Kazimieras Gečys

Vardas Kazimieras
Pavardė Gečys
Profesija kunigas, istorikas, dėstytojas
Gimimo data 1900-02-22

Išsami biografija

Katalikų kunigas (1925), istorikas. Gimė 1900 m. vasario 22 d. Miškiniuose (prie Molėtų), mirė 1986 m. liepos 15 d. Balstogėje.

Teologijos (1935) ir filosofijos (1951) daktaras. 1925 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, kurią ir kartu Vilniaus universitetą baigė 1925 metais. Vilniaus arkivyskupijos vadovybės būdavo skiriamas į atokias parapijas vikaru, retkarčiais – klebonu (kunigavo Daugėliškyje, Pružanuose, Zieteloje, Šančionyse, Vidžiuose, Lydoje, Balstogėje, Valkaviske, Senuosiuose Trakuose, Naujojoje Vilnioje) ir tikybos mokytoju. Dėl dažno kilnojimo išvyko į Didžiąją Britaniją ir 1938–1939 m. buvo Mančesterio lietuvių kolonijos kunigas. Nuo 1949 m. gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1951 m. baigė politikos mokslus Fordhamo universitete (Niujorke), 1957–1967 m. jame dėstė. Kunigavo Putnamo lietuvių parapijoje, nuo ~1970 m. – Baltstogėje (čia pakeltas prelatu).

Knyga „Blaivybės brolijos Žemaičių vyskupijoje 1858–1864 m.“ („Bractwa treżwości w diecezji żmudzkiej w latach 1858–1864“ 1935) iki šiol yra išsamiausias darbas apie blaivybės sąjūdį; pažymėjo vyskupo M. Valančiaus reikšmę, sąjūdį siejo su valstiečių tapimu moderniosios lietuvių tautos nariais. Išeivijoje parašė veikalus: „Katalikiškoji Lietuva“ (1946), „Lietuvių priešinimosi teutonų agresijai septyni šimtmečiai“ („Seven Centuries of Lithuanian Resistence to Teutonic Agression“ 1946), „Pagrindinės sovietinių piliečių teisės“ („The Fundamental Rights of the Soviet Citizen“).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Kazimierz Gieczys lenkų kalba 

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6.