Paieškos kriterijai:

 • Sritis: fotografija
 
Objektai surūšiuoti pagal
   
 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1931-05-13

  Fotonuotrauka. Molėtų "Vilniaus" skautų draugovės nariai. Centre su pulkininkas Juozas Rusteika, draugovės draugininkas. Priekinėje eilėje sėdi garbingi svečiai. Dešinėje pusėje, antroje eilėje, trečias iš dešinės - profesorius Kazys Pakštas (1893-1960). Fotografo - mėgėjo draugovės skiltininko Stasio Buloto nuotrauka. Molėtai. 1931 m. Nugarinėje pusėje S. Buloto atvirlaiškis pulkininkui Rusteikai, siųstas iš Utenos.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1928 m.

  Fotonuotrauka. Grupė vienos kursistų parke. Mődlingas (Austrija). 1928 m. Nugarinėje pusėje data.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1939 m.

  Fotonuotrauka. Kunigo Pranciškaus Gaižausko (1913-1998) portretas. Fotoatelje "Renaissance". Kaunas. 1939 m. Nugarinėje pusėje ovalinis fotoatelje antspaudas ir P. Gaižausko dedikacija nežinomai moteriai, rašyta Baisogaloje.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1933 m.

  Fotonuotrauka. Kunigo Juozo Aglinsko portretas. Fotoatelje "Renaissance". Kaunas. 1933 m. Nugarinėje pusėje išblukęs raudonas ovalinis fotoatelje antspaudas ir J. Aglinsko dedikacija nežinomam asmeniui.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, XX a. 4 deš.

  Fotonuotrauka. Sūriškių dvaro darbininkai ir tarnai dvaro sode. XX a. 4 deš. Fotopopierius "Jaskaun Nr. 9".

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1929-07-13

  Fotonuotrauka. Pašušvio valsčiaus tarybos nariai. Aleksandro Špakovskio fotoatelje. Pašušvys. 1929 m. liepos 13 d. Nugarinėje pusėje fotoatelje antspaudas lenkų kalba ir ranka lenkiškai užrašytos pavardės bei data.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1924-06-22

  Fotonuotrauka. Grupė studentų prigulusi ant žolės prie 2-ojo artilerijos pulko kareivinių tvoros. Už tvoros stovi du artileristai. B. Mikštavičiaus. Kėdainiai. 1924 m. birželio 22 d. Apačioje raudonu rašalu užrašyta data ir vieta. Nugarinėje pusėje fotoatelje antspaudas.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1924-06-22

  Fotonuotrauka. Grupė studentų stovinčių ir sėdinčių ant žolės prie 2-ojo artilerijos pulko kareivinių tvoros. B. Mikštavičiaus. Kėdainiai. 1924 m. birželio 22 d. Apačioje raudonu rašalu užrašyta data ir vieta. Nugarinėje pusėje fotoatelje antspaudas.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1927–1931 m.

  Fotonuotrauka. Būrys 1-ojo pėstininkų DLk Gedimino pulko kariškių, ginkluotų anglų gamybos "Ross-Enfield M-14" šautuvais ir vokiškomis granatomis manevruose. Antroje eilėje, centre, sėdi karininkai ir puskarininkiai. Ukmergės apylinkės. 1927-1931 m.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1931–1934 m.

  Fotonuotrauka. Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų DLk Gedimino pulko eilinio ovalinis portretas profiliu. Ant kareivio krūtinės ženklas "Už šaudymą". Ukmergė. 1931-1934 m. Fotopopierius "Jaskaun Seide".

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, 1958-12-25

  Fotonuotrauka. Grupė tremtinių -- lietuvių, keturi vyrai ir dvi moterys, gal būt vienos šeimos nariai. Tomskas (SSRS). 1958 m. Kalėdos. Nugarinėje pusėje data.

 • Fotonuotrauka

  Fotonuotrauka, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Fotonuotrauka. Reprodukcija. Bareljefas "Karalienė Luizė". Autorius Richardas Bernhardas. Leidykla NPG (Neue Photographische Gesellschaft". Berlynas (Vokietija). XX a. 3-4 deš. Apačioje įrašas vokiečių kalba - "Königin Luise". Relief v. Richard Bernhard. Berlin".

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 145