Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Pranešimas

  Pranešimas, 1937-12-27

  Pranešimas draudimo agentūros. Lopato Abraomui, gyv. Trakuose, 1937.12.27.

  Draudimo agetūra praneša, kad eilinis mokėjimo terminas už draudimą nuo ugnies praėjo 1934.11.15. Jei per dvi savaites nebus išmokėta 4.28 zlotų suma, agentūra teismo keliu išreikalaus mokestį ir baudą.

  Spausdintas blankas lenkų kalba, pildytas ranka lenkiškai, cheminiu pieštuku.

 • Atvirlaiškis

  Atvirlaiškis, 1932 m.

  Atvirlaiškis. J.Aizikavičius. Marijampolė, 1932 m.

  Tekstas rašytas juodu rašalu 1932 m. sausio 25 d. Tekstą - pranešimą rašė J.Aizikavičius, geležies dirbinių, statybos medžiagų, apmušalų ir dažų parduotuvės savininkas iš Marijampolės. Tekstas informuoja kleboną (pavardė nenurodyta) apie terminuotą vekselį (term. 1/12. 31.) 65 litų sumai, kuriuos atsisakoma sumokėti (pavardė neįskaitoma). Klebono prašoma užtikrinti, kad vekselis būtų padengtas iki 1932 metų vasario 1 dienos. Yra J.Aizikavičiaus parašas.

  Kitoje atvirlaiškio pusėje atspausdinta (hebrajų ir lietuvių kalbomis) J.Aizikavičiaus pavardė ir adresas: Marijampolė, Basanavič. Aik. 4 Nr.

 • Vazelė

  Vazelė

  Vazelė apeiginė, rytietiška, graviruota, puošta reljefiškais ornamentais. Abiejuose vazelės šonų centre, apskritime yra pavaizduotos šešiakampės žvaigždės. Tarp šių apskritimų yra plokštumos su hieroglifų užrašais.

 • Pažymėjimas (medalio)

  Pažymėjimas (medalio), 1949-07-19

  Pažymėjimas prie medalio "За боевые заслуги", serija "Г" Nr. 347410, išduotas Maškevič Azarijai, Ananjevič.

  Medalis suteiktas TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1949.07.19. nutarimu, o įteiktas 1949. 07.19. Pažymėjimas įrištas į knygelę raudonais medžiaginiais viršeliais. Spausdinta rusų kalba, pildyta taip pat rusiškai, juodu rašalu.

  Pažymėjimas spausdintas "Gosznak" spaustuvėje, 1947 metais, Maskvoje.

 • Pažymėjimas (medalio)

  Pažymėjimas (medalio), 1954-11-15

  Pažymėjimas prie medalio "За трудовое отличие", serija "E" Nr. 338373, išduotas Pileckiui Michailui, Semionovyčiui.

  Medalis suteiktas TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1954.11.15. nutarimu, o įteiktas 1954. 12.24.

  Pažymėjimas įrištas į knygelę raudonais medžiaginiais viršeliais. Spausdinta rusų kalba, pildyta taip pat rusiškai, juodu tušu.

  Pažymėjimas spausdintas "Gosznak" spaustuvėje, Maskvoje.

 • Pažymėjimas (medalio)

  Pažymėjimas (medalio), 1970 m.

  Pažymėjimas prie medalio "За доблестный труд". Medalis įsteigtas V.Lenino 100-ųjų gimimo metinių proga. TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu šiuo medaliu apdovanotas Pileckis Michailas, Semionovičius. Medalis įteiktas 1970-ųjų metų balandžio mėnesį.

  Pažymėjime yra Trakų vykdomojo komiteto apvalus antspaudas ir vykdomojo komiteto sekretoriaus Visocko parašas.

  Spausdinta rusų kalba, pildyta taip pat rusiškai, juodu tušu.

   

 • Atspaudas

  Atspaudas, XX a. pr.

  Atspaudas su Kijevo kenesos vaizdu. Vaizdas žalios spalvos, po juo užrašas "Kиeвкое Караимское кенеса".

  Vaizdas užima tik kairiąją atspaudo dalį. Kairiajame viršutiniame kampe užrašas: "Найдено в Архиве покойни[ка] Арона Венияминовича Бабаджана. Одесса".

  Abu įrašai padaryti ranka, violetiniu rašalu.

  Pagaminta XX a. pr.

 • Brošiūra

  Brošiūra "Aj jaryhynda", 1933 m.

  Aleksandras Mardkovičius

  Brošiūra. Aleksandras Mardkovičius "Aj jary-hynda". Luckas, 1933 m. Tai beletristinis kurinys istorine tematika.

  Titulinio lapo kitoje pusėje, lenkų kalba nurodyti duomenys apie brošiūra.

  Leidinio apimtis 18 psl., minkštais, rudos spalvos viršeliais. Ant viršelio nurodyti kiti A. Mardkovičiaus leidiniai.

  Spausdinta Richterio spaustuvėje Lucke, 1933 m.

 • Brošiūra

  Brošiūra "Janhy jirlar", 1937 m.

  Aleksandras Mardkovičius

  Brošiūra. Aleksandras Mardkovičius (Kokizovas). "Janky jirtar' (Naujos dainos), Luckas, 1937 m.

  Brošiūroje skelbiamos trys poemos karaimų kalba.  Ant viršelio yra iliustracija ir rašalu užrašyta savininko pavardė: "Leonowicz...- 1939". Apimtis 22 puslapiai.

  Spausdinta spaustuvėje "Grafika" Lucke 1937 m.

 • Brošiūra

  Brošiūra "Krotki wyklad gramatiki języka zachodnio-karaimskiego", 1931 m.

  Ananiasz Zajączkowski

  Brošiūra. D-r. Ananjasz Zajączkowski. Krotki wyklad gramatiki języka zachodnio-karaimskiego (narzecze lucko-halickie). Wydat Aleksander Mardkovicz. Luck, 1931. Kitoje titulinio puslapio pusėje yra duomenys apie spaustuvę: "Drukarnia panstwowa w Lucku. 4.XII.30. Nr 2140. Knygoje yra 34 puslapiai. Tituliniame puslapyje rašalu užrašyta: "Prze wiclebnemu księdzu Prof. Kazimierzowi Kulakowi z wyrazami szacunku od Autora. Stambul, 07.02.1931 r.". Taip pat yra apskritas K.Kulako antspaudas, o ant viršelio - jo parašas.

  Gramatikos pabaigoje yra trumpa Lucko - Galičo tarmės tyrinėjimų ir paskelbtų tekstų bibliografija - 20 veikalų.

  Spausdinta Lucko valstbinėje spaustuvėje, 1931 m.

 • Brošiūra

  Brošiūra "Pamięci Szymona Kobeckiego narodowego poety karaimskiego", ~1933 m.

  Brošiūra "Pamięci Szymona Kobeckiego narodowego poety karaimskiego". Vilnius, 1933 m. Išleido karaimų istorijos ir literatūros draugija Vilniuje. Lenkų kalba, spausdinta, 4 lapai. Spaudė "Lux" spaustuvė Vilniuje.

  Vilnius, 1933 m.

 • Brošiūra

  Brošiūra "Szelomit", 1938 m.

  Aleksandras Mardkovičius

  Brošiūra. Aleksandras Mardkovičius (Kokizovas). "Szelomit' (Jiry ullu siwerliknin), Luckas, 1938 m.

  Tai poema apie meilę. Karaimų kalba, apimtis 17 puslapių. Ant titulinio puslapio uždėtas spaudas: "Księgosbior Szymona Firkowicza. Nr....". Numeris neįrašytas.

  Spausdinta Lucke, Volynės grafikos įstaigos spaustuvėje "Druk", 1938 m.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 416