Paieškos kriterijai:

 • Sritis: religija
 
Objektai surūšiuoti pagal
   
 • Programa Lietuvių katalikių moterų organizacijos minėjimo-koncerto

  Programa Lietuvių katalikių moterų organizacijos minėjimo-koncerto, 1978 m.

  Programa Lietuvių katalikių moterų organizuotos veiklos 70 metų ir Pasaulio Lietuvių Katalikių Organizacijos Sąjungos (PLKOS) 30 metų sukakties minėjimo-koncerto, vykusio 1978 m. spalio mėn. 28 d. 19:00. Programoje pateikiama akademinės dalies ir koncerto programa. Galiniame viršelyje atspausdintos dvi nuotraukos: 1) PLKOS valdyba 1972-1978 metų laikotarpyje, 2) PLKOS delegacija pasauliniame katalikių moterų kongrese 1967 m. spalio 4-7 d. Romoje.

 • Brevijorius „Brevarium Romanum [...]

  Brevijorius „Brevarium Romanum [...]", 1825 m., 1825 m.

  Brevijorius „BREVARIUM ROMANUM EX DECRETO SS. CONCILII TRIDENTINI RESTITUTUM, S. PII V. PONTIFICIS MAXIMI JUSSU EDITUM, CLEMENTIS VIII. AC URBANI VIII. AUCTORITATE RECOGNITUM, CUM OFFICIIS SANCOTRUM Novissime per Suminos Pontifices usque ad hanc diem concessis, pro recitantium commoditate suis locis ad longum dispositis. PARS HIEMALIS ET VERNA. A Dominica prima Advent. usq; ad Sabb. post Dominicam Pentecost“. Žiemai ir pavasariui skirta dalis. Atspausdinta lotynų kalba. 1286 puslapiai. Pirmame priešlapyje leidinys pažymėtas Vytauto Šulskio nuosavybės ženklu – antspaudu. Taip pat paliktas neidentifikuoto knygos savininko autografas, datuotas 1842 m. Leidinio pabaigoje ranka, rašalu, parašytas komentaras. Prie nugarėlės įtvaro pritvirtinta gelsva skirtelė.

 • Brevijorius „Brevarium Romanum [...]

  Brevijorius „Brevarium Romanum [...]", 1825 m., 1825 m.

  Brevijorius „BREVARIUM ROMANUM EX DECRETO SS. CONCILII TRIDENTINI RESTITUTUM, S. PII V. PONTIFICIS MAXIMI JUSSU EDITUM, CLEMENTIS VIII. AC URBANI VIII. AUCTORITATE RECOGNITUM, CUM OFFICIIS SANCOTRUM Novissime per Suminos Pontifices usque ad hanc diem concessis, pro recitantium commoditate suis locis ad longum dispositis. PARS AESTIVA, ET AUTUMNALIS. A Dominica prima Advent. usq; ad Sabb. post Dominicam Pentecost“. Vasarai ir rudeniui skirta dalis. Atspausdinta lotynų kalba. 1294 puslapiai. Ketvirtame priešlapyje leidinys pažymėtas Vytauto Šulskio ir Stanislovo Erciaus knygų ženklais – antspaudais. Taip pat paliktas neidentifikuoto knygos savininko autografas, datuotas 1842 m. Leidinio pabaigoje ranka, rašalu, parašytas komentaras. Prie nugarėlės įtvaro pritvirtinta melsva skirtelė.

 • Rankraštis

  Rankraštis, 1924 m.

  Rankraštis arabų rašmenimis, 4 puslapių. Rašyta juodu, kai kur raudonu rašalu. Įrašai iš Korano Lietuvos totorių kursyvu.

 • Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas

  Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a.

  Medalikėlis šv. Jonas Nepomukas. Bohemija. Averse: centre šv. Jonas Nepomukas aplinkui užrašas „S. IO. NEPOMVC. MAR“.

  Reverse: centre šventojo liežuvis. Aplink ji spinduliai ir penkios žvaigždės. Apačioje penkių angeliukų galvos. Viršuje tekstas „L. S. IOAN. NEPOMVC. M“.

 • Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas ir evangelistas Morkus.

  Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas ir evangelistas Morkus., XVIII a.

  Medalikėlis šv. Jonas Nepomukas ir evangelistas Morkus. Averse: centre šv. Jonas Nepomukas aplinkui užrašas „S. IOANN. NEPOM: PATRO“. Reverse: centre evangelistas Morkus ir užrašas aplinkui „S. MARCVS. EV. PAT. AVG. DIV.“.

 • Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas

  Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a.

  Medalikėlis šv. Jonas Nepomukas. Averse: centre šventoji šeima. Reverse: centre šv. Jonas Nepomukas. Virš jo švč. Marija ir angelas. Aplinkui užrašas „S. MCEES. IOAN. M.“.

 • Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas

  Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a.

  Medalikėlis šv. Jonas Nepomukas. Širdelės formos. Averse: centre šv. Jonas Nepomukas.  Aplinkui užrašas „IOAN NEPO“. Reverse:  švč. mergelė Marija su kūdikiu.

 • Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas

  Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a.

  Medalikėlis šv. Jonas Nepomukas. Averse: centre šv. Jonas Nepomukas. Aplinkui užrašas „S. IOHANNES. NEPOMUCENE. ORA. P . N“. Reverse: centre nukryžiuotasis prie jo du šventieji. Aplinkui užrašas „CRVCIFIXVS. ET CI AM. PRO. NO. B.“.

 • Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas

  Medalikėlis. Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a.

  Medalikėlis šv. Jonas Nepomukas. Averse: centre šv. Jonas Nepomukas aplinkui užrašas „S. IO. NE. POMVC. M.“. Reverse pavaizduota šv. Jono Nepomuko nužudymo scena, jis metamas nuo tilto. Aplinkui užrašas „S. IO. NEPOM. M.“

 • Leidybinis konvoliutas

  Leidybinis konvoliutas, 1729 m.

  Leidybinis konvoliutas.

  Pirma knyga. Šventojo Prahos kanauninko Jono Nepomuko garbei (kanonizavimui) skirtos aštuondienės pagerbimo iškilmės, 1729 m. birželis. Vyko Miunchene, Frauenkirche (Dievo Motinos katedroje) ir švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje.

   

  Antra knyga. JOANNIS von NEPOMUCK des vor die Beicht glorreich sterbenden Martyrers (/)Freud im Himmel der beichtende Suender auf Erden. Pirmas pamokslas, sakytas Miuncheno Dievo Motinos katedroje (Frauenkirche) per aštuondienes Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmes. Pamokslininkas Albertas Veinpredigeris.

   

  Trečia knyga. Der dreymal wunderbarliche Schutz-Heilige in dem Leben / in dem Todt / und nach dem Todt. Das ist: Lob-und- Ehrenrede von dem glorwuerdigen Blut- Zeugen / maechtigen Ehren-Schuetzer / Und neuerwaehlten Schutz-Patron Johane Nepomuceno... Panegirika, sakyta antrą aštuondienių Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmių dieną
  Miuncheno Dievo Motinos katedroje (Frauenkirche). Pamokslininkas Antonas Pilbis.

   

  Ketvirta knyga. Das Wunderbarlich-und Lautredende Stillschweigen der Glorwuerdigen Johannis Nepomuceni, bei dessen Hochfeyrlich- acht taegiger Canonizations-Begehung in der Churfuerstl. Tylos rekolekcijos trečią aštuondienių Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmių dieną Miuncheno Dievo Motinos katedroje (Frauenkirche). Pamokslininkas Anzelmas Breselis.

   

  Penkta knyga. Zweyfachen Himmels (/) Zweyfache Schluessel! Von Gott gegeben dem Heiligen Johanni von Nepomuck.
  Ketvirta panegirika, sakyta birželio 29 d., šventųjų apaštalų Petro ir Povilo dieną, per aštuondienes Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmes Miuncheno švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo (Divam Virginem) bažnyčioje. Pamokslininkas Fr. Cherubinas Ketemanas.

   

  Šešta knyga. Der Erenmal Heilig erklaerte JOHANNES. Das ist: Fuenfte Lob-und Ehr-Predig bei hochfeyrlich- acht-taegigem Lob-und Danck-Fest der Heiligsprechung deß Welt-beruehmten Wunder-Mann / deß unueber-windlichen
  Blutzeugen Christi, und Neu-erwaehlten Schutz- und Land-Patron des Heiligen Johann von Nepomuck in der Churfuerstl.
  Penkta panegirika ir pamokslas, sakytas per aštuondienes Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmes Miuncheno Dievo Motinos katedroje (Frauenkirche). Pamokslininkas P. Fr. Friderikas.

   

  Septinta knyga. Glueckseelig Eingericht-und angestellte Stern-Jagd bey solenner Octav und Ehren-Bezeugung der CANONIZATION deß heiligen Martyrers JOHANNIS NEPOMUCENI... Šeštas pamokslas, sakytas per aštuondienes
  Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmes Miuncheno Dievo Motinos katedroje (Frauenkirche). Pamokslininkas – Jozefas Marija Egmatingano.


  Aštunta knyga. ABC-Taefelein Das iste JOHANNIS NEPOMUCENI Lebens-Lauff / Entworfen in denen drey Buchstaben A(Amor DEI.) B (Bonitas Proximi.) C (Constientiae Candor.) Sibende Predig / bey acht-tägiger Canonizations-Fest-Begaengnus Bemelten Heiligen Septintas pamokslas ir trumpa panegirika, sakyta per aštuondienes Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmes Miuncheno Dievo Motinos katedroje (Frauenkirche), pamokslininkas Petras Reuteris.


  Devinta knyga. Zung, durch welche Gott geredt. Lob-Predig von dem grossen H. Martyrer und neuerwaehlten Schutz-Patron aller Landen zu Bayrn JOHANNE NEPOMUCENO, bey hochfeyrlich-andaechtiger Ehren-Gedaechtnus seiner Heiligsprechung in der Churfuerstl. Panegirika „Burna, kuria kalbėjo Dievas“, sakyta per aštuondienes Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmes Miuncheno Dievo Motinos katedroje (Frauenkirche), pamokslininkas Pranciškus Ksaveras Miuleris.
   

 • Knyga. ,,VOX CLAMANTIS IN DESERTO...“

  Knyga. ,,VOX CLAMANTIS IN DESERTO...“, 1721 m.

  Knyga. ,,VOX CLAMANTIS IN DESERTO, Das ist Die starckeStimme / In der stillschweigenden / und unverwessenen
  Zungen Des Heiligen Blut=Zeugens IOANNIS NEPOMUCENI, Gedruckt zu Brünn / bey Jacob Maximilian Swoboda / Im
  Jahr wie oben. [1721]“. Jono Nepomuko beatifikcija vokiečių kalba ir argumentuotas siūlymas paskelbti jį šventuoju.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 6