Paieškos kriterijai:

 
   
 • „Už nuopelnus Lietuvai“ ordino Didžiojo Kryžiaus žvaigždė

  „Už nuopelnus Lietuvai“ ordino Didžiojo Kryžiaus žvaigždė, 2003 m.

  „Už nuopelnus Lietuvai“ ordino Didžiojo Kryžiaus žvaigždė. Dublikatas. Apdovanojimas sudarytas iš daugiakampės žvaigždės. Centre Vytis. Užsegimas dvinaris žiogelis.

 • 105 mm kalibro fugasinio artilerijos sviedinio korpusas

  105 mm kalibro fugasinio artilerijos sviedinio korpusas, 1941–1944 m.

  105 mm kalibro fugasinio artilerijos sviedinio korpusas. Vokietija. 1941-1944 m. Korpusas - lietas iš ketaus tuščiaviduris cilindras su aklinu dugnu. Įšorinėje pusėje prie dugno žiedas stabilizuojantis sviedinį pabūklo vamzdyje.

 • 1830-1831 m. Lenkijos – Lietuvos sukilimo 10 grašių

  1830-1831 m. Lenkijos – Lietuvos sukilimo 10 grašių, 1831 m.

  Moneta, 1830-1831 m. Lenkijos – Lietuvos sukilimo. Nominalas 10 grašių, sidabras (praba 0.192). Aversas: dvipusis skydas su ereliu ir raiteliu, viršuje karūna. Abipus skydo data 1831. Vaizdulio pakraščiu užrašas: – „KRÓLESTWO POLSKIE“. Reversas: vaizdulio pakraščiu vainikas, centre užrašas „10 GROSZY POLS“.

 • 37 mm zenitinio pabūklo Flak 18/36/37/43 sviedinys

  37 mm zenitinio pabūklo Flak 18/36/37/43 sviedinys, 1941–1944 m.

  37 mm zenitinio pabūklo Flak 18/36/37/43 sviedinys. Vokietija. 1941-1944 m. Sviedinys šarvamušis, kūgio formos, pilnaviduris. Gale varinis žiedas stabilizuojantis sviedinį pabūklo vamzdyje.

 • 57 mm kalibro zenitinio pabuklo gilzės dalis

  57 mm kalibro zenitinio pabuklo gilzės dalis, XX a. 4 deš.

  Dalis 57 mm kalibro zenitinio pabūklo gilzės su įstrigusiu viduje sviediniu. Čekoslovakija (?). XX a. 4 deš.

 • 76,2 mm kalibro artilerijos sviedinio gilzė

  76,2 mm kalibro artilerijos sviedinio gilzė, 1937 m.

  76.2 mm kalibro artilerijos sviedinio gilzė. SSRS. 1937 m. Gilzė žalvarinė, cilindro formos, kiek plonėjanti į sviedinio pusę. Gilzės galas su aiškiai išreikšta briauna. Galo plokštumoje kapsulė su pabūklo spynos dūžiklio žymėmis bei įvairūs ženklai. 

 • 76.2 mm kalibro fugasinio sviedinio korpusas

  76.2 mm kalibro fugasinio sviedinio korpusas, 1941–1944 m.

  76.2 mm kalibro fugasinio sviedinio korpusas. SSRS. 1941-1944 m. Korpusas - lietas iš ketaus tuščiaviduris cilindras su aklinu dugnu. Įšorinėje pusėje prie dugno varinis žiedas stabilizuojantis sviedinį pabūklo vamzdyje. Viršutinis korpuso kraštas smarkiai deformuotas šūvio metu.

 • Afiša į viešą lietuvių susirinkimą su prakalbomis Londone

  Afiša į viešą lietuvių susirinkimą su prakalbomis Londone, 1902 m.

  Afiša į viešą lietuvių susirinkimą su prakalbomis Londone. Susirinkimo laikas: 1902 m. vasario 23 d., 7 valanda vakaro. Susirinkimo vieta: Londonas, Bacon St., Brick Lane,„Black Bull" salė. Susirinkimo organizatorius „Šviesos draugystės" komitetas. Susirinkime prakalbą sakys Petras Mikolainis (1868-1934), atvykęs iš Jungtinių Amerikos Valstijų, ir kiti asmenys. Afišos tekstas atspausdintas lietuvių kalba.

 • Akcija

  Akcija, 1912 m.

  Akcija. Nr. 06909. "БРАТЬЯ ШАПШАЛ". S.Peterburgas, 1912 m.

  "Brolių Šapšalų" tabako fabriko bendrovės 100 rublių vertės akcija, 4 puslapių, rusų - prancuzų kalbomis, atspausdinta ant rusvos spalvos popieriaus su vandenženkliais. Ketvirtame puslapyje - 10 dividentų kuponų. 1912 - 1914 m. kuponai apmokėti ir yra iškirpti.

 • Aktas

  Aktas, 1940 m.

  Aktas namo nacionalizavimo Nr. 955. Vilniaus miesto komunalinio ūkio skyriaus butų ūkio valdybos pareigūna J. Zaivislovskis, dalyvaujant nacionalizuotų namų rajono valdytojui S. Trakėniškiui ir namo kviestiniam nuomininkui Ch. Šapirai apžiūrėjo namą, priklausantį A. Šišmanui ir, remiantis LTSR Laikinosios AT Prezidiumo 1940.10.31. įsaku, LTSR LKT 1940.11.26. nutarimu Nr. 353, yra nacionalizuotas. Yra nutarimas apie namo nacionalizavimą. Šis nutarimas praneštas namo savininkui. Vilnius, 1941 m. sausio mėn. 2 d. Nuorašas, lietuvių kalba, spausdinta, yra įrašų ranka, 1 lapas. Tekstas ant LTSR komunalinio ūkio liaudies komisariato blanko. Akto gale įspaudas: nuorašas tikras. Patvirtinta raštvedžio parašu.

  Vilnius, 1940 m.

 • Aktas

  Aktas, 1901 m.

  Aktas, kuriuo Jakovas Šišmanas perka iš Alfonso Raškovskio namus Vilniuje, Našlaičių gatvėje. Vilnius, 1901 m. Akto kopija paimta iš Vilniaus valstybinio archyvo. Rusų kalba, rankraštis, 2 lapai. Tekstas 1-3 puslapiuose.

  Vilnius, 1901 m.

 • Akvarelė

  Akvarelė, XIX a. pab. – XX a. pr.

  Akvarelė šventyklos su arabiškais įrašais. XIX a. pab. – XX a. pr. Šventyklos pastato planas. Brėžinys atliktas ant rusvo popieriaus tušu. Lapo centre – simetriškas pastato planas. Linijos nubraižytos juodu tušu, paspalvintos akvarele šiltais ir šaltais pilkos spalvos pustoniais. Dešiniam apatiniam lapo kampe yra įrašai arabiškais rašmenimis juodu rašalu.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 533