Juozas Andrius

Vardas Juozas
Pavardė Andrius
Profesija kartografas, topografas, karinis veikėjas, pulkininkas leitenantas
Gimimo data 1900-01-01

Išsami biografija

Kartografas, topografas, karo veikėjas, pulkininkas leitenantas. Gimė 1900 m. sausio 1 d. Panevėžyje, mirė 1988 m. liepos 7 d. Los Andžele.
1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. Kaune baigė Karo mokyklą. 1926–1940 m. dirbo Lietuvos kariuomenės štabo Karo topografijos skyriuje, kurį laiką buvo jo viršininkas. 1930–1934 m. dėstė Karo mokykloje. 1931 m. baigė Aukštųjų karininkų kursų Topografijos skyrių. Iki 1940 m. dirbo trianguliacijos darbus ir ruošė Lietuvos žemėlapius. Nacių okupacijos metais kalintas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją.
Nuo 1953 m. dirbo Bostone (JAV), „Lietuvių enciklopedijos“ Kartografijos ir geodezijos skyriaus redaktorius. Sudarė daug Lietuvos istorinių, etninių ir religinių žemėlapių. 1968 m. žurnalo „Lietuvių dienos“ Los Andžele redaktorius. Buvo aktyvus lietuvių spaudos bendradarbis ir lietuvių išeivių visuomenės veikėjas.
Žymesni darbai: Lietuvos žemėlapis (1956), Lietuvos etninių sienų žemėlapis.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, t. 1.
Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.