Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Pranešimas

  Pranešimas, 1937-12-27

  Pranešimas draudimo agentūros. Lopato Abraomui, gyv. Trakuose, 1937.12.27.

  Draudimo agetūra praneša, kad eilinis mokėjimo terminas už draudimą nuo ugnies praėjo 1934.11.15. Jei per dvi savaites nebus išmokėta 4.28 zlotų suma, agentūra teismo keliu išreikalaus mokestį ir baudą.

  Spausdintas blankas lenkų kalba, pildytas ranka lenkiškai, cheminiu pieštuku.

 • Liudijimas

  Liudijimas, 1923-06-14

  Liudijimas mirties Nr. 198, išduotas Simonui Lopatai 1923.06.14., Trakuose. Karaimų dvasinė valdyba Trakuose liudija, kad 1883.11.14. mirė Ciefira Lopato, Saliamono ir Peninos Kobeckių duktė. Ji palaidota Trakų karaimų kapinėse. Liudijimas rašytas lenkų kalba, liniuotame popieriuje. Kairiajame kampe - Karaimų dvasinės valdybos antspaudas ir neįskaitomas valdybos pirmininko parašas. Šalia hazzano S.Firkovičiaus parašas ir apvalus antspaudas su ereliu ir užrašu "Duchowny Zarząd Karaimski w Trokach". Kitoje lapo pusėje yra 6 žyminiai ženklai, kurio kiekvieno vertė 500 markių. Liudijimas rašytas juodu tušu.

 • Pranešimas

  Pranešimas, 1939-01-14

  Pranešimas Nr. 849, Vilniaus vaivadijos iždinės, skirtas Lopato Juditai, gyvenančiai Trakuose, Kauno g-vė 57. Ir kvitas Nr. 1711 Juditai Lopato, patvirtinantis mokesčio ir nepriemokos apmokėjimą. Pranešime nurodoma, kad Lopato J. turi apmokėti mokėsčio už nekilnojamą turtą 30,24 zlotų ir nepriemokų 6,61 zlotų. Kartu yra protokolas, įvertinantis Lopato. J. karvę. Pranešimas rašytas 1939.01.14. Protokolas apie karvės įvertinimą 1939.02.20..Blankai spausdinti lenkų kalba, pildyti lenkiškai, mėlynu pieštuku. Pranešimo kitoje pusėje užklijuoti du pašto ženklai  su antspaudu.

 • Sprendimas

  Sprendimas, 1928-01-09

  Sprendimas Taikos teismo Lentvaryje, 1928.01.09. Teismas patvirtina, kad šeimai sutikus nuo 1925.10.21. Anos - Asienat Špakovskos globotiniu paskirtas Trakų gyventojas Zacharijus Tinfovičius. Sprendimas Nr. 26 rašytas ant dalies rašomojo popieriaus lapo, kampe yra Lentvario Taikos teismo antspaudas. Rašyta lenkų kalba, juodu tušu. Teksto apačioje teismo sekretoriaus ir Taikos teismo teisėjo neįskaitomi parašai, bei apvalus antspaudas su ereliu ir lenkišku užrašu: "Rzeczpospolita Polska. Sąd Pokoju w Landwarowie".

 • Pranešimas

  Pranešimas, 1929 m.

  Pranešimas Gedeonui - Samueliui Špakovskiui nuo Peterburgo -Tulos žemės banko likvidatoriaus, kad Špakovskio G.S. paskolos sąskaita, pagal kurią yra užstatytas dvaras Dolna ir Gurna Jaworovka, Vilniaus - Trakų paviete. Ši sąskaita perkelta iš Peterburgo - Tulos žemės banko į Vilniaus žemės banką. Yra neįskaitomas Peterburgo - Tulos žemės banko likvidatoriaus parašas.

  Blanko apatinėje dalyje - Vilniaus žemės banko pranešimas 1929.12.27., kad sąskaitos atidarytos Vilniaus žemės banke Nr. 55849. Yra banko valdybos nario ir skyriaus vedėjo neįskaitomi parašai. Blankas spausdintas lenkų kalba Vilniuje, J.Zavadzkio tipografijoje, pildytas taip pat lenkiškai, rašant ranka juodu tušu.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, XIX a. pab.

  Fotonuotrauka. Trakų karaimai XIXa. Fotonuotrauka grupinė: visu ūgiu stovi vyras ir moteris. Moteris - ištaiginga ilga suknia, rankoje laiko skėtį, vyras - skrybelę. Kitoje fotonuotraukos pusėje - spausdintas užrašas.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1936 m.

  Fotonuotrauka. Pilsudskio širdies ir jo motinos laidotuvių procesija. Cebtre - karių lydimas laidotuvių kortežas. Priešakyje joja du raiteliai, iš šonų - kinkluoti kareiviai. Urna su pilsudskio širdimi uždengta vėliava su Lenkijos valstybės herbu.

  Abejose gatvės pusėse išsirikiavę kareiviai. Kairėje gatvės pusėje - daugiaaukščiai mūriniai namai, reklamos lenkų kalba.

  Antroje fotonuotraukos pusėje spausdintas užrašas "Orion"

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1936 m.

  Fotonuotrauka. J.Pilsudskio ir jo motinos laidotuvės. Laidotuvių procesija juda gatve. Priešakyje dvasininkijos atstovai. Abejuose gatvės pusėse išsirikiavę kareiviai. Kairėje gatvės pusėje matyti daugiaaukščiai mūriniai namai, ant kurių reklama lenkų kalba.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1936 m.

  Fotonuotrauka. J.Pilsudskio širdies ir jo motinos laidotuvės. Karaimų ir kitų tikybų aukštoji dvasininkija eisenos J.Pilsudskio širdies laidotuvių metu.

  Antroje fotonuotraukos pusėje stačiakampio formos spaudas "FOTOGR. AMAT. J.HRYNIEWICZ  Nowo - Swięcianoj".

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, XX a. pr.

  Fotonuotrauka (reprodukcija), karaimų kenesa Čufut - Kale. Bendras vaizdas. Kenesos baliustradoje sėdi ir stovi penkios moterys ir trys vyrai. Čufut - Kale, XX a.pr.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1929-01-01

  L. Siemaško

  Fotonuotrauka. Vilnius, 1929.01.01. Priėmimas magistrate Naujųjų metų proga. Centre, šalia karininko, stovi vaivada Vl. Raškievičius. Priėmime dalyvavo miesto administraciniai, kariniai, religinių bendruomenių vadovai. Antrame plane, antras į kairę nuo Vl. Raškievičiaus, karaimų hachanas Seraja Šapšalas. Fotonuotrauka daryta fotografo L.Siemaško, Vilnius, Didžioji g-vė 44.

  Apatiniame, dešiniajame kampe yra keturkampis fotoatelje įspaudas. Fotonuotrauka priklijuota ant  kartoninio paspartu. Ant pačios fotonuotraukos dešiniojo kampo yra įrašas juodu rašalu, lenkų kalba. Tai užfiksuoto įvykio aprašymas. Vilnius, 1929.01.01.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, XX a. pr.

  Fotonuotrauka. Trakų visuomenė ir miesto valdžios atstovai prie Aukų kalno. XXa. pr.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 553