Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, XIX a. pab.

  Fotonuotrauka. Trakų karaimės, XIXa. pab. Dvi sėdinčios moterys ilgomis sukniomis. Fotonuotrauka paklijuota pilkai žalsvos spalvos rėmelyje. Apatinėje kairiojo kampo dalyje - spausdintas užrašas, dešiniojoje pusėje - likusi dalis užrašo (neįskaitomi).

 • Atvirlaiškis Aeges Benedictsen

  Atvirlaiškis Aeges Benedictsen, 1895-03-09

  Åge Meyer Benedictsen

  Ogė Mejerio Benediktseno, danų kilmės kalbininko ir etnologo (1866-1927) atvirlaiškis knygnešiui Petrui Mikolainiui (1868-1934), kuris nuo 1891 m. gavo pasą Matiej Noweski pavarde. P. Mikolainis nuo 1893 m. Tilžėje įsteigė lietuviškos spaudos knygyną, iš kurio siųsdavo spaudą ir į kitas šalis. Atviršlaiškis siųstas iš Hiorsholmo (Danija) į Tilžę (Prūsija). Atvirlaiškyje autorius prašo atsiųsti jam Vytauto paveikslą, kurį jis matė pas P. Mikolainį. Taip pat prašoma atsiųsti ir kitus paveikslus, jei jie, P. Mikolainio manymu, būtų naudingi O. M. Benediktsenui rašant knygą. Teksto kairėje, vertikalia kryptimi, užrašyti du sakiniai, kuriuose yra teiraujamasi ar greitai pasirodys 1895 m. laikraščio „Varpas" pirmasis numeris. Tekstas parašytas lietuvių kalba, ant Danijos pašto atvirlaiškio blanko. Atvirlaiškio nugarėlė antspauduota Hiorsholmo ir Tilžės kalendoriniais pašto antspaudais.

 • Atvirlaiškis J. Basanavičiaus

  Atvirlaiškis J. Basanavičiaus, 1893-01-24

  Jono Basanavičiaus (1851-1927) atvirlaiškis knygnešiui Petrui Mikolainiui (1868-1934), kuris nuo 1891 m. gavo pasą Matiej Noweski pavarde. P. Mikolainis nuo 1893 m. Tilžėje įsteigė lietuviškos spaudos knygyną, iš kurio siųsdavo spaudą ir į kitas šalis. Atvirlaiškyje J. Basanavičius prašo atsiųsti jam kelis laikraščius: „Varpą", „ Ūkininką" ir „Apšvietą", „Lietuvišką ceitungą". Taip pat prašo atsiųsti du darbo kalendorius: „Lietuvos ūkininko kalendorių 1893 m." ir „Žemaičių ir aukštaičių Lietuvos ūkininkų kalendorių 1893 m.". Tekstas parašytas lietuvių kalba, ant Bulgarijos pašto atvirlaiškio blanko. Blankas 10 Bulgarijos stotinkų vertės. Antspauduotas Varnos ir Tilžės kalendoriniais pašto antspaudais.

 • Atvirlaiškis J. Šliūpo

  Atvirlaiškis J. Šliūpo, 1898-05-15

  Jonas Šliūpas

  Jono Šliūpo (1861-1944) laiškas knygnešiui Petrui Mikolainiui (1868-1934), kuris nuo 1891 m. gavo pasą Matiej Noweski pavarde. Laiške J. Šliūpas prašo adresato atsiųsti jam 1893 m. sukurto Aleksandro Fromo-Gužučio (1822-1900) dramos veikalo „Ponas ir mužikai" 25 egzempliorius, už kuriuos sumokės tiek, kiek bus paprašyta. O išėjus daugiau to paties autoriaus dramų, atsiųstų ir jas, po keletą dešimčių egzempliorių. Toliau laiške J. Šliūpas teiraujasi, kodėl daugiau nebegauna „Varpo" ir „Ūkininko" laikraščių. Taip pat prašo atsiųsti po vieną visų Prūsijoje ir ypatingai Tilžėje išleistų knygų egzempliorių. Laiško pabaigoje prašoma atsiųsti sąskaitą, susidariusią už anksčiau gautą spaudą. Tekstas parašytas lietuvių kalba, ant Jungtinių Amerikos Valstijų pašto atvirlaiškio blanko. Blankas 1 JAV dolerio cento vertės. Antspauduotas Šenandoa (JAV) ir Tilžės pašto kalendoriniais antspaudais.

 • Atvirlaiškis J. Basanavičiaus

  Atvirlaiškis J. Basanavičiaus, 1893 m. sausio mėn.

  Jono Basanavičiaus (1851-1927) atvirlaiškis knygnešiui Petrui Mikolainiui (1868-1934), kuris nuo 1891 m. gavo pasą Matiej Noweski pavarde. P. Mikolainis nuo 1893 m. Tilžėje įsteigė lietuviškos spaudos knygyną, iš kurio siųsdavo spaudą ir į kitas šalis. Atvirlaiškyje J. Basanavičius prašo išsiųsti kelis leidinius: „Lietuvos ūkininkų kalendorius 1892 m.", A. Mickevičiaus poemą „Konrad Wallenrod" ir laikraščio „Varpas" 1893 m. pirmąjį numerį. Išvardintus leidinius prašoma išsiųsti Konstancya Skirmuntt (1851-1934), adresu: Pinskas, Minsko gubernija, Rusijos imperija. Tekstas parašytas lietuvių kalba, ant Bulgarijos pašto atvirlaiškio blanko. Blankas 10 Bulgarijos stotinkų vertės. Antspauduotas Varnos ir Tilžės kalendoriniais pašto antspaudais.

 • Atvirlaiškis J. Basanavičiaus

  Atvirlaiškis J. Basanavičiaus, 1893-04-02

  Jono Basanavičiaus (1851-1927) atvirlaiškis knygnešiui Petrui Mikolainiui (1868-1934), kuris nuo 1891 m. gavo pasą Matiej Noweski pavarde. P. Mikolainis nuo 1893 m. Tilžėje įsteigė lietuviškos spaudos knygyną, iš kurio siųsdavo spaudą ir į kitas šalis. Atvirlaiškyje J. Basanavičius prašo išsiųsti laikraščio „Varpas" trečiąjį numerį. Leidinį prašoma išsiųsti Konstancya Skirmuntt (1851-1934), adresu: Pinskas, Minsko gubernija, Rusijos imperija. Tekstas parašytas lietuvių kalba, ant Bulgarijos pašto atvirlaiškio blanko. Blankas 10 Bulgarijos stotinkų vertės. Antspauduotas Varnos ir Tilžės kalendoriniais pašto antspaudais.

 • Pasas

  Pasas, 1917 m.

  Pasas. Veronikos Korolkevičienės - Jutkevičiūtės, išduotas Vokėje 1917m. sausio 24d. 4 lapai, storas, mėlynos spalvos popierius. Spausdintas blankas užpildytas ranka, rašalu. Tekstas spausdintas lygegrečiai vokiečių ir lenkų kalbomis. Per nugarėlę susiūtas storu siūlu. Trečiasis lapas įsiūtas neteisingai, sukeičiant vietomis penktąjį ir šeštąjį puslapius.

  Pirmame puslapyje: centre - erelis, žemiau užrašas: Pas - Paszport. Antrajame puslapyje paso taisyklės, trečiajame ir ketvirtajame puslapiuose - grafos su paso savininkės duomenimis. Ketvirtajame puslapyje yra paso savininkės nuotrauka. Jauna moteris sėdi ant suolo, virš jos galvos lentoje užrašytas paso numeris: Wil 35215. Nuotraukos pakraščiuose du vienodi antspaudai: centre - erelis, aplink jį užrašai: "Verwaltungsgebiet. Wilna." Penktame puslapyje: paso savininkės išvaizdos duomenys, šeštame: paso išdavimo vieta ir seniūno parašas. Septintas puslapis tuščias, aštuntame: apskritime pavaizduotas erelis.

 • Paso fragmentas

  Paso fragmentas, 1917 m.

  Paso fragmentas. Pasas Juliano Korolkevičiaus, išduotas Vokėje 1917 m. Buvę keturi lapai, išlikę tik du viduriniai. Storas mėlynos spalvos popierius. Spausdintas blankas užpildytas ranka, rašalu. Spausdinta lygegrečiai vokiečių ir lenkų kalbomis.

  Dabartiniuose pirmajame ir antrajame puslapiuose - grafos su paso savininko duomenimis ir nuotrauka t.y. vyras su kailiniais sėdi ant suolo, virš jo galvos lentoje užrašytas paso numeris: "Wi 35214". Nuotraukos pakraščiuose du vienodi antspaudai: centre erelis, aplink jį užrašai "Verwaltungsgebiet. Wilna". trečiajame puslapyje paso savininko išvaizdos aprašymas, ketvirtajame: paso išdavimo vieta ir data, seniūno parašas ir spaudas. J.Korolkevičius paso išdavimo metu buvo 27 metų amžiaus, gyveno Vaidotuose.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1914–1918 m.

  Atvirukas "Ostl. Kriegsschauplatz". (žemėlapis)  M 1: 4.500000. Vokietija, 1914-18 m.
  Atviruke,  Didžiojo karo Rytų fronto žemėlapis (Lietuva-Lenkija- Volynė).
   

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1915–1916 m.

  Atvirukas "Stadtplan von Schaulen" (Šiaulių miesto planas, M 1:22.500) . 1915-16 m.
  Atviruke, Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių sudarytas kartografinis ŠŠiaulių miesto planas su vokišškais gatvių
  pavadinimais, vienuolikos svarbiausių objektų pažymėjimu jame  ir jų įvardinimu apačioje.
  Antroje pusėje atvirlaiškis vokiečių kalba.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1914–1918 m.

  Atvirukas "Ostlicher Kriegsschauplatz" (žemėlapis, M 1:4.500.000) . Vokietija, 1914-18 m.
  Atviruke,  Didžiojo karo Rytų fronto žemėlapis (Suomijos įlanka-S. Peterburgas).
   

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1914–1918 m.

  Atvirukas "EUROPE CENTRALE" (žemėlapis) Leidėjas Aleksandr Hatier. Paryžius, Prancūzija, 1914-18 m.
  Atvirukas sulenkiamas. Averse,  C. Europos žemėlapis. Reverse, Prancūzijos, Belgijos, Rusijos ir D.Britanijos vėliavos, vieta laiškui ir adresui. Vidinėje dalyje žemėlapis "Les Cartes du Front No 5 Lorraine".
   

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 548