Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Kazys Grinius
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Laiškas K. Griniaus

  Laiškas K. Griniaus, 1909-04-11

  Kazys Grinius

  Laiškas Kazio Griniaus (1866-1950) Petrui Mikolainiui (1868-1934), gyvenančiam Jungtinėse Amerikos Valstijose. Laiško autorius prašo adresato suteikti jam daugiau žinių apie lietuvių emigrantus JAV: koks yra atvykstančių emigrantų skaičius, kiek emigrantų grįžta atgal į tėvynę, kokio amžiaus yra emigrantai, koks yra jų pagrindinis užsiėmimas. Taip pat K. Grinius teiraujasi ar Amerikos lietuvių bendruomenė suteikia pagalbą naujai atvykusiems lietuvių emigrantams, su kokiomis problemomis yra susiduriama atvykus. Toliau laiške yra pasidalinama mintimis, jog būtų naudinga išleisti knygą „Kaip reikia į Ameriką keliauti", kurioje būtų pateikiami patarimai norintiems emigruoti. Laiško pabaigoje adresato yra teiraujamasi ar jis imtųsi minėtos knygos parašymu. Tekstas parašytas ranka, lietuvių kalba ant stačiakampiais subraižyto balto popieriaus lapo. Laiškas parašytas Vilniuje. Po autoriaus parašu padėtas laikraščio „Lietuvos ūkininkas" administracijos antspaudas. Post scriptum K. Grinius užsimena, jog esant poreikiui, galėtų siųsti laikraštį „Lietuvos ūkininkas" į JAV, kur jo platinimu galėtų užsiimti pats P. Mikolainis.

 • Laiškas „Lietuvos žinių

  Laiškas „Lietuvos žinių" redakcijos, 1909-10-17

  Kazys Grinius, Felicija Povickaitė-Bortkevičienė

  Laiškas „Lietuvos žinių" redaktoriaus Kazio Griniaus (1866-1950) ir leidėjos Felicijos Bortkevičienės (1873-1945), Petrui Mikolainiui (1868-1934), gyvenančiam Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tekstas parašytas lietuvių kalba, per kalkinį popierių. Laiške K. Grinius rašo, jog siekdamas išgelbėti laikraštį „Lietuvos žinios" nuo veiklos sustabdymo, nusprendė perimti jo leidybą iš teisininko Jono Vileišio (1872-1942). Toliau laiške aprašo laikraščio viziją, teigia, jog bus laikomasi demokratiškos ir progresyvios krypties. Laiško pabaigoje adresatui yra siūloma tapti „Lietuvos žinių" bendradarbiu. Laiškas pasirašytas laikraščio redaktoriaus K. Griniaus ir leidėjos F. Bortkevičienės. Post scriptum rašoma, jog bus laukiama P. Mikolainio atsakymo. Taip pat nurodytas „Lietuvos žinių" redakcijos adresas: „Vilnius, Bonifratų (Semionovskaja) 10-1". Taip pat post scriptum yra tiesiogiai ant popieriaus atliktas F. Bortkevičienės prierašas, kuriame yra teiraujamasi: „Ar galima T. pavardė ar pseudonimas skelbti?". Tekstas parašytas ant vieno popieriaus lapo, kuris buvo sulenktas vieną kartą vertikaliai ir du kartus horizontaliai. Kitoje lapo pusėje parašytas adresatas ir jo gyvenamosios vietos adresas. Virš adresato informacijos uždėtas siuntėjo antspaudas: „Lietuvos žinių redakcija ir administracija". Ant laiško užklijuotas 2 kapeikų vertės pašto ženklas, kuris buvo nuvertintas Vilniaus pašto kalendoriniu antspaudu „Вильна 23 10 09".

 • Laiškas Valstiečių liaudininkų sąjungos frakcijos narių

  Laiškas Valstiečių liaudininkų sąjungos frakcijos narių, 1926-01-31

  Mykolas Sleževičius, Felicija Povickaitė-Bortkevičienė, Kazys Grinius,

  Laiškas Valstiečių liaudininkų sąjungos narių Petrui Mikolainiui (1868-1934), gyvenančiam Jungtinėse Amerikos Valstijose. Laiške rašoma apie politinę situaciją 1926 m. Lietuvoje. Gausiai rašoma apie Valstiečių liaudininkų politinę kovą ir priešpriešą su Krikščionių demokratų bloku. Toliau laiške yra prašoma P. Mikolainio paramos Valstiečių liaudininkų judėjimui. Taip pat tekste minima, jog kartu su laišku yra siunčiamas ir aukų lapas, kuriuo prašoma pasidalinti ir su kitais į JAV emigravusiais lietuviais, kurie norėtų prisidėti prie aukos. Aukų lapą prašomą grąžinti siunčiant paštu Felicijai Bortkevičienei (1873-1945), adresu: Laisvės alėja 60, Kaunas. Laišką Valstiečių Liaudininkų vardu pasirašė: Mykolas Sleževičius (1882-1939), Kazys Grinius (1866-1950), Balys Žygelis (1886-1972), F. Bortkevičienė, Jonas Makauskas (1885-1969). Po tekstu atliktas J. Makausko post scriptum prierašas, kuriame prašoma užpildytą arba neužpildytą aukų lapą grąžinti.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 3
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1