodžio daugiareikšmiškumas (rinkinys „Babilono atstatymas“, 1994), derinama įvairios stilistinės formos (rinkinys „Jotvingių mišios“, 1997, „Skrynelė dvasioms pagauti“, 1998).
Pasaulio pradmenų ir atminties paieška, daiktų, žmogaus ir gamtos giminystė vyrauja poezijoje ir pjesėse vaikams („Užmigę žirgeliai“, 1970, „Baltojo Nieko dainelės“, 1977, „Mėlynas autobusiukas“, „Vasara su peliuku Miku“ ir kt.).
Pagal K. Borutos romaną „Baltaragio malūnas“ parašė filmo „Velnio nuotaka“ (1974) scenarijų, sukūrė libretus Broniaus Kutavičiaus, Anatolijaus Šenderovo, Jurgio Juozapaičio, Kęstučio Antanėlio kūriniams.
S. Geda išvertė knygas „Giesmių giesmė“ (1983), „Psalmių knyga“ (1997), Dante's, F. Vilono, Ch. Baudelaire'o, J. Brodskio, F. G. Lorcos, Cz. Miloszo, Novalio, R. M. Rilke's, armėnų, senovės graikų, babiloniečių, japonų, senovės Egipto ir kt. poezijos.
Išleido literatūros kritikos straipsnių rinkinį „Ežys ir Grigo ratai“ (1989), eseistikos knygą „Man gražiausias klebonas – varnėnas“ (1988), dienoraštinių užrašų knygas „Žydintys lubinai piliakalnio šlaite“ (1999), „Adolėlio kalendoriai“ (2003).
Poezijos knygų išleista vokiečių, švedų, rusų, anglų, norvegų, lenkų kalbomis, eilėraščių išversta į ispanų, prancūzų, suomių ir kitas kalbas.

Apdovanojimai:
1985 m. Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos (LSSR) valstybės premija;
1994 m. Lietuvos nacionalinė premija;
1998 m. Gedimino 4 laipsnio ordinas;
2001 m. Trijų Žvaigždžių 3 laipsnio ordinas (Latvija).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Sigitas Zigmas Geda

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6.
Kmita R., „Geda“, Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1237 (žiūrėta 2015 m. liepos 31 d.).